Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

грудень 2016

1 102 700.2

1 045 091.8

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

грудень 2016

314 392.1

289 438.4

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

грудень 2016

529 928.0

491 980.3

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

грудень 2016

1 102 390.9

1 044 699.5

Інші статті (чисті)

млн. грн.

грудень 2016

702 733.0

574 062.4

Внутрішній кредит

млн. грн.

грудень 2016

1 676 187.6

1 507 858.7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

грудень 2016

624 627.5

482 391.6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

грудень 2016

680 510.8

570 729.2

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

грудень 2016

55 883.4

88 337.5

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

грудень 2016

1 051 560.1

1 025 467.0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

грудень 2016

16 341.5

15 690.2

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

грудень 2016

522.8

499.6

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

грудень 2016

85 198.1

85 889.9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

грудень 2016

784 244.5

761 603.6

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

грудень 2016

165 253.3

161 783.8

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

грудень 2016

129 245.6

111 295.5

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

грудень 2016

718 674.9

687 380.9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

грудень 2016

589 429.3

576 085.4

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

січень 2017

362 001.7

381 575.5

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

січень 2017

155 949.9

157 145.5

Внутрішній кредит

млн. грн.

січень 2017

342 728.5

357 285.2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

січень 2017

340 389.7

354 982.9

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

січень 2017

405 735.8

403 162.2

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

січень 2017

65 346.0

48 179.4

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

січень 2017

2 338.8

2 302.4

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

січень 2017

2 073.4

2 049.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

січень 2017

0.7

0.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

січень 2017

30.8

15.5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

січень 2017

66.5

66.6

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

січень 2017

167.4

170.0

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

січень 2017

175 223.2

181 435.7

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

січень 2017

537 149.4

540 573.1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

січень 2017

361 926.2

359 137.3

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

26.01.2017

14.0

14.0

08.12.2016)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

січень 2017

16.0

16.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

січень 2017

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2017

8.7

9.4

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2017

4.0

3.7

 * домашні господарства:

% річних

січень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2017

14.4

13.9

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2017

4.7

5.1

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

січень 2017

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2017

16.0

16.2

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2017

7.8

7.7

 * домашні господарства:

% річних

січень 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2017

29.8

29.7

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2017

18.6

24.7

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

3 кв. 2016

-1 761

523

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

-1 931

-414

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

11 793

11 211

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

13 724

11 625

*** Баланс товарів

млн. дол. США

3 кв. 2016

-2 054

-707

**** Експорт товарів

млн. дол. США

3 кв. 2016

8 524

8 188

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

3 кв. 2016

10 578

8 895

*** Баланс послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

123

293

**** Експорт послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

3 269

3 023

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

3 146

2 730

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

3 кв. 2016

-561

220

*** Надходження

млн. дол. США

3 кв. 2016

1 191

1 126

*** Виплати

млн. дол. США

3 кв. 2016

1 752

906

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

3 кв. 2016

731

717

*** Надходження

млн. дол. США

3 кв. 2016

937

899

*** Виплати

млн. дол. США

3 кв. 2016

206

182

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

3 кв. 2016

36

15

** Кредит

млн. дол. США

3 кв. 2016

38

16

** Дебет

млн. дол. США

3 кв. 2016

2

1

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

3 кв. 2016

-2 004

-50

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

76

-10

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2016

1 075

750

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

0

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2016

819

-5

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

-1 820

-1 815

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2016

-63

-1 300

** Резервні активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

1 571

1 220

*Помилки та упущення

млн. дол. США

3 кв. 2016

-279

-588

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

січень 2017

15 444.98

15 539.33

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

січень 2017

11 731.56

11 893.74

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

січень 2017

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

січень 2017

2 733.01

2 703.85

* Золото

млн. дол. США

січень 2017

980.38

941.71

* Інші резервні активи

млн. дол. США

січень 2017

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

січень 2017

15 444.98

15 539.33

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

123 667

123 836

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2016

176 423

174 752

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

3 кв. 2016

-52 756

-50 916

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

3 кв. 2016

116 015

114 962

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

3 кв. 2016

37 389

36 582

 Центральний банк

млн. дол. США

3 кв. 2016

6 482

5 494

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

3 кв. 2016

9 504

10 503

* Інші сектори

млн. дол. США

3 кв. 2016

53 947

53 881

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

3 кв. 2016

8 693

8 502

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки