Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

травень 2018

1 197 855.9

1 191 431.1

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

травень 2018

332 886.4

330 244.0

* Грошовий агрегат М1

млн грн

травень 2018

619 489.3

608 735.8

* Грошовий агрегат М2

млн грн

травень 2018

1 196 072.9

1 190 186.0

Інші статті (чисті)

млн грн

травень 2018

775 211.6

767 419.1

Внутрішній кредит

млн грн

травень 2018

1 757 022.6

1 741 248.0

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2018

700 763.3

689 248.2

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2018

768 566.9

771 989.7

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

травень 2018

67 803.6

82 741.5

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

травень 2018

1 056 259.3

1 051 999.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

травень 2018

13 825.4

13 868.0

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

травень 2018

960.9

944.6

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2018

81 288.9

82 247.0

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2018

775 109.7

773 033.8

** Вимоги до інших секторів

млн грн

травень 2018

185 074.4

181 906.5

Чисті зовнішні активи

млн грн

травень 2018

216 045.0

217 602.2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

травень 2018

639 397.2

652 818.9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2018

423 352.2

435 216.7

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

червень 2018

419 954.3

407 232.9

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

червень 2018

133 881.2

139 186.5

Внутрішній кредит

млн грн

червень 2018

337 591.6

327 916.1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2018

336 324.4

326 620.1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2018

367 838.2

368 664.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

червень 2018

31 513.8

42 043.9

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

червень 2018

1 267.2

1 296.0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

червень 2018

77.4

75.8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

червень 2018

0.6

0.5

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2018

977.6

1 001.6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2018

93.2

96.3

** Вимоги до інших секторів

млн грн

червень 2018

118.3

121.8

Чисті зовнішні активи

млн грн

червень 2018

216 243.9

218 503.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

червень 2018

473 671.7

477 988.5

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

червень 2018

257 427.7

259 485.2

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

13.07.2018

17.5

17.0

24.05.2018)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

червень 2018

19.0

19.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

червень 2018

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

червень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2018

11.6

11.4

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2018

2.1

2.2

 * домашні господарства:

% річних

червень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2018

10.8

10.8

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2018

2.3

2.2

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

червень 2018

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

червень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2018

17.1

17.2

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2018

6.5

6.4

 * домашні господарства:

% річних

червень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2018

30.1

29.7

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2018

10.6

17.6

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2018

-567

-931

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

-1 770

-2 838

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

13 834

14 663

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

15 604

17 501

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2018

-2 008

-3 170

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2018

10 431

10 990

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2018

12 439

14 160

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

238

332

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

3 403

3 673

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

3 165

3 341

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2018

277

932

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2018

2 581

2 717

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2018

2 304

1 785

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2018

926

975

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2018

1 235

1 336

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2018

309

361

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2018

2

-15

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2018

5

3

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2018

3

18

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2018

338

-239

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2018

-3

185

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

425

620

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2018

3

2

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

528

153

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2018

948

-503

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

-1 155

-729

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2018

-812

121

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2018

903

707

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

червень 2018

17 978.57

18 170.38

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

червень 2018

16 085.27

16 076.12

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

червень 2018

0.34

0.34

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

червень 2018

907.45

1 075.92

* Золото

млн дол. США

червень 2018

985.51

1 018.00

* Інші резервні активи

млн дол. США

червень 2018

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

червень 2018

17 978.57

18 170.38

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2018

129 918

129 536

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

157 003

156 103

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2018

-27 085

-26 567

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2018

116 290

116 578

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2018

39 153

38 886

 Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2018

7 403

7 438

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2018

6 286

6 236

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2018

53 861

54 466

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2018

9 587

9 552

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки