Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » С

СИСТЕМА CAMELSO

СИСТЕМА CAMELSО (CAMELSО) – офіційно визнана вдосконалена система рейтингової оцінки банків, яку широко використовують наглядові органи багатьох країн світу. Система CAMELSО є бальною та ґрунтується на поєднанні оцінки кількісних та якісних показників, бухгалтерського підходу та професійного судження. Нагляд за банками, що ґрунтується на оцінках ризиків за цією рейтинговою системою, полягає у визначенні загального стану банку на підставі стандартизованих критеріїв, що охоплюють усі напрямки його діяльності.

 

Метою оцінки банків за рейтинговою системою CAMELSО є визначення їх фінансового стану, якості менеджменту та корпоративного управління, прозорості операцій та ефективності внутрішніх контролів, управління ризиками; виявлення недоліків, що можуть призвести до банкрутства банку та вимагають посиленого контролю з боку органів банківського нагляду, а також вжиття відповідних заходів для виправлення недоліків і стабілізації фінансового стану банку.

 

Основою рейтингової системи CAMELSО є оцінка ризиків і визначення рейтингових оцінок за такими основними компонентами:

 

1. Капітал – Capital Adequacy (C) – оцінка розміру капіталу банку з точки зору його достатності для захисту інтересів вкладників і підтримки плато¬спроможності.

 

2. Якість активів – Asset Quality (A) – спроможність забезпечити повернення активів, вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку.

 

3. Менеджмент і корпоративне управління – Management (M) – оцінка методів управління банком з точки зору принципів корпоративного управління, ефективності діяльності, методів управління та контролю.

 

4. Надходження – Earnings (E) – достатність доходів банку для перспективного розвитку та зростання.

 

5. Ліквідність – Liquidity (L) – здатність банку забезпечити своє¬часне та повне виконання своїх зобов’язань.

 

6. Чутливість до ринкових ризиків – Sensitivity to Risk (S) – ступінь реагування банку на зміну ситуації на ринку.

 

7. Операційний ризик – Operational Risk (О) – здатність банку ефективно управляти операційним та інформаційним ризиком з метою недопущення/мінімізації фінансових втрат внаслідок реалізації ризиків.

 

Комплексна рейтингова оцінка за рейтинговою системою CAMELSО визначається для кожного банку відповідно до рейтингових оцінок за зазначеними сімома компонентами. Рейтингова система дає можливість оцінити всі фактори, за якими оцінюється якість управління та контролів, рівень ризику, фінансовий стан і якість операцій кожного банку.

 

За рейтинговою системою CAMELSО для кожного банку встановлюється цифровий рейтинг за сімома компонентами, а комплексна рейтингова оцінка визначається на підставі рейтингових оцінок за кожним із цих компонентів, з урахуванням їх ваги. При цьому розрахунок комплексна оцінка може перевищувати найнижчу з оцінок за компонентами не більше ніж на один бал.

 

Кожен компонент рейтингової системи оцінюється за чотирьохбальною шкалою, де оцінка "1" є найвищою, а оцінка "4" – найнижчою.

 

Комплексна рейтингова оцінка банку свідчить:

          "1" - про те, що банк є надійним за всіма показниками, спроможним протистояти більшості економічних спадів (крім надзвичайних), уважається стабільним і таким, що має кваліфіковане керівництво;

          "2" - про те, що банк має недоліки в роботі, і якщо ці недоліки не будуть усунені, то вони можуть призвести до значних проблем, пов’язаних з платоспроможністю та ліквідністю;

          "3" - про те, що банк має суттєві недоліки в роботі, загальна платоспроможність банку під загрозою. Така комплексна рейтингова оцінка свідчить про те, що потрібні негайні конкретні дії служби банківського нагляду;

          "4" - про те, що ліквідність і платоспроможність банку незадовільні, банк потребує спеціальних оздоровчих заходів та негайних конкретних дій служби банківського нагляду.

 

Джерело:

Порядок визначення та затвердження рейтингової оцінки банку за рейтинговою системою СAMELSO// Рішення Правління Національного банку України

від 01.11.2016 р. № 393-рш

  На початок сторінки