Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

грудень 2018

1 277 635.4

1 228 775.6

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

грудень 2018

363 628.8

351 510.7

* Грошовий агрегат М1

млн грн

грудень 2018

671 284.7

624 230.9

* Грошовий агрегат М2

млн грн

грудень 2018

1 273 771.7

1 224 887.1

Інші статті (чисті)

млн грн

грудень 2018

801 192.5

839 127.3

Внутрішній кредит

млн грн

грудень 2018

1 802 305.5

1 827 107.2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

грудень 2018

711 221.2

687 346.9

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

грудень 2018

784 603.4

772 433.1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

грудень 2018

73 382.2

85 086.2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

грудень 2018

1 091 084.3

1 139 760.3

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

грудень 2018

12 107.7

11 737.9

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

грудень 2018

2 998.2

2 622.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

грудень 2018

88 334.9

90 119.3

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

грудень 2018

784 520.9

824 798.0

** Вимоги до інших секторів

млн грн

грудень 2018

203 122.6

210 482.6

Чисті зовнішні активи

млн грн

грудень 2018

276 522.4

240 795.7

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

грудень 2018

737 212.3

671 421.1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

грудень 2018

460 689.9

430 625.4

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

січень 2019

428 915.3

435 797.7

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

січень 2019

162 719.0

163 611.1

Внутрішній кредит

млн грн

січень 2019

312 797.8

319 149.5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2019

318 404.4

318 806.6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2019

357 591.0

366 310.3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

січень 2019

39 186.6

47 503.6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

січень 2019

-5 606.6

342.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

січень 2019

77.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

січень 2019

1.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2019

25.0

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2019

137.1

** Вимоги до інших секторів

млн грн

січень 2019

101.8

Чисті зовнішні активи

млн грн

січень 2019

278 836.5

280 259.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

січень 2019

579 120.9

577 815.5

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

січень 2019

300 284.3

297 556.2

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

01.02.2019

18.0

18.0

13.12.2018)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

січень 2019

19.5

20.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

січень 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2019

13.7

14.5

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2019

2.2

2.5

 * домашні господарства:

% річних

січень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2019

11.9

11.7

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2019

2.7

2.7

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

січень 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2019

20.1

20.8

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2019

5.2

5.7

 * домашні господарства:

% річних

січень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2019

32.4

31.5

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2019

10.0

12.2

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

3 кв. 2018

-2 731

-5

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

-4 042

-2 022

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

14 723

14 669

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

18 765

16 691

*** Баланс товарів

млн дол. США

3 кв. 2018

-4 481

-2 275

**** Експорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2018

10 329

10 782

**** Імпорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2018

14 810

13 057

*** Баланс послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

439

253

**** Експорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

4 394

3 887

**** Імпорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2018

3 955

3 634

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2018

378

1 108

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2018

2 940

2 851

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2018

2 562

1 743

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2018

933

909

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2018

1 252

1 222

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2018

319

313

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

3 кв. 2018

38

-4

** Кредит

млн дол. США

3 кв. 2018

54

4

** Дебет

млн дол. США

3 кв. 2018

16

8

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

3 кв. 2018

-2 246

259

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2018

5

151

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2018

438

795

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2018

7

7

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2018

445

-51

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2018

811

450

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2018

940

-346

** Резервні активи

млн дол. США

3 кв. 2018

-1 246

49

*Помилки та упущення

млн дол. США

3 кв. 2018

447

268

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

січень 2019

20 819.71

20 820.43

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

січень 2019

19 698.72

19 814.34

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

січень 2019

0.34

0.34

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

січень 2019

90.40

3.53

* Золото

млн дол. США

січень 2019

1 030.25

1 002.22

* Інші резервні активи

млн дол. США

січень 2019

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

січень 2019

20 819.71

20 820.43

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

3 кв. 2018

129 399

129 977

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

3 кв. 2018

154 683

154 368

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

3 кв. 2018

-25 284

-24 391

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

3 кв. 2018

114 742

113 757

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

3 кв. 2018

38 279

38 118

 Центральний банк

млн дол. США

3 кв. 2018

6 749

6 984

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

3 кв. 2018

5 806

5 900

* Інші сектори

млн дол. США

3 кв. 2018

54 091

53 049

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

3 кв. 2018

9 817

9 706

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки