Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

жовтень 2017

1 125 509.4

1 124 116.0

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

жовтень 2017

308 309.5

306 435.4

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

жовтень 2017

545 522.1

541 868.5

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

жовтень 2017

1 125 187.5

1 123 798.8

Інші статті (чисті)

млн. грн.

жовтень 2017

737 603.1

725 184.9

Внутрішній кредит

млн. грн.

жовтень 2017

1 630 029.0

1 599 866.0

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

жовтень 2017

617 516.9

602 607.6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

жовтень 2017

748 102.1

748 044.1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

жовтень 2017

130 585.2

145 436.5

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

жовтень 2017

1 012 512.1

997 258.4

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

жовтень 2017

15 227.5

16 058.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

жовтень 2017

256.4

310.2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

жовтень 2017

96 967.1

90 262.6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

жовтень 2017

731 189.3

724 217.3

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

жовтень 2017

168 871.7

166 409.9

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

жовтень 2017

233 083.5

249 434.9

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

жовтень 2017

798 684.4

813 640.0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

жовтень 2017

565 600.9

564 205.1

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

листопад 2017

378 746.3

376 616.8

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

листопад 2017

127 075.5

127 277.1

Внутрішній кредит

млн. грн.

листопад 2017

270 012.6

277 356.4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

листопад 2017

267 619.2

274 990.5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

листопад 2017

376 683.4

375 876.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

листопад 2017

109 064.2

100 885.5

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

листопад 2017

2 393.4

2 365.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2017

2 121.5

2 097.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

листопад 2017

1.3

1.2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2017

35.7

32.5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2017

93.3

90.2

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

листопад 2017

141.7

144.6

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

листопад 2017

235 809.2

226 537.5

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

листопад 2017

632 042.7

622 490.2

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

листопад 2017

396 233.5

395 952.7

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 15.12.2017

14.5

13.5

27.10.2017)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

листопад 2017

15.5

14.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

листопад 2017

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

листопад 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

листопад 2017

8.7

8.1

   ** в іноземній валюті

% річних

листопад 2017

2.3

2.3

 * домашні господарства:

% річних

листопад 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

листопад 2017

11.2

10.6

   ** в іноземній валюті

% річних

листопад 2017

2.7

2.9

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

листопад 2017

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

листопад 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

листопад 2017

15.8

14.8

   ** в іноземній валюті

% річних

листопад 2017

6.4

7.5

 * домашні господарства:

% річних

листопад 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

листопад 2017

28.2

29.1

   ** в іноземній валюті

% річних

листопад 2017

10.3

12.9

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

2 кв. 2017

-394

-866

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

-1 203

-953

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

12 892

12 644

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

14 095

13 597

*** Баланс товарів

млн. дол. США

2 кв. 2017

-1 825

-1 376

**** Експорт товарів

млн. дол. США

2 кв. 2017

9 398

9 597

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

2 кв. 2017

11 223

10 973

*** Баланс послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

622

423

**** Експорт послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

3 494

3 047

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

2 кв. 2017

2 872

2 624

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

2 кв. 2017

-68

-695

*** Надходження

млн. дол. США

2 кв. 2017

1 109

993

*** Виплати

млн. дол. США

2 кв. 2017

1 177

1 688

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

2 кв. 2017

877

782

*** Надходження

млн. дол. США

2 кв. 2017

1 063

938

*** Виплати

млн. дол. США

2 кв. 2017

186

156

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

2 кв. 2017

-4

6

** Кредит

млн. дол. США

2 кв. 2017

2

6

** Дебет

млн. дол. США

2 кв. 2017

6

0

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

2 кв. 2017

-116

-505

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2017

-191

1

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2017

839

467

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2017

0

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2017

274

-68

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

2 кв. 2017

133

291

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2017

1 574

-186

** Резервні активи

млн. дол. США

2 кв. 2017

2 629

-584

*Помилки та упущення

млн. дол. США

2 кв. 2017

282

355

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

листопад 2017

18 905.72

18 735.94

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

листопад 2017

15 545.27

14 959.42

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

листопад 2017

0.15

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

листопад 2017

2 314.23

2 740.08

* Золото

млн. дол. США

листопад 2017

1 046.07

1 036.41

* Інші резервні активи

млн. дол. США

листопад 2017

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

жовтень 2017

18 735.94

18 637.74

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

2 кв. 2017

121 035

123 970

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

2 кв. 2017

159 231

161 830

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

2 кв. 2017

-38 196

-37 860

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

2 кв. 2017

114 836

113 638

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

2 кв. 2017

37 315

36 455

 Центральний банк

млн. дол. США

2 кв. 2017

7 582

6 401

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

2 кв. 2017

6 780

8 450

* Інші сектори

млн. дол. США

2 кв. 2017

54 089

53 323

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

2 кв. 2017

9 070

9 009

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки