Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

липень 2017

1 115 020.4

1 103 479.9

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

липень 2017

311 340.3

307 780.2

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

липень 2017

547 773.7

543 462.3

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

липень 2017

1 114 646.7

1 103 160.2

Інші статті (чисті)

млн. грн.

липень 2017

714 400.4

688 007.2

Внутрішній кредит

млн. грн.

липень 2017

1 609 629.4

1 579 019.7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

липень 2017

631 365.7

600 311.4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

липень 2017

742 739.0

728 406.3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

липень 2017

111 373.2

128 094.9

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

липень 2017

978 263.7

978 708.3

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

липень 2017

14 963.4

14 851.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

липень 2017

539.4

576.5

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

липень 2017

87 418.1

87 098.2

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

липень 2017

713 647.2

714 979.9

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

липень 2017

161 695.6

161 202.2

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

липень 2017

219 791.4

212 467.5

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

липень 2017

777 073.1

773 570.8

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

липень 2017

557 281.7

561 103.3

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

липень 2017

379 553.7

381 757.1

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

липень 2017

124 636.6

120 443.0

Внутрішній кредит

млн. грн.

липень 2017

314 084.1

302 738.7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

липень 2017

311 716.3

300 386.1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

липень 2017

390 572.4

392 658.1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

липень 2017

78 856.2

92 272.0

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

липень 2017

2 367.8

2 352.6

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

липень 2017

2 098.5

2 075.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

липень 2017

1.1

1.1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

липень 2017

25.4

28.5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

липень 2017

90.4

94.3

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

липень 2017

152.4

153.4

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

липень 2017

190 106.2

199 461.4

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

липень 2017

577 773.9

585 497.0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

липень 2017

387 667.7

386 035.7

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 03.08.2017

12.5

12.5

07.07.2017)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

липень 2017

14.5

14.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

липень 2017

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

липень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2017

8.0

8.2

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2017

2.0

3.2

 * домашні господарства:

% річних

липень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2017

12.0

12.1

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2017

3.1

3.4

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

липень 2017

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

липень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2017

13.9

14.5

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2017

6.9

7.4

 * домашні господарства:

% річних

липень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2017

29.0

29.5

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2017

19.7

17.6

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

1 кв. 2017

-808

-953

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

-873

-1 728

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

12 683

13 144

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

13 556

14 872

*** Баланс товарів

млн. дол. США

1 кв. 2017

-1 296

-2 235

**** Експорт товарів

млн. дол. США

1 кв. 2017

9 636

9 807

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

1 кв. 2017

10 932

12 042

*** Баланс послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

423

507

**** Експорт послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

3 047

3 337

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

1 кв. 2017

2 624

2 830

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

1 кв. 2017

-626

-130

*** Надходження

млн. дол. США

1 кв. 2017

1 062

1 149

*** Виплати

млн. дол. США

1 кв. 2017

1 688

1 279

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

1 кв. 2017

691

905

*** Надходження

млн. дол. США

1 кв. 2017

838

1 109

*** Виплати

млн. дол. США

1 кв. 2017

147

204

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

1 кв. 2017

6

13

** Кредит

млн. дол. США

1 кв. 2017

6

18

** Дебет

млн. дол. США

1 кв. 2017

0

5

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

1 кв. 2017

-387

-500

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2017

-1

85

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2017

468

228

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2017

0

-77

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2017

-67

-541

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

1 кв. 2017

426

-1 002

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2017

-173

189

** Резервні активи

млн. дол. США

1 кв. 2017

-584

370

*Помилки та упущення

млн. дол. США

1 кв. 2017

415

440

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

липень 2017

17 795.26

17 971.20

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

липень 2017

13 571.60

13 797.87

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

липень 2017

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

липень 2017

3 193.23

3 156.12

* Золото

млн. дол. США

липень 2017

1 030.40

1 017.18

* Інші резервні активи

млн. дол. США

липень 2017

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

липень 2017

17 795.26

17 971.20

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

1 кв. 2017

120 904

120 342

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2017

159 221

158 686

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

1 кв. 2017

-38 317

-38 344

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

1 кв. 2017

113 643

113 518

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

1 кв. 2017

36 455

36 374

 Центральний банк

млн. дол. США

1 кв. 2017

6 401

6 242

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

1 кв. 2017

8 451

8 966

* Інші сектори

млн. дол. США

1 кв. 2017

53 297

53 322

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

1 кв. 2017

9 039

8 614

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки