Українська | English

Головна » Національний банк » Реформа фінансового сектору » Трансформація НБУ

Внутрішня трансформація Національного банку

Внутрішня трансформація Національного банку Україниневід’ємна складова Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

 

Головна мета внутрішньої трансформації НБУ - підвищення інституційної спроможності та створення сучасного європейського центрального банку. Це дозволить ефективніше регулювати банківський сектор, стимулювати його розвиток, а також забезпечити більш прозоре та безпечне користування фінансових послугами для споживачів.

 

 

Трансформація Національного банку розпочалася у 2014 році та реалізується поетапно за таким планом:

 

·          Підготовчий етап -  розробка Стратегічної програми внутрішньої трансформації Національного банку України за допомогою міжнародних експертів (завершено у серпні 2014 року);

·          Етап 0 -  реорганізація внутрішньої структури (проведено організаційну трансформацію, визначено мандат НБУ, оптимізовано чисельність персоналу, запроваджено систему комітетів Правління) (завершено у грудні 2015 р.);

·          Етап І – підвищення якості прийняття рішень та реінжиніринг внутрішніх процесів (етап триває)

·          Етап ІІ - імплементація нових місії та візії центрального банку (етап триває)

 

 

 

У рамках реформи фінансового сектору інституційна перебудова НБУ, очищення та перезавантаження банківського сектору та реформа фінансового сектору, мають відбуватись одночасно, щоб забезпечити успіх та синергію зусиль.

 

На початку реформи за трансформацію Національного банку відповідав спеціально створений у 2014 році тимчасовий Керівний комітет з реорганізації структури Національного банку. Він приймав рішення щодо ініціації та реалізації змін у Національному банку, стратегічних програм і планів розвитку фінансового сектору та банківської системи в цілому, зокрема Національного банку. Пізнішевересні 2015 р.) цей колегіальний орган прийняття рішень було перетворено на Комітет з управління змінами.

 

Проектно трансформація Національного банку поділена на сім великих напрямків:

·          визначення основних функцій (мандату) Національного банку та виведення неключових функцій за межі регулятора;

·          створення нової функціональної організаційної структури;

·          скорочення ієрархічності в системі управління;

·          централізація функцій;

·          оптимізація мережі територіальних управлінь;

·          оптимізація чисельності персоналу;

·          реінжиніринг процесів.

 

 

Реалізація внутрішньої трансформації допоможе НБУ повноцінно реалізовувати функції, визначені законодавством України, відповідно до найкращих світових практик.

 

ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НБУ

 

Підготовчий етап трансформації

Тривалість: травень-серпень 2014 року

 

Для реалізації проекту Національний банк:

 

·          проаналізував діючу структуру та процеси в Національному банку;

·          провів серію консультацій із міжнародними організаціями, місіями та провідними міжнародними та вітчизняними експертами;

·          проаналізував більше ніж 100 моделей центральних банків різних країн світу;

·          обрав модель Банку Англії в якості зразка перебудови внутрішньої організаційної структури.

 

Обрана організаційна модель фокусується на виконанні ключових функцій центрального банку. Таким чином, діяльність регулятора поділена за функціональними ознаками на окремі блоки, за діяльність кожного з яких відповідає окремий член Правління. 

 

Структуру Національного банку переформатовано у шість блоків:

 

·          Загальний блок або блок Голови Національного банку;

·          Блок пруденційного нагляду;

·          Блок монетарної стабільності;

·          Блок ринкових операцій;

·          Блок розрахункових операцій;

·          Блок фінансово-адміністративних операцій.

 

Документи та матеріали:

 

  Організаційна трансформація НБУ: Основні напрями реформи від 19.12.2014

 

Етап 0 трансформації

Тривалість: осінь 2014 – грудень 2015 рр.

 

·          Визначено Місію, Візію та Цінності центрального банку. Місія НБУ – у  забезпеченні цінової та фінансової стабільності з метою сприяння сталому економічному розвитку України.

·          Змінена структура управління: з ієрархічної на простішу та більш пласку функціонально-матричну модель.

·          Спрощено систему підпорядкування – залишилося 4 рівня підпорядкування: Правління НБУ – директори департаментів – начальники управлінь – начальники відділів.

·          Змінено організаційні структури підрозділів Центрального апарату НБУ в Києві.

·          Запущено централізацію всіх функцій регулятора на базі Центрального апарату НБУ, центральний банк іде до branchless-системи.

·          Склад Правління Національного банку України зменшено з 11 до шести осіб (Голова та п’ять заступників).

 

·          Створено та налагоджено систему роботи комітетів Правління, більшість із яких має дорадчу функцію для Правління.

 

·          Створені та працюють дев’ять комітетів:

1.    Комітет з монетарної політики,

2.    Комітет з фінансової стабільності,

3.    Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем

4.    Кредитний комітет управління активами та пасивами

5.    Комітет з конкурсних торгів

6.    Тендерний комітет

7.    Комітет з управління операційними ризиками та безперервністю діяльності НБУ

8.    Комітет з управління змінами

9.    Бюджетний комітет.

 

·          Перегрупування виконання функцій НБУ призвело до оптимізації персоналу: зменшено чисельність персоналу з більше ніж 11 800 співробітників (початок 2014 р.) до 5 300 (грудень 2015 р.). Скорочення здійснено у першу чергу за рахунок виключення та скорочення неключових та підтримуючих функцій Національному банку.

 

·          Фокус на ключових функціях центрального банку.

Неключові функції реорганізовано або виведено зі структури центробанку: телеканал БТБ, Університет банківської справи Національного банку у Києві та ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" у Сумах, Комплекс техобслуговування та друкарня НБУ, Центр наукових досліджень, лікувально-оздоровчі комплекси. Реорганізовано та концептуально змінено Науково-практичний журнал "Вісник Національного банку України". З вересня 2015 р. журнал - виключно електронне дослідницьке видання з високим рівнем аналітики.

 

Документи та матеріали:

 

  Трансформація НБУ як елемент реформи фінансового сектору України від 23.06.2015

  Реорганізація процесу закупівель НБУ від 10.09.2015

  Реорганізація кошторисного процесу НБУ від 15.09.2015

  Концепція впровадження та функціонування "Єдиного вікна" НБУ від 15.09.2015

  Концепція реформування системи прийняття рішень на рівні комітетів НБУ від 30.09.2015

  Реформування системи збору, оброблення та поширення статистичної інформації НБУ від 05.11.2015

  Зміни до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України від 30.11.2015

  Проект з розвитку електронного документообігу НБУ від 07.12.2015

  Презентація "Трансформація Національного банку України" від 09.12.2015

  Політика у сфері закупівель НБУ від 15.12.2015

 

Етап І трансформації НБУ

Тривалість: 2015-2017 рр.

 

·          комплексний перегляд та реінжиніринг процесів Національного банку.

 

Етап розпочався з запуском низки проектів:

 

- підвищення ефективності кредитного процесу у Національному банку,

- побудови нової системи звітності та статистики,

- централізації функцій та реформування системи територіальних управлінь Національного банку,

- перегляду процесів бюджетування та закупівель в системі Національного банку,

- впровадження електронного документообігу,

- централізації балансу та переходу на єдиний МФО,

 

Документи та матеріали:

 

   Технічні аспекти реалізації проекту Open Data. Матеріали круглого столу 21.11.2016

   Концепт проекту Open Data НБУ від 12.07.2016

   Концепція удосконалення роботи комітетів Правління НБУ від 19.10.2016

 

Етап ІІ трансформації НБУ

Тривалість: 2016-2018 рр.

 

·          Ініціація та імплементація нових ключових проектів заради реалізації місії та візії Національному банку.

 

ЗМІ та експерти про трансформацію

 

  На початок сторінки