Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

квітень 2018

1 191 431.1

1 168 816.6

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

квітень 2018

330 244.0

323 440.9

* Грошовий агрегат М1

млн грн

квітень 2018

608 735.8

589 280.7

* Грошовий агрегат М2

млн грн

квітень 2018

1 190 186.0

1 168 114.4

Інші статті (чисті)

млн грн

квітень 2018

767 419.1

767 488.5

Внутрішній кредит

млн грн

квітень 2018

1 741 248.0

1 723 176.2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2018

689 248.2

673 123.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2018

771 989.7

777 439.1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

квітень 2018

82 741.5

104 315.8

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

квітень 2018

1 051 999.8

1 050 052.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

квітень 2018

13 868.0

13 582.0

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

квітень 2018

944.6

939.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2018

82 247.0

83 166.2

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2018

773 033.8

771 571.7

** Вимоги до інших секторів

млн грн

квітень 2018

181 906.5

180 793.2

Чисті зовнішні активи

млн грн

квітень 2018

217 602.2

213 128.8

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

квітень 2018

652 818.9

655 320.5

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

квітень 2018

435 216.7

442 191.7

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

травень 2018

407 232.9

412 240.7

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

травень 2018

139 186.5

127 196.3

Внутрішній кредит

млн грн

травень 2018

327 916.1

322 194.1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2018

326 620.1

320 908.0

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2018

368 664.0

377 237.8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

травень 2018

42 043.9

56 329.8

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

травень 2018

1 296.0

1 286.2

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

травень 2018

75.8

76.6

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

травень 2018

0.5

0.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2018

1 001.6

990.1

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2018

96.3

96.9

** Вимоги до інших секторів

млн грн

травень 2018

121.8

121.7

Чисті зовнішні активи

млн грн

травень 2018

218 503.3

217 242.8

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

травень 2018

477 988.5

486 038.2

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2018

259 485.2

268 795.3

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

24.05.2018

17.0

17.0

12.04.2018)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

травень 2018

19.0

19.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

травень 2018

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2018

11.4

11.3

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2018

2.2

2.1

 * домашні господарства:

% річних

травень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2018

10.8

11.0

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2018

2.2

2.3

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

травень 2018

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2018

17.2

17.0

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2018

6.4

6.7

 * домашні господарства:

% річних

травень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2018

29.7

30.1

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2018

17.6

9.5

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2018

-567

-931

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

-1 770

-2 838

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

13 834

14 663

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

15 604

17 501

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2018

-2 008

-3 170

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2018

10 431

10 990

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2018

12 439

14 160

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

238

332

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

3 403

3 673

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

3 165

3 341

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2018

277

932

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2018

2 581

2 717

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2018

2 304

1 785

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2018

926

975

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2018

1 235

1 336

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2018

309

361

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2018

2

-15

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2018

5

3

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2018

3

18

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2018

338

-239

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2018

-3

185

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

425

620

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2018

3

2

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

528

153

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2018

948

-503

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

-1 155

-729

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2018

-812

121

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2018

903

707

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

травень 2018

18 170.38

18 421.48

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

травень 2018

16 076.12

15 838.79

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

травень 2018

0.34

0.35

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

травень 2018

1 075.92

1 546.07

* Золото

млн дол. США

травень 2018

1 018.00

1 036.27

* Інші резервні активи

млн дол. США

травень 2018

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

травень 2018

18 170.38

18 421.48

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

4 кв. 2017

129 259

129 669

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

4 кв. 2017

163 823

165 318

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

4 кв. 2017

-34 564

-35 649

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2018

116 290

116 578

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2018

39 153

38 886

 Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2018

7 403

7 438

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2018

6 286

6 236

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2018

53 861

54 466

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2018

9 587

9 552

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки