Стара версія
Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика

Грошово-кредитна та фінансова статистика
Огляди, депозити, кредити, цінні папери

ГРОШОВО-КРЕДИТНА СТАТИСТИКА

Методологічний коментар

Метадані

Огляди, депозити, кредити, цінні папери

Огляди фінансових корпорацій 06'2019
Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України) 06'2019
Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України) 06'2019
Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України) 06'2019
Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України) 06'2019

Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними 06'2019

АрхівРегіональний розріз
06'2019

Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим

Депозити у розрізі регіонів 06'2019
Кредити у розрізі регіонів 06'2019

Кредити та депозити у розрізі регіонів (оперативні дані) 06'2019Інші показники

Окремі дані про депозитні корпорації (крім Національного банку України) 06'2019

Кредити та депозити за організаційно-правовими формами господарювання 12'2018

Архів


ФІНАНСОВІ РИНКИ

Методологічний коментар

Метадані


Процентні ставки

Облікова ставка Національного банку України

Щоденні дані

Процентні ставки за активними і пасивними операціями Національного банку України
Результати проведення операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків
Результати проведення процентних тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті
Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в іноземній валюті
Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту)
Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України
Архів основних показників стану міжбанківського кредитного ринку (до 31.07.2018)

Щомісячні дані

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України
Процентні ставки за кредитами та депозитами. Цінні папери резидентів. Індекс ПФТС 06'2019
Процентні ставки банків за строковими депозитами фізичних осіб 06'2019
Процентні ставки депозитних корпорацій за новими строковими депозитами у банківських металах 06'2019Регіональний розріз
06'2019

Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим

Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів 06'2019
Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів (оперативні дані) 06'2019

АрхівФондовий ринок

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
Дохідність ОВДП на первинному ринку, щомісяця
Узагальнена інформація стосовно виконаних угод з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку, щодня
ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, щодня
Справедлива вартість ОВДП та коригуючі коефіцієнти
Результати аукціонів з купівлі/продажу Національним банком України ОВДП на фондових біржах
Моніторинг обсягу операцій з державними облігаціями України, проведених організаторами торгівлі цінними паперами
Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), щомісяця 06'2019
Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України), щомісяця 06'2019
Цінні папери, крім акцій, випущені резидентами, щокварталу 4 квартал 2018
Індекс ПФТС, щомісяця 06'2019

 

ФІНАНСОВІ РАХУНКИ

Методологічний коментар

Метадані

Фінансові корпорації 1 квартал 2019

Баланс фінансових активів та пасивів фінансових корпорацій
Фінансові операції фінансових корпорацій


Депозитні корпорації 1 квартал 2019

Баланс фінансових активів та пасивів депозитних корпорацій
Фінансові операції депозитних корпорацій


Інші фінансові корпорації 1 квартал 2019

Баланс фінансових активів та пасивів інших фінансових корпорацій
Фінансові операції інших фінансових корпораційАрхів за 2008-2017 роки

  На початок сторінки