Тарас Шевченко (з)


Присвячена пам`яті видатного українського поета, художника і мислителя Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861).


На аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, розміщено зображення малого Державного герба України в обрамленні з двох боків гілок калини. Над гербом розміщена дата 1996 - рік карбування монети. По колу монети написи: вгорі УКРАЇНА, внизу у два рядки 200 ГРИВЕНЬ
На реверсі монети у центрі поля зображено портрет Т.Г.Шевченка, під яким знаходиться автограф поета. Поряд з портретом - співаючий кобзар з хлопчиком-поводирем біля сільської хати. Вгорі по колу напис Т.Г.ШЕВЧЕНКО 1814-1861, унизу розміщені позначення і проба дорогоцінного металу Аu 900 та його вага у чистоті 15,55

Художники аверс: аверс: Івахненко Олександр; реверс: Міненок Сергій, реверс:

Скульптори: аверс: Райтер Кріста ; реверс: Цанашка А.


Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г. Діаметр,мм. Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук Дата введення в обіг
200,00 золото <не вказується> 25,0 пруф гладкий 10000 12.03.1997