Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

листопад 2016

1 045 091.8

1 054 829.0

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

листопад 2016

289 438.4

293 080.2

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

листопад 2016

491 980.3

494 014.5

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

листопад 2016

1 044 699.5

1 054 491.0

Інші статті (чисті)

млн. грн.

листопад 2016

574 062.4

575 771.1

Внутрішній кредит

млн. грн.

листопад 2016

1 507 858.7

1 513 538.8

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

листопад 2016

482 391.6

484 630.9

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

листопад 2016

570 729.2

580 145.2

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

листопад 2016

88 337.5

95 514.3

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

листопад 2016

1 025 467.0

1 028 907.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2016

15 690.2

16 178.7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

листопад 2016

499.6

503.0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2016

85 889.9

85 453.5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2016

761 603.6

764 502.2

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

листопад 2016

161 783.8

162 270.6

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

листопад 2016

111 295.5

117 061.3

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

листопад 2016

687 380.9

696 701.0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

листопад 2016

576 085.4

579 639.7

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

листопад 2016

357 588.0

354 644.4

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

листопад 2016

110 392.7

114 377.0

Внутрішній кредит

млн. грн.

листопад 2016

303 541.5

303 844.1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

листопад 2016

301 193.1

301 509.5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

листопад 2016

380 361.2

387 569.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

листопад 2016

79 168.1

86 059.5

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

листопад 2016

2 348.4

2 334.6

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2016

2 093.7

2 071.3

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

листопад 2016

0.9

0.9

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2016

10.4

14.4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

листопад 2016

68.3

70.2

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

листопад 2016

175.2

177.8

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

листопад 2016

164 439.1

165 177.2

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

листопад 2016

512 320.7

516 700.0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

листопад 2016

347 881.6

351 522.8

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 08.12.2016

14.0

14.0

(з 28.10.2016)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

грудень 2016

16.0

16.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

грудень 2016

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2016

9.4

9.3

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2016

3.7

3.6

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2016

13.9

14.0

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2016

5.1

5.0

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

грудень 2016

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2016

16.2

14.0

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2016

7.7

8.8

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2016

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2016

29.7

30.5

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2016

24.7

21.7

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

3 кв. 2016

-1 761

523

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

-1 931

-414

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

11 793

11 211

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

13 724

11 625

*** Баланс товарів

млн. дол. США

3 кв. 2016

-2 054

-707

**** Експорт товарів

млн. дол. США

3 кв. 2016

8 524

8 188

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

3 кв. 2016

10 578

8 895

*** Баланс послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

123

293

**** Експорт послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

3 269

3 023

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

3 кв. 2016

3 146

2 730

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

3 кв. 2016

-561

220

*** Надходження

млн. дол. США

3 кв. 2016

1 191

1 126

*** Виплати

млн. дол. США

3 кв. 2016

1 752

906

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

3 кв. 2016

731

717

*** Надходження

млн. дол. США

3 кв. 2016

937

899

*** Виплати

млн. дол. США

3 кв. 2016

206

182

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

3 кв. 2016

36

15

** Кредит

млн. дол. США

3 кв. 2016

38

16

** Дебет

млн. дол. США

3 кв. 2016

2

1

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

3 кв. 2016

-2 004

-50

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

76

-10

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2016

1 075

750

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

0

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2016

819

-5

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

-1 820

-1 815

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2016

-63

-1 300

** Резервні активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

1 571

1 220

*Помилки та упущення

млн. дол. США

3 кв. 2016

-279

-588

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

грудень 2016

15 539.33

15 270.87

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

грудень 2016

11 893.74

11 560.75

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

грудень 2016

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

грудень 2016

2 703.85

2 722.82

* Золото

млн. дол. США

грудень 2016

941.71

987.27

* Інші резервні активи

млн. дол. США

грудень 2016

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

листопад 2016

15 270.87

15 514.51

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

123 667

123 836

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2016

176 423

174 752

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

3 кв. 2016

-52 756

-50 916

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

3 кв. 2016

116 015

114 962

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

3 кв. 2016

37 389

36 582

 Центральний банк

млн. дол. США

3 кв. 2016

6 482

5 494

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

3 кв. 2016

9 504

10 503

* Інші сектори

млн. дол. США

3 кв. 2016

53 947

53 881

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

3 кв. 2016

8 693

8 502

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки