Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

березень 2018

1 168 816.6

1 170 352.8

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

березень 2018

323 440.9

321 228.4

* Грошовий агрегат М1

млн грн

березень 2018

589 280.7

584 899.9

* Грошовий агрегат М2

млн грн

березень 2018

1 168 114.4

1 170 035.6

Інші статті (чисті)

млн грн

березень 2018

767 488.5

800 319.6

Внутрішній кредит

млн грн

березень 2018

1 723 176.2

1 749 279.7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

березень 2018

673 123.3

699 784.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

березень 2018

777 439.1

764 748.5

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

березень 2018

104 315.8

64 964.2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

березень 2018

1 050 052.9

1 049 495.4

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

березень 2018

13 582.0

14 168.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

березень 2018

939.8

1 099.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

березень 2018

83 166.2

85 988.4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

березень 2018

771 571.7

769 228.3

** Вимоги до інших секторів

млн грн

березень 2018

180 793.2

179 010.3

Чисті зовнішні активи

млн грн

березень 2018

213 128.8

221 392.7

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

березень 2018

655 320.5

665 566.1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

березень 2018

442 191.7

444 173.4

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

квітень 2018

412 240.7

393 232.2

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

квітень 2018

127 196.3

120 251.0

Внутрішній кредит

млн грн

квітень 2018

322 194.1

302 143.2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2018

320 908.0

300 867.6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2018

377 237.8

377 736.7

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

квітень 2018

56 329.8

76 869.2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

квітень 2018

1 286.2

1 275.6

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

квітень 2018

76.6

77.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

квітень 2018

0.8

0.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2018

990.1

972.6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2018

96.9

100.2

** Вимоги до інших секторів

млн грн

квітень 2018

121.7

124.7

Чисті зовнішні активи

млн грн

квітень 2018

217 242.8

211 340.1

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

квітень 2018

486 038.2

485 807.5

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

квітень 2018

268 795.3

274 467.4

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

12.04.2018

17.0

17.0

(з 02.03.2018)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

квітень 2018

19.0

19.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

квітень 2018

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2018

11.3

11.0

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2018

2.1

2.3

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2018

11.0

10.8

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2018

2.3

2.4

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

квітень 2018

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2018

17.0

16.9

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2018

6.7

6.7

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2018

30.1

30.0

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2018

9.5

8.6

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

4 кв. 2017

-891

-1 074

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2017

-2 838

-2 694

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2017

14 663

13 573

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2017

17 501

16 267

*** Баланс товарів

млн дол. США

4 кв. 2017

-3 170

-2 828

**** Експорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2017

10 990

9 710

**** Імпорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2017

14 160

12 538

*** Баланс послуг

млн дол. США

4 кв. 2017

332

134

**** Експорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2017

3 673

3 863

**** Імпорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2017

3 341

3 729

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2017

972

777

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2017

2 676

2 559

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2017

1 704

1 782

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2017

975

843

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2017

1 336

1 185

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2017

361

342

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

4 кв. 2017

-15

9

** Кредит

млн дол. США

4 кв. 2017

3

11

** Дебет

млн дол. США

4 кв. 2017

18

2

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

4 кв. 2017

-401

-1 834

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2017

185

240

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2017

539

587

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2017

2

1

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2017

153

1 444

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2017

-746

-360

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2017

-729

191

** Резервні активи

млн дол. США

4 кв. 2017

121

507

*Помилки та упущення

млн дол. США

4 кв. 2017

505

-769

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

квітень 2018

18 421.14

18 191.90

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

квітень 2018

15 838.45

15 590.70

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

квітень 2018

0.35

0.35

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

квітень 2018

1 546.07

1 563.06

* Золото

млн дол. США

квітень 2018

1 036.27

1 037.79

* Інші резервні активи

млн дол. США

квітень 2018

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

березень 2018

18 191.90

18 410.28

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

4 кв. 2017

129 259

129 669

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

4 кв. 2017

163 823

165 318

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

4 кв. 2017

-34 564

-35 649

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

4 кв. 2017

116 578

117 349

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

4 кв. 2017

38 886

38 962

 Центральний банк

млн дол. США

4 кв. 2017

7 438

7 564

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

4 кв. 2017

6 236

6 513

* Інші сектори

млн дол. США

4 кв. 2017

54 466

54 988

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

4 кв. 2017

9 552

9 322

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки