Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

лютий 2019

1 255 360.2

1 258 240.7

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

лютий 2019

343 073.9

348 772.4

* Грошовий агрегат М1

млн грн

лютий 2019

654 945.2

654 616.0

* Грошовий агрегат М2

млн грн

лютий 2019

1 251 737.6

1 254 481.8

Інші статті (чисті)

млн грн

лютий 2019

800 497.8

809 797.0

Внутрішній кредит

млн грн

лютий 2019

1 764 304.6

1 789 879.4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2019

710 277.5

711 743.2

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2019

766 624.1

778 499.5

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

лютий 2019

56 346.6

66 756.2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

лютий 2019

1 054 027.2

1 078 136.2

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

лютий 2019

11 115.7

11 461.1

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

лютий 2019

2 935.5

2 953.2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2019

75 760.7

82 689.8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2019

759 647.1

776 124.3

** Вимоги до інших секторів

млн грн

лютий 2019

204 568.1

204 907.8

Чисті зовнішні активи

млн грн

лютий 2019

291 553.4

278 158.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

лютий 2019

730 772.7

743 413.6

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

лютий 2019

439 219.3

465 255.3

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

лютий 2019

423 237.5

428 916.1

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

лютий 2019

168 705.0

168 710.5

Внутрішній кредит

млн грн

лютий 2019

332 510.1

319 513.2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2019

332 146.3

319 152.5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

лютий 2019

360 658.6

358 339.6

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

лютий 2019

28 512.3

39 187.1

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

лютий 2019

363.8

360.7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

лютий 2019

105.4

106.2

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

лютий 2019

4.4

3.6

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2019

57.5

27.2

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

лютий 2019

100.7

124.9

** Вимоги до інших секторів

млн грн

лютий 2019

95.8

98.8

Чисті зовнішні активи

млн грн

лютий 2019

259 432.4

278 113.5

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

лютий 2019

547 024.8

579 143.7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

лютий 2019

287 592.4

301 030.2

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

15.03.2019

18.0

18.0

(з 01.02.2019)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

лютий 2019

18.0

19.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

лютий 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

лютий 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2019

13.7

13.7

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2019

2.0

2.2

 * домашні господарства:

% річних

лютий 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2019

11.7

11.9

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2019

2.7

2.7

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

лютий 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

лютий 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2019

18.2

20.1

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2019

5.7

5.2

 * домашні господарства:

% річних

лютий 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2019

33.4

32.4

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2019

10.0

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

4 кв. 2018

-1 023

-2 883

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

-3 145

-4 172

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

15 975

14 642

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

19 120

18 814

*** Баланс товарів

млн дол. США

4 кв. 2018

-3 765

-4 521

**** Експорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2018

11 807

10 328

**** Імпорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2018

15 572

14 849

*** Баланс послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

620

349

**** Експорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

4 168

4 314

**** Імпорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

3 548

3 965

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2018

1 209

371

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2018

3 115

2 942

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2018

1 906

2 571

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2018

913

918

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2018

1 257

1 245

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2018

344

327

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

4 кв. 2018

1

38

** Кредит

млн дол. США

4 кв. 2018

7

54

** Дебет

млн дол. США

4 кв. 2018

6

16

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

4 кв. 2018

-982

-2 018

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2018

-11

5

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

826

430

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2018

16

7

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

1 172

445

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2018

-204

853

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

2 955

762

** Резервні активи

млн дол. США

4 кв. 2018

4 170

-1 246

*Помилки та упущення

млн дол. США

4 кв. 2018

40

827

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

лютий 2019

20 220.46

20 819.71

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

лютий 2019

19 176.46

19 698.72

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

лютий 2019

0.34

0.34

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

лютий 2019

1.70

90.40

* Золото

млн дол. США

лютий 2019

1 041.96

1 030.25

* Інші резервні активи

млн дол. США

лютий 2019

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

лютий 2019

20 220.46

20 819.71

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

3 кв. 2018

129 399

129 977

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

3 кв. 2018

154 683

154 368

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

3 кв. 2018

-25 284

-24 391

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

4 кв. 2018

114 707

114 192

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

4 кв. 2018

40 128

38 284

 Центральний банк

млн дол. США

4 кв. 2018

7 938

6 749

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

4 кв. 2018

5 797

5 806

* Інші сектори

млн дол. США

4 кв. 2018

51 430

53 536

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

4 кв. 2018

9 414

9 817

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки