Українська | English

Головна » Рада Національного банку » Громадська колегія » Архів » Комісії та експертні групи Громадської ради

Науково-експертна колегія Громадської ради

Прізвище та ініціали

Наукова ступінь, вчене звання

Інформація

Аржевітін С. М.

д.е.н., професор

голова Науково-експертної колегії Громадської ради при Національному банку України

Бодров В. Г.

д.е.н., професор

Національна академія державного управління при Президентові України

Бошицький Ю. Л.

к.ю.н., професор

Київський університет права Національної академії наук України

Бураковський І. В.

д.е.н., професор

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Геєць В. М.

д.е.н., професор

Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України

Дзюблюк О. В.

д.е.н., професор

Тернопільський національний економічний університет

Колодізєв О. М.

д.е.н., професор

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Корнєєв В. В.

д.е.н., професор

Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Кузнєцова Л. В.

д.е.н., професор

Одеський національний економічний університет

Кучерявенко М. П.

д.ю.н., професор

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Лукяненко І. Г.

д.е.н., професор

Національний Університет “Києво-Могилянська академія”

Науменкова С. В.

д.е.н., професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Реверчук С. К.

д.е.н., професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

Савлук М. І.

д.е.н., професор

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Савченко О. В.

д.е.н. , професор

Міжнародний інститут бізнесу (МІБ – Україна)

Смовженко Т. С.

д.е.н. , професор

Університет банківської справи Національного банку України

Шульга Н. П.

д.е.н. , професор

Київський національний торговельно-економічний університет

 

  На початок сторінки