Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2013 рік

Про регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у січні – липні 2013 року, Правління Національного банку України відзначає збереження цінової стабільності в державі та продовження позитивних тенденцій у розвитку грошово-кредитного ринку.

 

Показник приросту індексу споживчих цін у річному вимірі в січні – липні 2013 року коливався в межах від "мінус" 0,8 % (у березні та квітні) до нульового значення (у липні).

 

Така цінова динаміка сприяла поліпшенню ринкових очікувань і посиленню довіри до національної грошової одиниці України. Підтвердженням цього, зокрема, є стійке домінування гривні як засобу заощадження та поліпшення строкової структури депозитів банків.

 

Так динаміка депозитів населення в національній валюті в поточному році характеризувалася щомісячним приростом, який за січень – липень становив 25,4 %. Водночас вклади в іноземній валюті збільшилися лише на 1,0 %. Як результат показник доларизації депозитів за цей період знизився з 43,7 % до 39,6 %.

 

Питома вага довгострокових депозитів у їх загальному обсязі за січень – липень 2013 року збільшилася на 4,4 процентного пункту – до 39,1 %.

 

У зв’язку з розширенням ресурсної бази банків зросла їх ліквідність та знизилася вартість кредитних коштів. Так середньоденний обсяг коррахунків банків у Національному банку України за січень – липень 2013 року становив 25,3 млрд. грн. порівняно з 19,6 млрд. грн. у минулому році.

 

Середньозважена процентна ставка за кредитами в національній валюті в липні 2013 року зменшилася до 15,7 % з 17,6 % у грудні минулого року, на міжбанківському кредитному ринку – до 2,7 % з 8,1 % відповідно.

 

Збільшення депозитного портфеля банків та поліпшення ринкових очікувань сприяли поступовій активізації кредитування. Зростання банківських кредитів за січень – липень 2013 року становило 3,3 % порівняно з від’ємним приростом ("мінус" 0,2 %) у відповідному періоді 2012 року.

 

Водночас зберігається несприятлива для українських товаровиробників зовнішньоекономічна кон’юнктура, що відповідним чином позначилося на розвитку національної економіки. Так приріст реального ВВП у І та ІІ кварталах 2013 року становив "мінус" 1,1 % порівняно з відповідними періодами 2012 року.

 

Ураховуючи наведене вище, з метою закріплення позитивних тенденцій у монетарній сфері, а також сприяння розвитку національної економіки, відповідно до статей 6 та 25 Закону України "Про Національний банк України", Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року № 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2004 року за № 1092/9691 (зі змінами), а також виходячи із цілей і завдань, визначених Основними засадами грошово-кредитної політики на 2013 рік, Правління Національного банку України 09 серпня 2013 року прийняло постанову № 315 "Про регулювання грошово-кредитного ринку", якою, зокрема, передбачено встановити з 13 серпня 2013 року облікову ставку в розмірі 6,5 % річних.

 

 

Довідково.

Відповідно до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 209 "Про регулювання грошово-кредитного ринку" розмір облікової ставки з 10 червня 2012 року становив 7,0 % річних.

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   12.08.2013