Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

червень 2018

1 212 807.6

1 197 855.9

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

червень 2018

343 860.3

332 886.4

* Грошовий агрегат М1

млн грн

червень 2018

626 586.4

619 489.3

* Грошовий агрегат М2

млн грн

червень 2018

1 210 564.3

1 196 072.9

Інші статті (чисті)

млн грн

червень 2018

767 044.0

775 211.6

Внутрішній кредит

млн грн

червень 2018

1 755 428.5

1 757 022.6

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2018

710 167.8

700 763.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2018

768 268.9

768 566.9

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

червень 2018

58 101.1

67 803.6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

червень 2018

1 045 260.7

1 056 259.3

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

червень 2018

13 272.2

13 825.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

червень 2018

1 391.7

960.9

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2018

80 450.5

81 288.9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2018

764 739.4

775 109.7

** Вимоги до інших секторів

млн грн

червень 2018

185 406.9

185 074.4

Чисті зовнішні активи

млн грн

червень 2018

224 423.1

216 045.0

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

червень 2018

639 170.1

639 397.2

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

червень 2018

414 746.9

423 352.2

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

липень 2018

420 598.6

419 954.3

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

липень 2018

143 839.3

133 881.2

Внутрішній кредит

млн грн

липень 2018

349 761.0

337 591.6

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

липень 2018

348 490.8

336 324.4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

липень 2018

368 848.9

367 838.2

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

липень 2018

20 358.1

31 513.8

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

липень 2018

1 270.2

1 267.2

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

липень 2018

76.6

77.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

липень 2018

0.6

0.6

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

липень 2018

981.5

977.6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

липень 2018

95.0

93.2

** Вимоги до інших секторів

млн грн

липень 2018

116.5

118.3

Чисті зовнішні активи

млн грн

липень 2018

214 676.8

216 243.9

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

липень 2018

477 826.8

473 671.7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

липень 2018

263 150.0

257 427.7

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

13.07.2018

17.5

17.0

24.05.2018)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

липень 2018

19.3

19.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

липень 2018

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

липень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2018

12.0

11.6

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2018

1.9

2.1

 * домашні господарства:

% річних

липень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2018

10.7

10.8

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2018

2.3

2.3

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

липень 2018

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

липень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2018

17.2

17.1

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2018

6.0

6.5

 * домашні господарства:

% річних

липень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

липень 2018

30.4

30.1

   ** в іноземній валюті

% річних

липень 2018

16.9

10.6

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2018

-567

-931

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

-1 770

-2 838

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

13 834

14 663

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

15 604

17 501

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2018

-2 008

-3 170

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2018

10 431

10 990

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2018

12 439

14 160

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

238

332

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

3 403

3 673

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2018

3 165

3 341

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2018

277

932

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2018

2 581

2 717

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2018

2 304

1 785

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2018

926

975

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2018

1 235

1 336

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2018

309

361

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2018

2

-15

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2018

5

3

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2018

3

18

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2018

338

-239

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2018

-3

185

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

425

620

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2018

3

2

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

528

153

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2018

948

-503

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

-1 155

-729

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2018

-812

121

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2018

903

707

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

липень 2018

17 748.47

17 978.57

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

липень 2018

15 883.79

16 085.27

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

липень 2018

0.34

0.34

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

липень 2018

906.35

907.45

* Золото

млн дол. США

липень 2018

957.99

985.51

* Інші резервні активи

млн дол. США

липень 2018

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

червень 2018

17 978.57

18 170.38

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2018

129 918

129 536

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2018

157 003

156 103

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2018

-27 085

-26 567

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2018

116 290

116 578

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2018

39 153

38 886

 Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2018

7 403

7 438

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2018

6 286

6 236

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2018

53 861

54 466

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2018

9 587

9 552

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки