Українська | English

Головна » Законодавство » Проекти регуляторних актів НБУ та їх обговорення

Проект Змін Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України розробив проект Змін Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах (далі – Проект).

 

На сьогодні, порядок, умови надання та отримання банками гарантій передбачені Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 (зі змінами) (далі – Положення № 639).

 

Підготовка Проекту здійснювалась в рамках спільного проекту Національного банку України та Незалежної асоціації банків України "Paperless" з метою удосконалення Положення  639 в частині поширення електронного документообігу на всі етапи здійснення банками та їх клієнтами операцій за гарантіями, адаптації його норм до Уніфікованих правил для гарантій за вимогою (URDG 758)[1], а також урахування сучасних тенденцій на ринку та модернізації регулювання операцій за гарантіями. Проектом запропоновано викласти Положення № 639 у новій редакції та врегулювати, зокрема, питання щодо:

 

зменшення кількості паперових документів, які використовуються при оформленні уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;

 

використання електронних документів на всіх етапах здійснення уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;

 

зменшення кількості формальних інструкцій у порядку роботи з гарантіями;

 

адаптації порядку здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах до сучасної міжнародної практики здійснення операцій за гарантіями.

 

Аналіз регуляторного впливу цього проекту.

 

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються до 25 травня 2017 року на поштову або електронні адреси Національного банку України.

 

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України.

Електронна адреса: 682TRP@U0H0.

 [1] розроблені Міжнародною торговельною палатою (публікація Міжнародної торговельної палати  758)

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   24.04.2017