Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

серпень 2017

1 104 620.8

1 115 020.4

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

серпень 2017

308 840.4

311 340.3

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

серпень 2017

537 610.4

547 773.7

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

серпень 2017

1 104 321.4

1 114 646.7

Інші статті (чисті)

млн. грн.

серпень 2017

714 421.3

714 400.4

Внутрішній кредит

млн. грн.

серпень 2017

1 598 471.4

1 609 629.4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

серпень 2017

617 986.6

631 365.7

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

серпень 2017

743 373.2

742 739.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

серпень 2017

125 386.7

111 373.2

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

серпень 2017

980 484.8

978 263.7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

серпень 2017

15 237.5

14 963.3

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

серпень 2017

281.9

539.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

серпень 2017

89 578.2

87 418.1

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

серпень 2017

711 953.8

713 649.9

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

серпень 2017

163 433.4

161 692.9

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

серпень 2017

220 570.7

219 791.4

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

серпень 2017

768 508.0

777 073.1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

серпень 2017

547 937.3

557 281.7

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

серпень 2017

379 008.8

379 553.7

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

серпень 2017

110 105.6

124 636.6

Внутрішній кредит

млн. грн.

серпень 2017

292 083.0

314 084.1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

серпень 2017

289 693.7

311 716.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

серпень 2017

383 834.5

390 572.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

серпень 2017

94 140.8

78 856.2

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

серпень 2017

2 389.3

2 367.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

серпень 2017

2 121.9

2 098.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

серпень 2017

0.9

1.1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

серпень 2017

28.0

25.4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

серпень 2017

88.0

90.4

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

серпень 2017

150.5

152.4

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

серпень 2017

197 031.4

190 106.2

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

серпень 2017

578 451.1

577 773.9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

серпень 2017

381 419.8

387 667.7

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 14.09.2017

12.5

12.5

03.08.2017)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

серпень 2017

14.5

14.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

серпень 2017

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

серпень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2017

8.2

8.0

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2017

2.5

2.0

 * домашні господарства:

% річних

серпень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2017

11.3

12.0

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2017

3.1

3.1

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

серпень 2017

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

серпень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2017

14.1

13.9

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2017

7.5

6.9

 * домашні господарства:

% річних

серпень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2017

27.9

29.0

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2017

15.5

19.7

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

2 кв. 2017

-394

-866

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

-1 203

-953

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

12 892

12 644

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

14 095

13 597

*** Баланс товарів

млн. дол. США

2 кв. 2017

-1 825

-1 376

**** Експорт товарів

млн. дол. США

2 кв. 2017

9 398

9 597

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

2 кв. 2017

11 223

10 973

*** Баланс послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

622

423

**** Експорт послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

3 494

3 047

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

2 872

2 624

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

2 кв. 2017

-68

-695

*** Надходження

млн. дол. США

2 кв. 2017

1 109

993

*** Виплати

млн. дол. США

2 кв. 2017

1 177

1 688

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

2 кв. 2017

877

782

*** Надходження

млн. дол. США

2 кв. 2017

1 063

938

*** Виплати

млн. дол. США

2 кв. 2017

186

156

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

2 кв. 2017

-4

6

** Кредит

млн. дол. США

2 кв. 2017

2

6

** Дебет

млн. дол. США

2 кв. 2017

6

0

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

2 кв. 2017

-116

-505

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2017

-191

1

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2017

839

467

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2017

0

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2017

274

-68

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2017

133

291

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2017

1 574

-186

** Резервні активи

млн. дол. США

2 кв. 2017

2 629

-584

*Помилки та упущення

млн. дол. США

2 кв. 2017

282

355

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

серпень 2017

18 035.51

17 795.26

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

серпень 2017

14 209.50

13 571.60

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

серпень 2017

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

серпень 2017

2 757.06

3 193.23

* Золото

млн. дол. США

серпень 2017

1 068.92

1 030.40

* Інші резервні активи

млн. дол. США

серпень 2017

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

серпень 2017

18 035.51

17 795.26

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

1 кв. 2017

120 904

120 342

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

1 кв. 2017

159 221

158 686

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

1 кв. 2017

-38 317

-38 344

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

2 кв. 2017

114 836

113 638

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

2 кв. 2017

37 315

36 455

 Центральний банк

млн. дол. США

2 кв. 2017

7 582

6 401

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

2 кв. 2017

6 780

8 450

* Інші сектори

млн. дол. США

2 кв. 2017

54 089

53 323

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

2 кв. 2017

9 070

9 009

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки