Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2017 рік

Національний банк провів семінар для викладачів про реформи у нагляді та макропруденційне регулювання в банківському секторі

04.05.2017

прес-реліз

 

19 – 20 квітня Національний банк провів черговий семінар для викладачів вищих навчальних закладів України на тему «Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України», під час якого спікери розповіли учасникам про сучасні тенденції розвитку вітчизняного банківського сектору, реформу системи банківського регулювання, розвиток діяльності центральних банків у сфері забезпечення фінансової стабільності.

 

Національний банк започаткував серію семінарів для викладачів вишів країни минулого року. Ціль таких семінарів – передача викладачам економічних ВНЗ України інформації «з перших рук» про актуальні світові та українські тенденції у проведенні монетарної, макропруденційної і мікропруденційної політики центральними банками. Перший такий семінар регулятор провів у листопаді 2016 року, і він був присвячений темі «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики НБУ».

 

До роботи під час квітневого семінару долучилися майже 50 викладачів із 18 регіонів України, зокрема університетів Києва, Харкова, Львова, Сум, Тернополя, Одеси, Дніпра та інших міст України.

 

Спікерами семінару виступили як керівники вищої ланки Національного банку, керівники департаментів і ключові спеціалісти профільних підрозділів, відповідальних за розроблення та реалізацію політики банківського нагляду та регулювання. З лекцією для учасників семінару також виступили представник Світового банку та керівник найбільшого українського банку з іноземним капіталом.

 

Заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова у своєму виступі розповіла про зміни, що відбулися у банківському секторі за останні три роки, а також про реформування системи банківського нагляду та плани Національного банку щодо подальшої імплементації міжнародних стандартів та регуляторних правил у вітчизняне банківське законодавство. «Національний банк за короткий час кардинально змінив підходи до контролю та регулювання банківської системи України. Ми перейшли від формального нагляду за банками до виявлення сутності процесів і результатів. Це – справжній прорив», – зазначила Катерина Рожкова. Також заступник Голови торкнулася теми діагностики активів банків, зокрема операцій банків із пов’язаними особами, запровадження нових підходів до встановлення реальних власників банків і контролю за банківськими операціями за кордоном.

 

Директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук розповів про структурні зміни та реформи у банківському секторі. У своїй лекції він наголосив, що ключовим завданням банків сьогодні є відновлення кредитування. Головними перешкодами, що сьогодні стримують відновлення банківського кредитування, він назвав – закредитованість підприємств реального сектору та високі юридичні ризики.

 

Директор Департаменту банківського нагляду Наталія Дегтярьова у своїй лекції на тему «Підходи до банківського нагляду. Рух до європейських стандартів (SREP)» розповіла про зміну підходу до банківського регулювання та нагляду. Раніше банківський нагляд базувався на оцінці дотримання банками встановлених регулятором вимог – так званий «Compliance-based approach». Зараз його доповнено детальним аналізом ризиків, наявних у діяльності банків та оцінкою того, як поведе себе банк у майбутньому, залежно від його поточного стану. Тобто запроваджено так званий «Risk-based approach».

 

Директор Департаменту статистики та звітності Юрій Половньов розповів про відмінності між даними монетарної та наглядової статистики, а також особливості їх застосування. Також він розповів про плани та поточні проекти регулятора в частині розвитку статистичної функції, а також очікуваний результат від їх реалізації.

 

Директор Департаменту управління ризиками Ігор Будник розповів про те, наскільки важлива для банків і для регуляторів ефективна система управління кредитними ризиками. Лектор зазначив, що майже 80 – 90% банків банкрутіють через кредитні ризики, тобто низьку якість кредитного портфеля. Саме тому управління кредитними ризиками настільки важливе і йому приділяють значну увагу і регулятори, і банки.

 

Директор Департаменту ліцензування Олександр Бевз розповів про переосмислення функції ліцензування у Національному банку, реформу підходів до розкриття структур власності банківських установ та оцінки ділової репутації, а також про реформу корпоративного управління в банках.

 

Провідний спеціаліст з фінансового сектору Світового банку Вахе Варданян розповів про глобальні тенденції розвитку банківського регулювання та нагляду. У своїй лекції спікер детально розкрив еволюцію міжнародних стандартів банківського регулювання та нагляду – від Базеля І до Базеля ІІІ, пояснив суть кожного із стандартів та передумови їх запровадження. Також представник Світового банку розповів про те, як вплинула на розвиток стандартів банківського регулювання та нагляду світова фінансово-економічна криза 2008 – 2009 років, та які заходи запровадили високорозвинені країни для недопущення у майбутньому трансмісії ризиків від реального сектору та фінансових ринків до банківської системи.

 

Голова правління ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Володимир Лавренчук поділився своїм баченням щодо перспектив розвитку банків в умовах трансформації банківського сектору. Обговорюючи з аудиторією ключові чинники стабільної роботи банків у сучасних умовах банкір наголосив, що, на його думку, капітал – це те, про що сьогодні насамперед має думати керівник банку, який має наміри працювати на ринку та розвиватися. Саме капітал є тим буфером, який допомагає банку адсорбувати ризики, які часто є невідображеними у звітності, та які можуть призвести до його банкрутства. Аналізуючи розвиток світової банківської системи після світової фінансової кризи банкір наголосив, що з того часу відбулися колосальні зміни, як у регуляторних підходах, так і корпоративному управлінні.

 

Начальник відділу Департаменту методології Олексій Філіпов розповів про нові правила оцінки кредитних ризиків відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 30.06.2016 №351 та процес їх розробки. Важливою особливістю нового підходу є поєднання чітких деталізованих правил і загальних принципів оцінки кредитного ризику, що передбачає можливість використання обґрунтованого судження як банку, так і регулятора. В результаті банки не зможуть не визнавати низьку якість активів посилаючись на формальні правила. Зміна підходу допоможе своєчасно виявляти кредитний ризик, на який наражається банк, та визначати його величину, яка в свою чергу використовується під час оцінки адекватності регулятивного капіталу.

 

Заступник начальника відділу Департаменту методології  Наталія Чаус розповіла про плани Національного банку щодо імплементації вимог до капіталу відповідно до норм законодавства ЄС. Під час спілкування з аудиторією лектор зазначила, що запровадження в Україні нових стандартів капіталу здійснюється в рамках виконання заходів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

 

Старший економіст Департаменту фінансової стабільності Юлія Дюба розповіла про стрес-тестування, як інструмент діагностики банків. Стрес-тести є інструментом визначення чутливості фінансової установи або всієї банківської системи до різноманітних шокових подій. Метою стрес-тестування банків є оцінка потенційного впливу таких шоків на достатність капіталу цих фінансових установ і необхідності вжиття коригуючих заходів.

 

Начальник відділу Департаменту фінансової стабільності  Наталія Задерей розповіла учасникам семінару про макропруденційну політику, яка спрямована на забезпечення стабільності усієї фінансової системи та запобігання виникненню системних криз, а також про взаємозв’язок макропруденційної політики з монетарною та фіскальною політикою, а також із банківським наглядом. Лектор наголосила, що країни, які запровадили елементи макропруденційної політики ще на початку 2000-х років менше постраждали від світової фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 років.

 

Учасники семінару високо оцінили роботу спікерів та їх фаховий рівень, а також висловили вдячність за організацію семінару та можливість отримання інформації з першоджерел. Національний банк і надалі проводитиме подібні семінари для викладачів ВНЗ України як з питань монетарної політики, так і фінансової стабільності й банківського нагляду.

 

З матеріалами семінару можна ознайомитися за посиланням.

 

 

 


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   04.05.2017