Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2014 рік

Національний банк України затвердив Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні

05.12.2014

 

Повідомляємо, що 03.12.2014 набрала чинності постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в України” (далі - Положення про оверсайт).

 

Положення про оверсайт визначає організаційні засади та порядок здійснення Національним банком України оверсайта платіжних систем, критерії та порядок визначення важливості платіжних систем, установлює вимоги щодо діяльності платіжних систем в Україні.

 

Положення про оверсайт розроблено для приведення діяльності платіжних систем в Україні у відповідність до міжнародних стандартів, прийнятих Комітетом з платіжних і розрахункових систем Банку міжнародних розрахунків та Технічним комітетом Міжнародної організації комісій з цінних паперів, з метою підвищення надійності та ефективності діяльності платіжних систем і зменшення системного ризику.

 

Відповідно до законодавства об’єктами оверсайта в Україні є:

платіжні організації платіжних систем;

учасники/члени платіжних систем;

оператори послуг платіжної інфраструктури.

 

Національний банк України здійснює оверсайт шляхом:

моніторингу платіжних систем;

оцінювання платіжних систем;

надання рекомендацій щодо вдосконалення діяльності платіжних систем та застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта в разі порушення ними законодавства.

 

Національний банк України двічі на рік визначає значущі платіжні системи в Україні (системно важливі, соціально важливі та важливі) відповідно до критеріїв, установлених у Положенні про оверсайт.

 

Платіжні організації тих платіжних систем, які визнані Національним банком України значущими, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог щодо:

управління й організації діяльності платіжної організації;

доступу й участі в платіжній системі;

системи управління ризиками: правовим, фінансовими (кредитним, ліквідності, загальним комерційним, депозитарним, інвестиційним), розрахунковим, операційним та системним;

забезпечення безперервності діяльності платіжної системи тощо.

 

Відповідно до пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 28.11.2014 № 755 платіжні організації платіжних систем та учасники/члени платіжних систем зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог, установлених у розділі XIIІ Положення про оверсайт, протягом 120 календарних днів із дати набрання чинності цією постановою.

 

Так, з метою підвищення прозорості діяльності платіжних систем в Україні платіжні організації платіжних систем зобов’язані оприлюднити на власному офіційному веб-сайті та регулярно оновлювати інформацію про:

реєстрацію платіжної системи в Реєстрі платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який ведеться Національним банком України;

організаційну структуру платіжної системи та керівні органи платіжної організації;

послуги, що надаються користувачам, та їх вартість;

умови участі в платіжній системі та перелік учасників тощо.

 

З метою захисту прав споживачів учасники систем переказу коштів, а також платіжні організації систем переказу коштів, створених резидентами, зобов’язані оприлюднити на офіційному веб-сайті та розміщувати в пунктах приймання/виплати переказів коштів актуальну інформацію щодо:

послуг, які надає система переказу коштів, та їх вартості;

порядку та умов здійснення переказу коштів;

видів валют переказу коштів та курсу обміну валют;

порядку вирішення спорів між учасниками платіжних систем та їх користувачами тощо.

 

Відповідно до Положення про оверсайт платіжних систем слова "платіжна система", "система розрахунків", "система переказу коштів" та похідні від них не дозволяється використовувати юридичним особам, які не зареєстровані Національним банком України.

Оверсайт міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, щодо їх діяльності на території України здійснюватиметься відповідно до міжнародних стандартів спільного оверсайта, визначених Банком міжнародних розрахунків. 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   05.12.2014