Стара версія
Українська | English

Головна » Монетарна політика » Рішення з монетарної політики » Органи прийняття рішень

Комітет з монетарної політики

Консультативний орган, створений з метою обміну інформацією на поглядами щодо формулювання та реалізації грошово-кредитної політики для забезпечення цінової стабільності.

 

Основними завданнями Комітету є вивчення та обговорення таких питань:

 

формулювання принципів та реалізація грошово-кредитної політики для виконання цілей та завдань, визначених законодавством України та Основними засадами грошово-кредитної політики;

 

визначення цілей та орієнтирів грошово-кредитної політики;

 

застосування інструментів грошово-кредитної політики для досягнення цілей.

 

Засідання Комітету з монетарної політики відбуваються напередодні засідань Правління Національного банку з монетарних питань. У разі необхідності можливе скликання позачергових засідань.

 

 

Склад Комітету з монетарної політики:

 

Голова Комітету

Голова Національного банку України

 

Заступник голови Комітету

заступник Голови Національного банку України, який  здійснює загальне керівництво процесами формулювання принципів грошово-кредитної політики та монетарної стабільності

 

Члени Комітету за посадою:

заступники Голови Національного банку;

директор Департаменту відкритих ринків;

директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу;

директор Департаменту фінансової стабільності;

директор Департаменту статистики та звітності

 

Секретар Комітету

заступник директора Департаменту-начальник управління монетарної політики Департаменту монетарної політики та економічного аналізу

 

  На початок сторінки