Стара версія
Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2015 рік

Про результати опитування щодо ділових очікувань підприємств у IV кварталі 2014 року

12.01.2015

прес-реліз

 

Національний банк України провів щоквартальне опитування керівників підприємств щодо оцінки ними поточної та майбутньої ділової активності, інфляційних та курсових очікувань та змін економічної ситуації в країні.

 

В опитуванні, яке проводилось з 14 листопада до 5 грудня, взяли участь 976 підприємств з 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей), які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.

 

Результати опитувань є відображенням лише думки респондентів – керівників підприємств України і не є оцінками Національного банку України.

 

Результати опитування очікувані та відображають складну ситуацію в економіці України. У наступні 12 місяців респонденти очікують зростання споживчих цін та витрат на виробництво, обумовлене знеціненням гривні до долара США. Разом з цим найменший вплив на зростання цін мають динаміка цін на світових ринках і пропозиція грошей (зазначили 15,1% і 15,6% респондентів відповідно).

 

Водночас з’явились сигнали поступового поліпшення ситуації в середньостроковій перспективі. Респонденти п’ятий квартал поспіль оцінюють поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств негативно, але баланс оцінок покращився і становить (-5,6%) порівняно з (-8,2%) у ІІІ кварталі 2014 року переважно за рахунок підприємств сільського господарства та добувної промисловості. Великі підприємства вперше за останні чотири квартали оцінили фінансово-економічний стан своїх підприємств позитивно. Також відновилися позитивні очікування щодо збільшення інвестиційних видатків на машини, обладнання, інструмент та інвентар у наступні 12 місяців, що сприяло підвищенню індексу ділових очікувань підприємств (ІДО)[1] порівняно з попереднім кварталом на 2,9 п. п. до 96,1%.

 

За очікуваннями респондентів у наступні три місяці відзначається висока потреба в позичкових коштах. Частка респондентів, які планують брати кредити в гривні, залишається найбільшою – 86,5%, однак зросла частка тих, які планують брати кредити в доларах США. Дещо зросла частка підприємств, що планують залучати кредити за кордоном. Це переважно великі підприємства.

 

Крім того, переважна більшість респондентів зазначили, що проблем із проведенням операцій з коштами, розміщеними на банківських рахунках, немає.

 

Наразі підприємства називають основними перешкодами для нарощування обсягів виробництва нестабільну політичну ситуацію (53,7% відповідей), значні коливання курсу гривні щодо інших валют (52,0% – найвищий рівень за весь період проведення опитувань) і занадто високі ціни на енергоносії (відзначили 50,1% респондентів – на рівні попереднього кварталу).

 

За діяльністю Національного банку України стежить переважна більшість респондентів – 90,1%.

 [1] Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців, розрахований за балансами відповідей респондентів стосовно змін фінансово-економічного стану підприємства та майбутньої економічної активності.

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   12.01.2015