Українська | English

Головна » Банківський нагляд » Показники банківської системи » Oсновнi показники діяльності банків України

Oсновнi показники діяльності банків України

 

 (млн. грн.)

№ з/п

Назва показника

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016#

01.07.2016#

1.

Кількість діючих банків

175

184

182

176

176

176

180

163

117

102

1.1

з них: з іноземним капіталом

47

53

51

55

53

53

49

51

41

39

1.1.1

у т.ч. зі 100% іноземним капіталом

17

17

18

20

22

22

19

19

17

16

2.

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %

35.0

36.7

35.8

40.6

41.9

39.5

34.0

32.5

43.3

54.7

 

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.

Активи банків

599 396

926 086

880 302

942 088

1 054 280

1 127 192

1 278 095

1 316 852

1 254 385

1 260 617

 

Загальні активи (не скориговані на резерви за активними операціями)

619 004

973 332

1 001 626

1 090 248

1 211 540

1 267 892

1 408 688

1 520 817

1 571 411

1 572 028

1.

Готівкові кошти та банківські метали

18 313

20 668

21 725

26 749

27 008

30 346

36 390

28 337

34 353

31 532

2.

Кошти в Національному банку України

19 120

18 768

23 337

26 190

31 310

33 740

47 222

27 554

27 392

47 074

3.

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 

26 293

40 406

51 323

67 596

78 395

99 472

78 106

99 752

129 512

145 608

4.

Кредити надані

485 368

792 244

747 348

755 030

825 320

815 327

911 402

1 006 358

965 093

907 955

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

кредити, що надані суб`єктам господарювання

276 184

472 584

474 991

508 288

580 907

609 202

698 777

802 582

785 918

746 876

4.2

кредити, надані фізичним особам

153 633

268 857

222 538

186 540

174 650

161 775

167 773

179 040

152 371

138 940

5.

Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, %

1.3

2.3

9.4

11.2

9.6

8.9

7.7

13.5

22.1

24.1

6.

Вкладення в цінні папери

28 693

40 610

39 335

83 559

87 719

96 340

138 287

168 928

198 841

210 091

7.

Резерви за активними операціями банків (з урахуванням резервів за операціями, які обліковуються на позабалансових рахунках)

20 188

48 409

122 433

148 839

157 907

141 319

131 252

204 931

321 303

315 373

 

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Пасиви, усього

599 396

926 086

880 302

942 088

1 054 280

1 127 192

1 278 095

1 316 852

1 254 385

1 260 617

1.

Капітал

69 578

119 263

115 175

137 725

155 487

169 320

192 599

148 023

103 713

142 263

1.1

з нього: статутний капітал

42 873

82 454

119 189

145 857

171 865

175 204

185 239

180 150

206 387

257 051

2.

Зобов'язання банків

529 818

806 823

765 127

804 363

898 793

957 872

1 085 496

1 168 829

1 150 672

1 118 354

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

кошти суб'єктів господарювання

111 995

143 928

115 204

144 038

186 213

202 550

234 948

261 372

317 626

347 898

2.1.1

з них: строкові кошти суб'єктів господарювання

54 189

73 352

50 511

55 276

74 239

92 786

104 722

102 527

96 176

94 933

2.2

кошти фізичних осіб

163 482

213 219

210 006

270 733

306 205

364 003

433 726

416 371

389 060

395 148

2.2.1

з них: строкові кошти фізичних осіб

125 625

175 142

155 201

206 630

237 438

289 129

350 779

319 121

281 462

285 378

 

Довідково:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Регулятивний капітал

72 265

123 066

135 802

160 897

178 454

178 909

204 976

188 949

130 974

127 320

2

Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (Н2), %

13.92

14.01

18.08

20.83

18.90

18.06

18.26

15.60

12.74

13.60

3

Доходи

68 185

122 580

142 995

136 848

142 778

150 449

168 888

210 201

199 193

87 999

4

Витрати

61 565

115 276

181 445

149 875

150 486

145 550

167 452

263 167

265 793

97 182

5

Результат діяльності

6 620

7 304

-38 450

-13 027

-7 708

4 899

1 436

-52 966

-66 600

-9 183

6

Рентабельність активів, %

1.50

1.03

-4.38

-1.45

-0.76

0.45

0.12

-4.07

-5.46

-1.45

7

Рентабельність капіталу, %

12.67

8.51

-32.52

-10.19

-5.27

3.03

0.81

-30.46

-51.91

-14.40

 

# без неплатоспроможних банків

  На початок сторінки