Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2014 рік

Роз’яснення до Постанови Правління Національного банку України від 07.10.2014 № 637 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

10.10.2014

 

Постанова Правління Національного банку України від 07.10.2014 № 637 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – Постанова № 637) набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування (з 10.10.2014).

 

Постановою № 637 вносяться зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України[1], Положення про валютний контроль[2] з метою удосконалення порядку проведення Національним банком України виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок, а також порядку застосування Національним банком України санкцій за порушення банками та їх підрозділами (далі – банки), іншими фінансовими установами, а також національним оператором поштового зв’язку (далі – фінансові установи)  валютного законодавства.

 

Зокрема відповідно до внесених Постановою № 637 змін:

уповноваженим працівникам Національного банку України (далі – уповноважені працівники) надано можливість здійснювати оформлення матеріалів за результатами проведених перевірок з питань дотримання встановленого порядку організації та здійснення валюто-обмінних операцій не лише у випадках, коли в підрозділі (структурній одиниці підрозділу) банку (фінансової установи), що перевіряється, не передбачена посада керівника, але і в разі відсутності на роботі керівника зазначеного підрозділу (структурної одиниці підрозділу) банку (фінансової установи);

уповноваженим працівникам надано можливість під час підготовки і здійснення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок з’ясовувати процедури внутрішнього контролю за проведенням банком (фінансовою установою) валютних операцій та надавати в акті виїзної перевірки рекомендації банку (фінансовій установі) щодо вдосконалення зазначених процедур для зменшення ризиків допущення порушень валютного законодавства;

переглянуто у бік збільшення з 25 000 гривень до 150 000 гривень поріг суттєвості помилки (допущеної банком, фінансовою установою в кількісному грошовому показнику за однією формою звітності про валютні операції за звітний період), перевищення якого кваліфікується як перекручення банком, фінансовою установою звітності про валютні операції;

уточнено порядок обчислення розміру штрафних санкцій (що застосовуються Національним банком України до банків, фінансових установ за порушення вимог валютного законодавства) у зв’язку зі зміною порядку встановлення та оприлюднення Національним банком України офіційного курсу. Постановою № 637 для обчислення суми штрафу передбачено використання офіційного курсу, що діє на 0 годин відповідного дня.

 [1]затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 № 338 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за № 1220/14487 (зі змінами).

[2]затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за № 209/4430 (зі змінами).

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   10.10.2014