Стара версія
Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

червень 2019

1 288 974.5

1 259 920.3

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

червень 2019

359 157.1

349 283.4

* Грошовий агрегат М1

млн грн

червень 2019

683 215.3

654 680.9

* Грошовий агрегат М2

млн грн

червень 2019

1 285 736.4

1 256 448.3

Інші статті (чисті)

млн грн

червень 2019

713 414.9

727 439.8

Внутрішній кредит

млн грн

червень 2019

1 673 650.3

1 705 982.0

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2019

632 404.5

660 923.1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2019

744 123.8

756 243.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

червень 2019

111 719.2

95 320.3

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

червень 2019

1 041 245.8

1 045 058.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

червень 2019

11 103.7

11 549.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

червень 2019

2 955.1

2 969.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2019

75 543.3

74 387.4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2019

741 338.2

745 598.8

** Вимоги до інших секторів

млн грн

червень 2019

210 305.6

210 553.5

Чисті зовнішні активи

млн грн

червень 2019

328 739.0

281 378.2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

червень 2019

734 155.7

693 356.2

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

червень 2019

405 416.7

411 978.1

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

червень 2019

445 084.7

428 691.9

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

червень 2019

93 747.9

98 738.8

Внутрішній кредит

млн грн

червень 2019

269 802.0

282 537.5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2019

269 447.6

282 206.6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2019

352 997.8

350 755.9

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

червень 2019

83 550.3

68 549.3

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

червень 2019

354.5

330.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

червень 2019

132.3

133.1

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

червень 2019

1.1

1.3

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2019

65.9

30.4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2019

65.6

74.3

** Вимоги до інших секторів

млн грн

червень 2019

89.6

91.8

Чисті зовнішні активи

млн грн

червень 2019

269 030.5

244 893.2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

червень 2019

541 008.2

522 399.9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

червень 2019

271 977.7

277 506.7

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

19.07.2019

17.0

17.5

07.06.2019)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

червень 2019

17.5

18.9

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

червень 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

червень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2019

13.4

13.2

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2019

2.4

2.1

 * домашні господарства:

% річних

червень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2019

12.2

11.4

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2019

2.4

2.5

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

червень 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

червень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2019

18.6

18.3

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2019

5.4

5.3

 * домашні господарства:

% річних

червень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2019

29.4

30.6

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2019

13.6

12.0

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2019

-25

-896

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

-1 818

-3 194

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

15 084

15 975

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

16 902

19 169

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2019

-2 222

-3 765

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2019

11 272

11 807

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2019

13 494

15 572

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

404

571

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

3 812

4 168

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

3 408

3 597

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2019

998

1 390

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2019

3 122

3 296

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2019

2 124

1 906

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2019

795

908

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2019

1 086

1 259

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2019

291

351

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2019

-11

1

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2019

17

7

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2019

28

6

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2019

-111

-935

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2019

-49

-11

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019

435

826

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2019

22

16

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019

210

1 186

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2019

1 004

-143

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019

253

2 955

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2019

-190

4 170

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2019

-75

-40

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

червень 2019

20 638.97

19 402.08

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

червень 2019

19 526.46

18 392.78

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

червень 2019

0.34

0.33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

червень 2019

5.88

5.83

* Золото

млн дол. США

червень 2019

1 106.29

1 003.14

* Інші резервні активи

млн дол. США

червень 2019

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

червень 2019

20 638.97

19 402.08

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2019

134 250

133 490

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019

155 399

155 555

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2019

-21 149

-22 065

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2019

114 429

114 710

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2019

41 144

40 128

 Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2019

7 745

7 938

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2019

5 162

5 797

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2019

50 878

51 433

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2019

9 500

9 414

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки