Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн. грн.

лютий 2017

1 059 983.6

1 066 005.1

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн. грн.

лютий 2017

291 615.0

294 753.2

* Грошовий агрегат М1

млн. грн.

лютий 2017

506 390.7

502 108.3

* Грошовий агрегат М2

млн. грн.

лютий 2017

1 059 636.6

1 065 658.7

Інші статті (чисті)

млн. грн.

лютий 2017

734 822.8

706 459.9

Внутрішній кредит

млн. грн.

лютий 2017

1 659 286.4

1 645 643.8

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

лютий 2017

627 652.7

609 102.0

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

лютий 2017

698 248.4

681 868.6

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

лютий 2017

70 595.7

72 766.6

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

лютий 2017

1 031 633.7

1 036 541.7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2017

15 680.2

15 526.2

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

лютий 2017

546.4

593.4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2017

83 042.0

82 114.6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2017

768 531.1

772 747.5

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

лютий 2017

163 834.0

165 560.1

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

лютий 2017

135 520.1

126 821.2

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

лютий 2017

714 148.3

709 332.1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

лютий 2017

578 628.2

582 510.8

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн. грн.

лютий 2017

361 483.2

362 001.7

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн. грн.

лютий 2017

159 009.5

155 949.9

Внутрішній кредит

млн. грн.

лютий 2017

344 126.8

342 728.5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

лютий 2017

341 766.8

340 389.7

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн. грн.

лютий 2017

403 670.4

405 735.8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн. грн.

лютий 2017

61 903.7

65 346.0

* Вимоги до інших резидентів

млн. грн.

лютий 2017

2 360.0

2 338.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2017

2 092.3

2 073.4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн. грн.

лютий 2017

0.8

0.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2017

30.1

30.8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн. грн.

лютий 2017

73.0

66.5

** Вимоги до інших секторів

млн. грн.

лютий 2017

163.9

167.4

Чисті зовнішні активи

млн. грн.

лютий 2017

176 365.9

175 223.2

* Вимоги до нерезидентів

млн. грн.

лютий 2017

536 076.6

537 149.4

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн. грн.

лютий 2017

359 710.7

361 926.2

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

з 03.03.2017

14.0

14.0

27.01.2017)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

лютий 2017

16.0

16.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

лютий 2017

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

лютий 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2017

8.8

8.7

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2017

3.5

4.0

 * домашні господарства:

% річних

лютий 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2017

13.6

14.4

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2017

4.3

4.7

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

лютий 2017

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

лютий 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2017

15.6

16.0

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2017

7.8

7.8

 * домашні господарства:

% річних

лютий 2017

 

   ** в національній валюті

% річних

лютий 2017

30.0

29.8

   ** в іноземній валюті

% річних

лютий 2017

18.3

18.6

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн. дол. США

4 кв. 2016

-953

-1 880

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

-1 728

-2 039

*** Експорт товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

13 144

11 791

*** Імпорт товарів та послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

14 872

13 830

*** Баланс товарів

млн. дол. США

4 кв. 2016

-2 235

-2 147

**** Експорт товарів

млн. дол. США

4 кв. 2016

9 807

8 522

**** Імпорт товарів

млн. дол. США

4 кв. 2016

12 042

10 669

*** Баланс послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

507

108

**** Експорт послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

3 337

3 269

**** Імпорт послуг

млн. дол. США

4 кв. 2016

2 830

3 161

** Баланс первинних доходів

млн. дол. США

4 кв. 2016

-130

-560

*** Надходження

млн. дол. США

4 кв. 2016

1 149

1 191

*** Виплати

млн. дол. США

4 кв. 2016

1 279

1 751

** Баланс вторинних доходів

млн. дол. США

4 кв. 2016

905

719

*** Надходження

млн. дол. США

4 кв. 2016

1 109

925

*** Виплати

млн. дол. США

4 кв. 2016

204

206

* Рахунок операцій з капіталом

млн. дол. США

4 кв. 2016

13

36

** Кредит

млн. дол. США

4 кв. 2016

18

38

** Дебет

млн. дол. США

4 кв. 2016

5

2

* Фінансовий рахунок

млн. дол. США

4 кв. 2016

-577

-2 280

** Прямі інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2016

85

76

** Прямі інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2016

228

1 075

** Портфельні інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2016

-77

0

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2016

-541

819

** Інші інвестиції, активи

млн. дол. США

4 кв. 2016

-1 079

-2 095

** Інші інвестиції, пасиви

млн. дол. США

4 кв. 2016

189

-62

** Резервні активи

млн. дол. США

4 кв. 2016

370

1 571

*Помилки та упущення

млн. дол. США

4 кв. 2016

363

-436

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн. дол. США

лютий 2017

15 460.30

15 444.98

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн. дол. США

лютий 2017

11 770.02

11 731.56

* Резервна позиція в МВФ

млн. дол. США

лютий 2017

0.03

0.03

* Спеціальні права запозичення

млн. дол. США

лютий 2017

2 658.55

2 733.01

* Золото

млн. дол. США

лютий 2017

1 031.70

980.38

* Інші резервні активи

млн. дол. США

лютий 2017

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн. дол. США

лютий 2017

15 460.30

15 444.98

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн. дол. США

3 кв. 2016

123 667

123 836

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн. дол. США

3 кв. 2016

176 423

174 752

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн. дол. США

3 кв. 2016

-52 756

-50 916

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн. дол. США

4 кв. 2016

113 483

116 015

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн. дол. США

4 кв. 2016

36 339

37 389

 Центральний банк

млн. дол. США

4 кв. 2016

6 242

6 482

 Інші депозитні корпорації

млн. дол. США

4 кв. 2016

8 966

9 504

* Інші сектори

млн. дол. США

4 кв. 2016

53 322

53 947

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн. дол. США

4 кв. 2016

8 614

8 693

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки