Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

березень 2017

1 074 914.1

1 059 983.6

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

березень 2017

290 782.5

291 615.0

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

березень 2017

510 290.3

506 390.7

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

березень 2017

1 074 546.7

1 059 636.6

Інші статті (чисті)

млн. грн.

березень 2017

739 988.2

734 822.8

Внутрішній кредит

млн. грн.

березень 2017

1 683 362.0

1 659 286.4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

березень 2017

659 581.8

627 652.7

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

березень 2017

713 095.2

698 248.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

березень 2017

53 513.3

70 595.7

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

березень 2017

1 023 780.2

1 031 633.7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

березень 2017

15 267.8

15 680.2

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

березень 2017

511.5

546.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

березень 2017

82 240.3

83 042.0

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

березень 2017

762 673.7

768 531.1

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

березень 2017

163 086.9

163 834.0

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

березень 2017

131 540.3

135 520.1

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

березень 2017

709 723.5

714 148.3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

березень 2017

578 183.3

578 628.2

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

квітень 2017

368 357.5

356 913.9

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

квітень 2017

127 691.7

170 726.1

Внутрішній кредит

млн. грн.

квітень 2017

310 512.1

364 479.4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

квітень 2017

308 152.0

362 138.5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

квітень 2017

400 223.9

405 674.3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

квітень 2017

92 071.9

43 535.8

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

квітень 2017

2 360.1

2 340.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

квітень 2017

2 095.5

2 074.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

квітень 2017

0.8

0.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

квітень 2017

21.5

25.1

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

квітень 2017

83.3

78.5

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

квітень 2017

159.1

162.0

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

квітень 2017

185 537.0

163 160.6

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

квітень 2017

572 467.0

525 457.9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

квітень 2017

386 930.0

362 297.3

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 14.04.2017

13.0

14.0

03.03.2017)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

квітень 2017

15.1

16.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

квітень 2017

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2017

9.0

9.3

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2017

3.3

3.2

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2017

12.6

13.5

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2017

3.7

3.8

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

квітень 2017

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2017

15.2

15.8

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2017

8.8

8.4

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2017

29.6

29.3

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2017

13.8

27.6

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

4 кв. 2016

-953

-1 880

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

-1 728

-2 039

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

13 144

11 791

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

14 872

13 830

*** Баланс товарів

млн. дол. США

4 кв. 2016

-2 235

-2 147

**** Експорт товарів

млн. дол. США

4 кв. 2016

9 807

8 522

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

4 кв. 2016

12 042

10 669

*** Баланс послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

507

108

**** Експорт послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

3 337

3 269

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

2 830

3 161

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

4 кв. 2016

-130

-560

*** Надходження

млн. дол. США

4 кв. 2016

1 149

1 191

*** Виплати

млн. дол. США

4 кв. 2016

1 279

1 751

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

4 кв. 2016

905

719

*** Надходження

млн. дол. США

4 кв. 2016

1 109

925

*** Виплати

млн. дол. США

4 кв. 2016

204

206

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

4 кв. 2016

13

36

** Кредит

млн. дол. США

4 кв. 2016

18

38

** Дебет

млн. дол. США

4 кв. 2016

5

2

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

4 кв. 2016

-577

-2 280

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2016

85

76

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2016

228

1 075

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2016

-77

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2016

-541

819

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2016

-1 079

-2 095

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2016

189

-62

** Резервні активи

млн. дол. США

4 кв. 2016

370

1 571

*Помилки та упущення

млн. дол. США

4 кв. 2016

363

-436

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

квітень 2017

17 175.11

15 123.30

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

квітень 2017

12 963.25

11 453.78

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

квітень 2017

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

квітень 2017

3 179.14

2 648.25

* Золото

млн. дол. США

квітень 2017

1 032.69

1 021.24

* Інші резервні активи

млн. дол. США

квітень 2017

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

квітень 2017

17 175.11

15 123.30

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

4 кв. 2016

120 277

121 689

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2016

158 651

162 267

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

4 кв. 2016

-38 374

-40 578

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

4 кв. 2016

113 483

116 015

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

4 кв. 2016

36 339

37 389

 Центральний банк

млн. дол. США

4 кв. 2016

6 242

6 482

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

4 кв. 2016

8 966

9 504

* Інші сектори

млн. дол. США

4 кв. 2016

53 322

53 947

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

4 кв. 2016

8 614

8 693

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки