Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

листопад 2017

1 129 784.3

1 125 509.4

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

листопад 2017

310 143.3

308 309.5

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

листопад 2017

551 462.9

545 522.1

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

листопад 2017

1 129 463.6

1 125 187.5

Інші статті (чисті)

млн. грн.

листопад 2017

736 748.7

737 603.1

Внутрішній кредит

млн. грн.

листопад 2017

1 636 928.1

1 630 029.0

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

листопад 2017

625 273.6

617 516.9

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

листопад 2017

760 313.6

748 102.1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

листопад 2017

135 040.0

130 585.2

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

листопад 2017

1 011 654.5

1 012 512.1

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2017

15 980.8

15 227.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

листопад 2017

311.2

256.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2017

94 164.8

96 967.1

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2017

735 780.7

731 189.3

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

листопад 2017

165 417.1

168 871.7

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

листопад 2017

229 605.0

233 083.5

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

листопад 2017

796 211.5

798 684.4

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

листопад 2017

566 606.5

565 600.9

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

листопад 2017

378 746.3

376 616.8

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

листопад 2017

127 075.5

127 277.1

Внутрішній кредит

млн. грн.

листопад 2017

270 012.6

277 356.4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

листопад 2017

267 619.2

274 990.5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

листопад 2017

376 683.4

375 876.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

листопад 2017

109 064.2

100 885.5

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

листопад 2017

2 393.4

2 365.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2017

2 121.5

2 097.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

листопад 2017

1.3

1.2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2017

35.7

32.5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2017

93.3

90.2

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

листопад 2017

141.7

144.6

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

листопад 2017

235 809.2

226 537.5

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

листопад 2017

632 042.7

622 490.2

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

листопад 2017

396 233.5

395 952.7

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 15.12.2017

14.5

13.5

27.10.2017)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

грудень 2017

16.1

15.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

грудень 2017

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2017

9.2

8.7

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2017

2.4

2.3

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2017

11.4

11.2

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2017

2.7

2.7

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

грудень 2017

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2017

16.2

15.8

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2017

6.5

6.4

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2017

29.7

28.2

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2017

11.2

10.3

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

3 кв. 2017

-1 656

-250

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

-2 316

-1 289

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

13 558

12 887

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

15 874

14 176

*** Баланс товарів

млн. дол. США

3 кв. 2017

-2 819

-1 897

**** Експорт товарів

млн. дол. США

3 кв. 2017

9 712

9 393

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

3 кв. 2017

12 531

11 290

*** Баланс послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

503

608

**** Експорт послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

3 846

3 494

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

3 343

2 886

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

3 кв. 2017

-236

65

*** Надходження

млн. дол. США

3 кв. 2017

1 546

1 242

*** Виплати

млн. дол. США

3 кв. 2017

1 782

1 177

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

3 кв. 2017

896

974

*** Надходження

млн. дол. США

3 кв. 2017

1 124

1 161

*** Виплати

млн. дол. США

3 кв. 2017

228

187

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

3 кв. 2017

9

-4

** Кредит

млн. дол. США

3 кв. 2017

11

2

** Дебет

млн. дол. США

3 кв. 2017

2

6

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

3 кв. 2017

-2 427

-7

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

240

-192

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2017

587

837

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

1

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2017

1 444

274

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

-953

238

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2017

191

1 571

** Резервні активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

507

2 629

*Помилки та упущення

млн. дол. США

3 кв. 2017

-780

247

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

грудень 2017

18 808.45

18 931.06

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

грудень 2017

15 582.00

15 570.61

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

грудень 2017

0.15

0.15

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

грудень 2017

2 165.65

2 314.23

* Золото

млн. дол. США

грудень 2017

1 060.65

1 046.07

* Інші резервні активи

млн. дол. США

грудень 2017

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

листопад 2017

18 931.06

18 735.94

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

124 221

124 206

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2017

165 216

162 182

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

3 кв. 2017

-40 995

-37 976

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

3 кв. 2017

117 350

114 985

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

3 кв. 2017

38 962

37 464

 Центральний банк

млн. дол. США

3 кв. 2017

7 564

7 582

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

3 кв. 2017

6 513

6 780

* Інші сектори

млн. дол. США

3 кв. 2017

54 989

54 090

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

3 кв. 2017

9 322

9 069

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки