Актуальні новини


Шановні користувачі системи on-line замовлень!

Національний банк України розпочинає реалізацію нумізматичної продукції, яка була замовлена через систему «on-line замовлення», за адресою: м. Київ, Контрактова пл. 2-а.

з 12.05.2021 року пам'ятні монети України «Василь Стефаник» із нейзильберу;

з 14.05.2021 року пам'ятні монети України «Київська фортеця» зі срібла та нейзильберу.

Реалізація триватиме 35 календарних днів.

Звертаємо увагу, підрозділом Національного банку України (за адресою: м. Київ, Контрактова площа 2-а) буде забезпечено виконання виключно оn-line замовлень. Для придбання іншої нумізматичної продукції пропонуємо звертатися до банків-дистрибʼюторів.

Про дату початку продажу зазначених монет за онлайн-замовленнями в регіонах, пропонуємо звертатись до відповідних пунктів реалізації дистриб'ютора АТ «Ощадбанк» у регіонах.Шановні користувачі системи on-line замовлень!

Національний банк України вводить в обіг:

        із 12 травня 2021 року пам'ятну монету України "Василь Стефаник" (номіналом 2 гривні, нейзильбер);

        із 14 травня 2021 року пам'ятні монети України "Київська фортеця" (номіналом 10 гривень, срібло; номіналом 5 гривень, нейзильбер);

        із 18 травня 2021 року пам'ятні монети України "100 років Національній академії внутрішніх справ" (номіналом 2 гривні, нейзильбер).

 

Пам'ятна монета "Василь Стефаник" присвячена 150-річчю від дня народження талановитого українського письменника-новатора, неперевершеного майстра експресіоністичної новели, поета, громадського діяча та політика.

Художні твори прозаїка вміщуються в одному томику, але його ім'я стоїть поряд з іменами найвидатніших новелістів світу, вони вражають своєю виключною правдивістю, справжньою оригінальністю і художньою досконалістю.

Збірка новел "Синя книжечка" стала помітною віхою в розвитку української прози. Вона принесла Стефаникові загальне визнання та була зустрінута захопленими відгуками І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, а збірка "Камінний хрест" ‒ сприйнята як визначна літературна подія.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, по обидва боки від якого-2021; у центрі - стилізовану композицію: на тлі вікна сільської хати - портрет Василя Стефаника, праворуч від якого - колосок, що символізує письменницьке перо; написи: УКРАЇНА (над портретом), номінал - 2 (праворуч), ГРИВНІ (півколом праворуч), ВАСИЛЬ СТЕФАНИК 1871-1936 (унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч між написами).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено самотню фігуру людини, яка зібралася в далеку путь, на передньому плані - кам'яний хрест, праворуч і ліворуч від якого колоски, по обидва боки від фігури - стилізовані птахи.

 

Пам'ятні монети "Київська фортеця" присвячені одній з найбільших кам'яно-земляних фортець у світі, яка збереглася до наших днів; комплексу унікальних фортифікаційних споруд, який формувався протягом п'ятнадцяти століть.

Сьогодні Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"це унікальний музейний комплекс з багатовіковою історією, який складається з кількох різночасових утворень ;багато його споруд тісно пов'язані з історією громадських визвольних рухів в Україні.

На аверсі монет розміщено: угорі на тлі стилізованої композиції, присвяченій Київській фортеці (фрагмент арочного входу) - малий Державний Герб України, під яким - напис УКРАЇНА; унизу на дзеркальному тлі - ключ, під яким написи: на монеті зі срібла -10/ГРИВЕНЬ/2021, на монеті з нейзильберу -5/ГРИВЕНЬ/2021.

На монеті з нейзильберу ‒ логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч від ключа).

На реверсі монет зображено композицію: Київська фортеця (вид із висоти пташиного польоту), праворуч від якої - схема украплень фортеці; унизу написи:КИЇВСЬКА (на дзеркальному тлі), ФОРТЕЦЯ/XVIII - XIX ст. (на тлі абрису зубців фортеці).


Пам'ятна монета "100 років Національній академії внутрішніх справ" присвячена вищому навчальному закладу, який готує фахівців для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та центральних органів виконавчої влади.

У непростих умовах сьогодення, нашій державі вкрай потрібні висококваліфіковані фахівці, які будуть ефективно виконувати нові завдання з протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки, стояти на варті закону, діяти на благо українського народу.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (угорі праворуч); в центрі на тлі стилізованої карти України - логотип Національної академії внутрішніх справ; написи: УКРАЇНА/2021 (угорі), 2/ ГРИВНІ (ліворуч від логотипу академії, напис ГРИВНІ - вертикальний), СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ (унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети зображено будівлю Національної академії внутрішніх справ та написи: НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (по колу), 100 РОКІВ (унизу).

  

Одночасно повідомляємо, що пам'ятні монети України "Василь Стефаник", "Київська фортеця", "100 років Національній академії внутрішніх справ" Національний банк України реалізовуватиме через наявні канали продажу: систему «On-line замовлення», інтернет-магазин нумізматичної продукції, банки-дистриб'ютори тощо.

 

         Дати початку та припинення приймання on-line замовлень на пам'ятні монети України "Василь Стефаник", "Київська фортеця", "100 років Національній академії внутрішніх справ":

        "Василь Стефаник" - з 05 по 11 травня 2021 року;

        "Київська фортеця" - з 05 по 13 травня 2021 року;

         "100 років Національній академії внутрішніх справ" -  з 06 по 17 травня 2021 року.

 

Продаж пам'ятних монет України  "Василь Стефаник", "Київська фортеця", "100 років Національній академії внутрішніх справ" за онлайн-замовленнями розпочнеться з урахуванням обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та триватиме протягом строку, установленого правилами та умовами продажу Національним банком України пам'ятних монет України та сувенірної продукції за онлайн-замовленнями.

Про дату початку продажу пам'ятних монет України "Василь Стефаник", "Київська фортеця", "100 років Національній академії внутрішніх справ" за онлайн-замовленнями у Київському регіоні та інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України буде повідомлено додатково.

 

Для отримання інформації про дату початку продажу зазначених монет у дистриб'юторів, зокрема у АТ"Ощадбанк" за онлайн-замовленнями в регіонах, пропонуємо звертатись до відповідних пунктів реалізації дистриб'юторів у регіонах.


В рамках обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та мінімізації черг, пропонуємо прийти для придбання пам'ятних монет зі срібла «Решетилівське килимарство», відповідно до рекомендованих дат, що додаються:


Рекомендована дата отримання монет

Номер замовлення

21.04.2021

1724109 - 1724118

22.04.2021

1724122 - 1724132

23.04.2021

1724134 - 1724155

26.04.2021

1724161 - 1724189

27.04.2021

1724191 - 1724227

28.04.2021

1724239 - 1724271

29.04.2021

1724279 - 1724299

30.04.2021

1724300 - 1724333

05.05.2021

1724340 - 1724377

06.05.2021

1724383 - 1724407

07.05.2021

1724410 - 1724444

11.05.2021

1724466 - 1724478

12.05.2021

1724490 - 1724509

13.05.2021

1724515 - 1724552

14.05.2021

1724553 - 1724579

17.05.2021

1724583 - 1724614

18.05.2021

1724624 - 1724649

19.05.2021

1724691 - 1724718

20.05.2021

1724722 - 1724767

21.05.2021

1724772 - 1724869

24.05.2021

1724873 - 1724922

25.05.2021

1724924 - 1725004В рамках обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та мінімізації черг, пропонуємо прийти для придбання пам'ятних монет із нейзильберу «Решетилівське килимарство», відповідно до рекомендованих дат, що додаються:

 

Рекомендована дата отримання монет

Номер замовлення

21.04.2021

1724111 - 1724272

22.04.2021

1724280 - 1724503

23.04.2021

1724505 - 1724705

26.04.2021

1724707 - 1724937

27.04.2021

1724941 - 1725164

28.04.2021

1725168 - 1725355

29.04.2021

1725356 - 1725520

30.04.2021

1725528 - 1725702

05.05.2021

1725705 - 1725893

06.05.2021

1725900 - 1726085

07.05.2021

1726086 - 1726225

11.05.2021

1726230 - 1726381

12.05.2021

1726382 - 1726573

13.05.2021

1726575 - 1726743

14.05.2021

1726744 - 1726922

17.05.2021

1726928 - 1727127

18.05.2021

1727128 - 1727307

19.05.2021

1727310 - 1727490

20.05.2021

1727494 - 1727659

21.05.2021

1727666 - 1727885

24.05.2021

1727888 - 1728092

25.05.2021

1728097 - 1728359       До уваги користувачів, які отримують замовлення через відділення АТ «Державний ощадний банку України».

    Для перегляду своїх замовлень після дати введення продукції в обіг здійсніть наступні кроки в особистому кабінеті:

    - натисніть кнопку фільтра «Всі записи»

   - два рази натисніть на назві колонки «Дата введення в обіг» для сортування записів .

     У разі, якщо Ви не здійснюєте сортування записів, для перегляду останніх здійснених замовлень натисніть останню сторінку (номери сторінок знаходяться внизу таблиці з інформацією про здійснені замовлення).

     Сортування в таблиці відображення замовлень можливе за будь-якими колонками, шляхом натискання на назву відповідної колонки.


              Шановні користувачі системи on-line замовлень,
        
        Повідомляємо, що 09 липня 2018р. відбулася зміна у відображенні замовлень в особистому кабінеті користувача, а саме:
      Відображення замовлень, які реалізуються в касах регіональних представництв НБУ:
       -    в режимі «Актуальні записи» (автоматично активується при натисканні на рубрику «Особистий кабінет») відображаються замовлення зі статусом «збережено», «надійшло до ТУ», «виконано» (при умові, що монета ще реалізується в касах регіональних представництв НБУ, згідно правил: 45 календарних днів із дати випуску монети в обіг або отримання монети регіоном);
         -    в режимі «Всі записи» (при натисканні кнопки фільтру) відображаються всі виконані замовлення користувача за весь час користування системою.

       Відображення замовлень, які реалізуються  обласними  управліннями АТ «Державний ощадний банк України»:
       -    в режимі «Актуальні записи» (автоматично активується при натисканні на рубрику «Особистий кабінет») відображаються лише замовлення зі статусом «збережено» (на дату введення монети в обіг статус замовлення змінюється на «передано до Ощадбанку», замовлення передається до Ощадбанку та його історію НБУ не відслідковує);
         -    в режимі «Всі записи» (при натисканні кнопки фільтру) відображаються всі виконані замовлення користувача за весь час користування системою.
         
      В таблиці відображення замовлень існує можливість упорядкування записів за колонками, шляхом натискання на назву відповідної колонки.


     Шановні користувачі, для оптимізації роботи сервісу функція "Замовити" доступна лише зареєстрованим користувачам, що здійснили вхід до системи.


До уваги користувачівДата публікації 11.05.2017

Початок on-line замовлень на нові монети  здійснюватиметься  з 9.00