Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

травень 2017

1 088 773.7

1 089 356.2

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

травень 2017

300 937.9

298 437.2

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

травень 2017

525 427.1

521 578.8

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

травень 2017

1 088 392.4

1 088 962.9

Інші статті (чисті)

млн. грн.

травень 2017

695 006.9

695 603.1

Внутрішній кредит

млн. грн.

травень 2017

1 583 614.9

1 595 009.4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

травень 2017

604 625.0

609 986.9

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

травень 2017

736 861.5

741 057.2

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

травень 2017

132 236.5

131 070.3

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

травень 2017

978 989.9

985 022.5

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2017

14 958.0

15 387.2

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

травень 2017

543.3

523.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2017

79 784.6

81 856.4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2017

721 752.7

725 471.4

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

травень 2017

161 951.3

161 784.0

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

травень 2017

200 165.7

189 949.9

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

травень 2017

766 245.3

754 532.8

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

травень 2017

566 079.6

564 582.9

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

травень 2017

368 253.6

368 357.4

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

травень 2017

129 152.3

127 704.5

Внутрішній кредит

млн. грн.

травень 2017

303 597.3

310 524.9

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

травень 2017

301 206.1

308 154.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

травень 2017

396 860.6

400 226.1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

травень 2017

95 654.5

92 071.9

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

травень 2017

2 391.2

2 370.6

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2017

2 117.4

2 095.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

травень 2017

1.3

0.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2017

23.7

26.9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

травень 2017

92.6

88.3

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

травень 2017

156.4

159.1

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

травень 2017

193 808.6

185 537.0

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

травень 2017

580 596.0

572 467.0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

травень 2017

386 787.5

386 930.0

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 26.05.2017

12.5

13.0

14.04.2017)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

травень 2017

15.0

15.1

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

травень 2017

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2017

8.6

9.0

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2017

2.5

3.3

 * домашні господарства:

% річних

травень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2017

12.0

12.6

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2017

3.4

3.7

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

травень 2017

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2017

14.9

15.2

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2017

7.8

8.8

 * домашні господарства:

% річних

травень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2017

29.7

29.6

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2017

15.5

13.8

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

1 кв. 2017

-808

-953

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

-873

-1 728

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

12 683

13 144

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

13 556

14 872

*** Баланс товарів

млн. дол. США

1 кв. 2017

-1 296

-2 235

**** Експорт товарів

млн. дол. США

1 кв. 2017

9 636

9 807

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

1 кв. 2017

10 932

12 042

*** Баланс послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

423

507

**** Експорт послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

3 047

3 337

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

2 624

2 830

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

1 кв. 2017

-626

-130

*** Надходження

млн. дол. США

1 кв. 2017

1 062

1 149

*** Виплати

млн. дол. США

1 кв. 2017

1 688

1 279

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

1 кв. 2017

691

905

*** Надходження

млн. дол. США

1 кв. 2017

838

1 109

*** Виплати

млн. дол. США

1 кв. 2017

147

204

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

1 кв. 2017

6

13

** Кредит

млн. дол. США

1 кв. 2017

6

18

** Дебет

млн. дол. США

1 кв. 2017

0

5

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

1 кв. 2017

-387

-500

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2017

-1

85

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2017

468

228

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2017

0

-77

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2017

-67

-541

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2017

426

-1 002

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2017

-173

189

** Резервні активи

млн. дол. США

1 кв. 2017

-584

370

*Помилки та упущення

млн. дол. США

1 кв. 2017

415

440

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

травень 2017

17 617.89

17 175.11

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

травень 2017

13 445.15

12 963.25

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

травень 2017

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

травень 2017

3 140.09

3 179.14

* Золото

млн. дол. США

травень 2017

1 032.62

1 032.69

* Інші резервні активи

млн. дол. США

травень 2017

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

травень 2017

17 617.89

17 175.11

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

4 кв. 2016

120 277

121 689

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2016

158 651

162 267

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

4 кв. 2016

-38 374

-40 578

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

1 кв. 2017

113 643

113 518

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

1 кв. 2017

36 455

36 374

 Центральний банк

млн. дол. США

1 кв. 2017

6 401

6 242

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

1 кв. 2017

8 451

8 966

* Інші сектори

млн. дол. США

1 кв. 2017

53 297

53 322

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

1 кв. 2017

9 039

8 614

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки