Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

січень 2018

1 176 466.1

1 208 859.3

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

січень 2018

321 308.0

332 546.0

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

січень 2018

578 702.2

601 631.3

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

січень 2018

1 176 085.0

1 208 557.4

Інші статті (чисті)

млн. грн.

січень 2018

811 697.3

769 917.6

Внутрішній кредит

млн. грн.

січень 2018

1 768 292.5

1 749 556.1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

січень 2018

703 103.8

715 198.9

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

січень 2018

785 283.3

796 987.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

січень 2018

82 179.6

81 788.5

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

січень 2018

1 065 188.8

1 034 357.2

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

січень 2018

14 359.7

15 292.2

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

січень 2018

1 085.0

992.6

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

січень 2018

87 764.7

89 315.8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

січень 2018

781 222.3

752 838.0

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

січень 2018

180 757.1

175 918.7

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

січень 2018

219 870.9

229 220.8

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

січень 2018

690 416.8

695 003.6

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

січень 2018

470 545.9

465 782.9

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

січень 2018

392 326.7

399 056.7

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

січень 2018

155 705.7

165 162.8

Внутрішній кредит

млн. грн.

січень 2018

321 610.4

323 746.0

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

січень 2018

320 331.9

322 483.6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

січень 2018

376 421.0

378 491.3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

січень 2018

56 089.1

56 007.8

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

січень 2018

1 278.5

1 262.5

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

січень 2018

1 026.6

1 015.9

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

січень 2018

0.7

0.6

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

січень 2018

10.5

11.6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

січень 2018

111.6

104.8

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

січень 2018

129.2

129.6

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

січень 2018

226 422.0

240 473.5

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

січень 2018

522 451.7

529 974.6

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

січень 2018

296 029.7

289 501.2

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 26.01.2018

16

14.5

15.12.2017)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

січень 2018

16.6

16.1

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

січень 2018

 

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2018

9.5

9.2

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2018

2.3

2.4

 * домашні господарства:

% річних

січень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2018

11.6

11.4

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2018

2.7

2.7

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

січень 2018

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2018

15.7

16.2

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2018

6.1

6.5

 * домашні господарства:

% річних

січень 2018

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2018

29.4

29.7

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2018

11.3

11.2

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

3 кв. 2017

-1 656

-250

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

-2 316

-1 289

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

13 558

12 887

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

15 874

14 176

*** Баланс товарів

млн. дол. США

3 кв. 2017

-2 819

-1 897

**** Експорт товарів

млн. дол. США

3 кв. 2017

9 712

9 393

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

3 кв. 2017

12 531

11 290

*** Баланс послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

503

608

**** Експорт послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

3 846

3 494

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

3 кв. 2017

3 343

2 886

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

3 кв. 2017

-236

65

*** Надходження

млн. дол. США

3 кв. 2017

1 546

1 242

*** Виплати

млн. дол. США

3 кв. 2017

1 782

1 177

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

3 кв. 2017

896

974

*** Надходження

млн. дол. США

3 кв. 2017

1 124

1 161

*** Виплати

млн. дол. США

3 кв. 2017

228

187

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

3 кв. 2017

9

-4

** Кредит

млн. дол. США

3 кв. 2017

11

2

** Дебет

млн. дол. США

3 кв. 2017

2

6

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

3 кв. 2017

-2 427

-7

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

240

-192

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2017

587

837

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

1

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2017

1 444

274

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

-953

238

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2017

191

1 571

** Резервні активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

507

2 629

*Помилки та упущення

млн. дол. США

3 кв. 2017

-780

247

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

січень 2018

18 580.34

18 808.45

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

січень 2018

15 310.22

15 582.00

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

січень 2018

0.15

0.15

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

січень 2018

2 215.82

2 165.65

* Золото

млн. дол. США

січень 2018

1 054.15

1 060.65

* Інші резервні активи

млн. дол. США

січень 2018

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

січень 2018

18 580.34

18 808.45

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

3 кв. 2017

124 221

124 206

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2017

165 216

162 182

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

3 кв. 2017

-40 995

-37 976

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

3 кв. 2017

117 350

114 985

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

3 кв. 2017

38 962

37 464

 Центральний банк

млн. дол. США

3 кв. 2017

7 564

7 582

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

3 кв. 2017

6 513

6 780

* Інші сектори

млн. дол. США

3 кв. 2017

54 989

54 090

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

3 кв. 2017

9 322

9 069

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки