Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

­­[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

листопад 2018

1 228 775.6

1 245 180.1

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

листопад 2018

351 510.7

347 426.4

* Грошовий агрегат М1

млн грн

листопад 2018

624 230.9

631 672.0

* Грошовий агрегат М2

млн грн

листопад 2018

1 224 887.1

1 241 386.2

Інші статті (чисті)

млн грн

листопад 2018

839 127.3

834 759.9

Внутрішній кредит

млн грн

листопад 2018

1 827 107.2

1 857 625.7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2018

687 346.9

729 935.2

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2018

772 433.1

785 108.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

листопад 2018

85 086.2

55 172.9

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

листопад 2018

1 139 760.3

1 127 690.6

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

листопад 2018

11 737.9

12 841.0

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

листопад 2018

2 622.4

2 516.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2018

90 119.3

86 864.8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2018

824 798.0

818 222.9

** Вимоги до інших секторів

млн грн

листопад 2018

210 482.6

207 245.1

Чисті зовнішні активи

млн грн

листопад 2018

240 795.7

222 314.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

листопад 2018

671 421.1

654 513.0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

листопад 2018

430 625.4

432 198.7

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

листопад 2018

432 527.3

425 018.3

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

листопад 2018

122 585.0

130 175.2

Внутрішній кредит

млн грн

листопад 2018

314 550.8

348 596.5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2018

314 226.1

348 264.1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2018

370 547.3

374 325.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

листопад 2018

56 321.3

26 061.2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

листопад 2018

324.7

332.3

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

листопад 2018

76.7

77.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

листопад 2018

6.1

3.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2018

12.8

15.4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2018

120.6

124.2

** Вимоги до інших секторів

млн грн

листопад 2018

108.5

111.9

Чисті зовнішні активи

млн грн

листопад 2018

240 561.5

206 597.0

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

листопад 2018

505 744.0

474 143.8

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

листопад 2018

265 182.5

267 546.9

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

13.12.2018

18.0

18.0

25.10.2018)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

грудень 2018

20.0

20.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

грудень 2018

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2018

14.5

14.3

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2018

2.5

2.0

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2018

11.7

11.4

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2018

2.7

2.5

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

грудень 2018

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2018

20.8

19.7

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2018

5.7

5.0

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2018

31.5

30.9

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2018

12.2

11.0

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

3 кв. 2018

-2 731

-5

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

-4 042

-2 022

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

14 723

14 669

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

18 765

16 691

*** Баланс товарів

млн дол. США

3 кв. 2018

-4 481

-2 275

**** Експорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2018

10 329

10 782

**** Імпорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2018

14 810

13 057

*** Баланс послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

439

253

**** Експорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

4 394

3 887

**** Імпорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

3 955

3 634

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2018

378

1 108

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2018

2 940

2 851

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2018

2 562

1 743

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2018

933

909

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2018

1 252

1 222

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2018

319

313

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

3 кв. 2018

38

-4

** Кредит

млн дол. США

3 кв. 2018

54

4

** Дебет

млн дол. США

3 кв. 2018

16

8

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

3 кв. 2018

-2 246

259

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2018

5

151

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2018

438

795

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2018

7

7

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2018

445

-51

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2018

811

450

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2018

940

-346

** Резервні активи

млн дол. США

3 кв. 2018

-1 246

49

*Помилки та упущення

млн дол. США

3 кв. 2018

447

268

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

грудень 2018

20 820.43

17 711.82

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

грудень 2018

19 814.34

16 738.65

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

грудень 2018

0.34

0.33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

грудень 2018

3.53

10.65

* Золото

млн дол. США

грудень 2018

1 002.22

962.19

* Інші резервні активи

млн дол. США

грудень 2018

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

листопад 2018

17 711.82

16 737.12

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

3 кв. 2018

129 399

129 977

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

3 кв. 2018

154 683

154 368

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

3 кв. 2018

-25 284

-24 391

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

3 кв. 2018

114 742

113 757

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

3 кв. 2018

38 279

38 118

 Центральний банк

млн дол. США

3 кв. 2018

6 749

6 984

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

3 кв. 2018

5 806

5 900

* Інші сектори

млн дол. США

3 кв. 2018

54 091

53 049

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

3 кв. 2018

9 817

9 706

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки