Стара версія
Українська | English

Головна » Статистика » Показники банківської системи

Розділ містить основні фінансові показники, що характеризують стан розвитку банківського сектору України в цілому, а також фінансовий стан банків, які мають банківську ліцензію та подають звітність до Національного банку України. Дані оновлюються на щомісячній та щоквартальній основі.

 

 

У підрозділах:

 

Oсновнi показники діяльності банків України – розміщено інформацію щодо кількості банків, які мають банківську ліцензію (у тому числі банків з іноземним капіталом), основні статті активів та зобов’язань банків, рентабельності банків на перше число звітного місяця.

 

Дані щодо кредитів включають інформацію стосовно кредитів, наданих банками та їх відокремленими підрозділами в Україні та за кордоном резидентам та нерезидентам (у тому числі міжбанківські) з урахуванням нарахованих процентів. Дані щодо коштів фізичних осіб включають інформацію стосовно депозитів, залучених банками та їх відокремленими підрозділами в Україні та за кордоном від резидентів та нерезидентів з урахуванням нарахованих процентів та обсягу ощадних сертифікатів.

 

Значення економічних нормативів в цілому по системі містить значення економічних нормативів, розраховані для банківського сектору відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні та Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні.

 

Доходи та витрати банків України оприлюднюються щомісячно та містять структуру та значення доходів та витрат банків за основними статтями накопичувальним підсумком з початку року.

 

Дані про показники діяльності банків: оборотно-сальдовий баланс та розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника, та інша інформація публікується відповідно до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 11 “Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України” (зі змінами).

 

  На початок сторінки