Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

жовтень 2018

1 245 180.1

1 249 365.0

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

жовтень 2018

347 426.4

347 274.1

* Грошовий агрегат М1

млн грн

жовтень 2018

631 672.0

630 845.3

* Грошовий агрегат М2

млн грн

жовтень 2018

1 241 386.2

1 245 800.5

Інші статті (чисті)

млн грн

жовтень 2018

834 759.9

824 930.2

Внутрішній кредит

млн грн

жовтень 2018

1 857 625.7

1 848 406.5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

жовтень 2018

729 935.2

726 276.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

жовтень 2018

785 108.0

784 394.5

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

жовтень 2018

55 172.9

58 118.1

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

жовтень 2018

1 127 690.6

1 122 130.1

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2018

12 841.0

14 204.0

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

жовтень 2018

2 516.8

2 420.1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2018

86 864.8

85 772.0

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2018

818 222.9

814 065.6

** Вимоги до інших секторів

млн грн

жовтень 2018

207 245.1

205 668.5

Чисті зовнішні активи

млн грн

жовтень 2018

222 314.3

225 888.7

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

жовтень 2018

654 513.0

662 903.6

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

жовтень 2018

432 198.7

437 014.8

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

листопад 2018

432 527.3

425 018.3

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

листопад 2018

122 585.0

130 175.2

Внутрішній кредит

млн грн

листопад 2018

314 550.8

348 596.5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2018

314 226.1

348 264.1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2018

370 547.3

374 325.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

листопад 2018

56 321.3

26 061.2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

листопад 2018

324.7

332.3

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

листопад 2018

76.7

77.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

листопад 2018

6.1

3.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2018

12.8

15.4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2018

120.6

124.2

** Вимоги до інших секторів

млн грн

листопад 2018

108.5

111.9

Чисті зовнішні активи

млн грн

листопад 2018

240 561.5

206 597.0

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

листопад 2018

505 744.0

474 143.8

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

листопад 2018

265 182.5

267 546.9

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

13.12.2018

18.0

18.0

25.10.2018)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

листопад 2018

20.0

20.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

листопад 2018

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

листопад 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

листопад 2018

14.3

13.6

   ** в іноземній валюті

% річних

листопад 2018

2.0

2.3

 * домашні господарства:

% річних

листопад 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

листопад 2018

11.4

11.0

   ** в іноземній валюті

% річних

листопад 2018

2.5

2.4

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

листопад 2018

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

листопад 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

листопад 2018

19.7

19.5

   ** в іноземній валюті

% річних

листопад 2018

5.0

5.4

 * домашні господарства:

% річних

листопад 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

листопад 2018

30.9

31.3

   ** в іноземній валюті

% річних

листопад 2018

11.0

12.9

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

2 кв. 2018

155

-510

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

-1 965

-1 913

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

14 670

13 832

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

16 635

15 745

*** Баланс товарів

млн дол. США

2 кв. 2018

-2 195

-2 045

**** Експорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2018

10 783

10 429

**** Імпорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2018

12 978

12 474

*** Баланс послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

230

132

**** Експорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

3 887

3 403

**** Імпорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

3 657

3 271

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2018

1 242

505

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2018

2 988

2 809

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2018

1 746

2 304

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2018

878

898

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2018

1 203

1 209

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2018

325

311

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

2 кв. 2018

-4

2

** Кредит

млн дол. США

2 кв. 2018

4

5

** Дебет

млн дол. США

2 кв. 2018

8

3

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

2 кв. 2018

295

449

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2018

151

-31

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2018

818

421

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2018

7

3

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2018

-51

528

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2018

485

1 082

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2018

-370

-1 156

** Резервні активи

млн дол. США

2 кв. 2018

49

-812

*Помилки та упущення

млн дол. США

2 кв. 2018

144

957

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

листопад 2018

17 711.51

16 737.12

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

листопад 2018

16 738.34

15 333.82

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

листопад 2018

0.33

0.33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

листопад 2018

10.65

446.38

* Золото

млн дол. США

листопад 2018

962.19

956.59

* Інші резервні активи

млн дол. США

листопад 2018

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

жовтень 2018

16 737.12

16 637.69

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

2 кв. 2018

130 090

129 834

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

2 кв. 2018

154 336

155 854

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

2 кв. 2018

-24 246

-26 020

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

2 кв. 2018

113 751

115 149

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

2 кв. 2018

38 118

39 153

 Центральний банк

млн дол. США

2 кв. 2018

6 984

7 403

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

2 кв. 2018

5 900

6 267

* Інші сектори

млн дол. США

2 кв. 2018

53 042

52 738

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

2 кв. 2018

9 707

9 588

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки