Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

лютий 2018

1 170 352.8

1 176 466.1

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

лютий 2018

321 228.4

321 308.0

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

лютий 2018

584 899.9

578 702.2

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

лютий 2018

1 170 035.6

1 176 085.0

Інші статті (чисті)

млн. грн.

лютий 2018

800 512.6

812 531.3

Внутрішній кредит

млн. грн.

лютий 2018

1 749 472.6

1 769 127.5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

лютий 2018

699 977.3

703 938.8

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

лютий 2018

764 748.5

786 115.8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

лютий 2018

64 771.2

82 177.0

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

лютий 2018

1 049 495.4

1 065 188.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2018

14 168.4

14 359.7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

лютий 2018

1 099.8

1 085.0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2018

85 988.4

87 764.7

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2018

769 228.3

781 222.3

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

лютий 2018

179 010.3

180 757.1

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

лютий 2018

221 392.7

219 869.8

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

лютий 2018

665 566.1

690 416.8

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

лютий 2018

444 173.4

470 547.0

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

лютий 2018

404 825.5

392 326.7

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

лютий 2018

149 794.4

156 538.2

Внутрішній кредит

млн. грн.

лютий 2018

334 576.5

322 442.9

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

лютий 2018

333 286.0

321 164.4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

лютий 2018

371 954.7

377 253.5

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

лютий 2018

38 668.7

56 089.1

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

лютий 2018

1 290.5

1 278.5

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2018

1 036.2

1 026.6

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

лютий 2018

0.7

0.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2018

21.9

10.5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2018

104.5

111.6

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

лютий 2018

127.2

129.2

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

лютий 2018

220 043.4

226 422.0

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

лютий 2018

498 000.6

522 451.7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

лютий 2018

277 957.2

296 029.7

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 02.03.2018

17

16

26.01.2018)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

лютий 2018

18.0

16.6

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

лютий 2018

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

лютий 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2018

10.2

9.5

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2018

2.7

2.3

 * домашні господарства:

% річних

лютий 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2018

11.4

11.6

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2018

2.6

2.7

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

лютий 2018

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

лютий 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2018

16.2

15.7

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2018

6.4

6.1

 * домашні господарства:

% річних

лютий 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2018

30.5

29.4

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2018

8.5

11.3

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

4 кв. 2017

-891

-1 074

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2017

-2 838

-2 694

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2017

14 663

13 573

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2017

17 501

16 267

*** Баланс товарів

млн. дол. США

4 кв. 2017

-3 170

-2 828

**** Експорт товарів

млн. дол. США

4 кв. 2017

10 990

9 710

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

4 кв. 2017

14 160

12 538

*** Баланс послуг

млн. дол. США

4 кв. 2017

332

134

**** Експорт послуг

млн. дол. США

4 кв. 2017

3 673

3 863

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

4 кв. 2017

3 341

3 729

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

4 кв. 2017

972

777

*** Надходження

млн. дол. США

4 кв. 2017

2 676

2 559

*** Виплати

млн. дол. США

4 кв. 2017

1 704

1 782

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

4 кв. 2017

975

843

*** Надходження

млн. дол. США

4 кв. 2017

1 336

1 185

*** Виплати

млн. дол. США

4 кв. 2017

361

342

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

4 кв. 2017

-15

9

** Кредит

млн. дол. США

4 кв. 2017

3

11

** Дебет

млн. дол. США

4 кв. 2017

18

2

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

4 кв. 2017

-401

-1 834

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2017

185

240

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2017

539

587

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2017

2

1

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2017

153

1 444

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2017

-746

-360

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2017

-729

191

** Резервні активи

млн. дол. США

4 кв. 2017

121

507

*Помилки та упущення

млн. дол. США

4 кв. 2017

505

-769

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

лютий 2018

18 410.28

18 580.34

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

лютий 2018

15 630.27

15 310.22

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

лютий 2018

0.23

0.15

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

лютий 2018

1 740.61

2 215.82

* Золото

млн. дол. США

лютий 2018

1 039.17

1 054.15

* Інші резервні активи

млн. дол. США

лютий 2018

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

лютий 2018

18 410.28

18 580.34

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

124 221

124 206

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2017

165 216

162 182

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

3 кв. 2017

-40 995

-37 976

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

4 кв. 2017

116 578

117 349

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

4 кв. 2017

38 886

38 962

 Центральний банк

млн. дол. США

4 кв. 2017

7 438

7 564

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

4 кв. 2017

6 236

6 513

* Інші сектори

млн. дол. США

4 кв. 2017

54 466

54 988

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

4 кв. 2017

9 552

9 322

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки