Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

серпень 2018

1 233 422.0

1 229 792.3

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

серпень 2018

343 836.8

346 363.7

* Грошовий агрегат М1

млн грн

серпень 2018

621 514.9

639 410.2

* Грошовий агрегат М2

млн грн

серпень 2018

1 231 230.1

1 226 930.7

Інші статті (чисті)

млн грн

серпень 2018

823 070.0

777 407.5

Внутрішній кредит

млн грн

серпень 2018

1 818 254.9

1 785 854.4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2018

707 922.0

721 384.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2018

789 328.0

768 872.8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

серпень 2018

81 406.1

47 488.5

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

серпень 2018

1 110 332.9

1 064 470.0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

серпень 2018

13 800.1

13 300.8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

серпень 2018

1 887.9

1 625.9

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2018

85 149.1

82 414.9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2018

804 936.0

777 974.5

** Вимоги до інших секторів

млн грн

серпень 2018

204 559.8

189 154.0

Чисті зовнішні активи

млн грн

серпень 2018

238 237.1

221 345.4

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

серпень 2018

676 650.9

645 147.3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

серпень 2018

438 413.8

423 801.8

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

вересень 2018

424 356.8

421 886.2

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

вересень 2018

117 213.0

111 267.8

Внутрішній кредит

млн грн

вересень 2018

338 897.3

313 629.7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

вересень 2018

338 567.0

312 357.0

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

вересень 2018

367 619.3

365 414.9

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

вересень 2018

29 052.3

53 057.9

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

вересень 2018

330.3

1 272.7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

вересень 2018

77.5

75.9

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

вересень 2018

1.6

0.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

вересень 2018

21.2

988.3

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

вересень 2018

117.2

92.5

** Вимоги до інших секторів

млн грн

вересень 2018

112.8

115.3

Чисті зовнішні активи

млн грн

вересень 2018

202 672.6

219 524.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

вересень 2018

473 520.9

490 886.7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

вересень 2018

270 848.3

271 362.4

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

07.09.2018

18.0

17.5

13.07.2018)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

вересень 2018

19.9

19.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

вересень 2018

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

вересень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2018

13.0

12.4

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2018

1.9

1.8

 * домашні господарства:

% річних

вересень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2018

10.6

10.8

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2018

2.4

2.5

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

вересень 2018

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

вересень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2018

19.7

18.1

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2018

5.9

5.9

 * домашні господарства:

% річних

вересень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2018

30.1

30.7

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2018

10.7

14.5

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

2 кв. 2018

155

-510

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

-1 965

-1 913

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

14 670

13 832

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

16 635

15 745

*** Баланс товарів

млн дол. США

2 кв. 2018

-2 195

-2 045

**** Експорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2018

10 783

10 429

**** Імпорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2018

12 978

12 474

*** Баланс послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

230

132

**** Експорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

3 887

3 403

**** Імпорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2018

3 657

3 271

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2018

1 242

505

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2018

2 988

2 809

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2018

1 746

2 304

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2018

878

898

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2018

1 203

1 209

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2018

325

311

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

2 кв. 2018

-4

2

** Кредит

млн дол. США

2 кв. 2018

4

5

** Дебет

млн дол. США

2 кв. 2018

8

3

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

2 кв. 2018

295

449

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2018

151

-31

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2018

818

421

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2018

7

3

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2018

-51

528

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2018

485

1 082

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2018

-370

-1 156

** Резервні активи

млн дол. США

2 кв. 2018

49

-812

*Помилки та упущення

млн дол. США

2 кв. 2018

144

957

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

вересень 2018

16 637.59

17 229.83

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

вересень 2018

15 402.52

15 988.49

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

вересень 2018

0.34

0.34

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

вересень 2018

297.14

298.45

* Золото

млн дол. США

вересень 2018

937.59

942.55

* Інші резервні активи

млн дол. США

вересень 2018

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

серпень 2018

17 229.83

17 747.67

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

2 кв. 2018

130 090

129 834

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

2 кв. 2018

154 336

155 854

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

2 кв. 2018

-24 246

-26 020

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

2 кв. 2018

113 751

115 149

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

2 кв. 2018

38 118

39 153

 Центральний банк

млн дол. США

2 кв. 2018

6 984

7 403

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

2 кв. 2018

5 900

6 267

* Інші сектори

млн дол. США

2 кв. 2018

53 042

52 738

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

2 кв. 2018

9 707

9 588

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки