Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2013 рік

Про регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у поточному році, Правління Національного банку України відзначає продовження позитивних тенденцій у розвитку монетарної сфери.

 

У травні 2013 року приріст індексу споживчих цін у річному вимірі становив "мінус" 0,4 %. Показник споживчої інфляції понад рік залишається на від’ємному або близькому до нуля рівні.

 

Досягнення та підтримка цінової стабільності сприяли збереженню вартості заощаджень населення, отриманню цінових переваг українських виробників на зовнішньому та внутрішньому ринках та створенню належного підґрунтя для позитивних зрушень у макроекономічній сфері та на фінансовому ринку.

 

У той самий час продовжувалося покращення ринкових очікувань. Свідченням цього було стрімке зростання в січні – травні 2013 року депозитів населення в національній валюті (на 18,1 %) за одночасного зниження в іноземній (на 0,2 %). Також поліпшилася строкова структура вкладень – питома вага довгострокових депозитів у їх загальному обсязі за цей період збільшилася на 2,5 відсоткового пункту – до 37,2 %.

 

Зростання депозитів сприяло збільшенню ліквідності банківської системи. Так середньоденний обсяг коррахунків банків у Національному банку України в січні – травні 2013 року зріс до 24,9 млрд. грн. порівняно з 19,6 млрд. грн. у минулому році.

 

Високий рівень ліквідності банківської системи зумовив зниження вартості кредитів банків. Зокрема середньозважена процентна ставка за кредитами в національній валюті знизилася до 15,6 % у травні 2013 року з 17,6 % у грудні минулого року, на міжбанківському ринку – до 4,0 % з 8,1 % відповідно.

 

Однак домінування рецесивних тенденцій у світовій економіці відповідним чином відображалося на економічному розвитку України. Зокрема приріст реального ВВП у І кварталі 2013 року третій квартал поспіль був від’ємним і становив "мінус" 1,3 %.

 

Ураховуючи наведене вище, з метою закріплення позитивних тенденцій у монетарній сфері, а також сприяння процесам економічного розвитку, відповідно до статей 6 та 25 Закону України "Про Національний банк України", Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року № 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2004 року за № 1092/9691 (зі змінами), а також виходячи із цілей і завдань, визначених Основними засадами грошово-кредитної політики на 2013 рік, Правління Національного банку України 06 червня 2013 року прийняло постанову № 209 "Про регулювання грошово-кредитного ринку", якою, зокрема, передбачено встановити з 10 червня 2013 року облікову ставку в розмірі 7,0 % річних.

 

 

Довідково.

Відповідно до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 21 березня 2012 року № 102 "Про регулювання грошово-кредитного ринку" розмір облікової ставки з 23 березня 2012 року становить 7,5 % річних.

 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   07.06.2013