Українська | English

Головна » Статистика » Спеціальний стандарт поширення даних » Дані

Економічні та фінансові показники України

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

 

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

 

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

Останні дані

Дані попереднього періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

березень 2019

1 253 059.3

1 255 360.2

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

березень 2019

343 509.9

343 073.9

* Грошовий агрегат М1

млн грн

березень 2019

649 795.3

654 945.2

* Грошовий агрегат М2

млн грн

березень 2019

1 249 419.9

1 251 737.6

Інші статті (чисті)

млн грн

березень 2019

747 753.6

800 497.8

Внутрішній кредит

млн грн

березень 2019

1 704 132.2

1 764 304.6

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

березень 2019

632 880.9

710 277.5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

березень 2019

765 975.3

766 624.1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

березень 2019

133 094.4

56 346.6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

березень 2019

1 071 251.3

1 054 027.2

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

березень 2019

11 596.0

11 115.7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

березень 2019

2 941.6

2 935.5

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

березень 2019

77 821.6

75 760.7

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

березень 2019

770 206.2

759 647.1

** Вимоги до інших секторів

млн грн

березень 2019

208 685.8

204 568.1

Чисті зовнішні активи

млн грн

березень 2019

296 680.7

291 553.4

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

березень 2019

724 699.5

730 772.7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

березень 2019

428 018.9

439 219.3

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

квітень 2019

437 000.2

423 715.1

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

квітень 2019

91 881.4

105 142.6

Внутрішній кредит

млн грн

квітень 2019

262 396.0

253 002.9

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2019

262 055.8

252 604.9

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2019

359 440.4

357 064.3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

квітень 2019

97 384.6

104 459.5

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

квітень 2019

340.2

398.0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

квітень 2019

133.8

134.6

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

квітень 2019

1.8

4.1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2019

33.9

80.2

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2019

78.7

85.4

** Вимоги до інших секторів

млн грн

квітень 2019

91.9

93.7

Чисті зовнішні активи

млн грн

квітень 2019

266 485.6

275 854.7

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

квітень 2019

547 530.7

563 515.1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

квітень 2019

281 045.1

287 660.4

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

26.04.2019

17.5

18.0

15.03.2019)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

квітень 2019

17.9

18.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

квітень 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2019

13.2

13.7

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2019

2.3

2.0

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2019

11.2

11.1

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2019

2.6

2.5

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

квітень 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2019

18.4

18.3

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2019

5.4

6.1

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2019

29.4

28.3

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2019

7.3

41.2

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

4 кв. 2018

-1 023

-2 883

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

-3 145

-4 172

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

15 975

14 642

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

19 120

18 814

*** Баланс товарів

млн дол. США

4 кв. 2018

-3 765

-4 521

**** Експорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2018

11 807

10 328

**** Імпорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2018

15 572

14 849

*** Баланс послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

620

349

**** Експорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

4 168

4 314

**** Імпорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2018

3 548

3 965

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2018

1 209

371

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2018

3 115

2 942

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2018

1 906

2 571

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2018

913

918

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2018

1 257

1 245

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2018

344

327

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

4 кв. 2018

1

38

** Кредит

млн дол. США

4 кв. 2018

7

54

** Дебет

млн дол. США

4 кв. 2018

6

16

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

4 кв. 2018

-982

-2 018

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2018

-11

5

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

826

430

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2018

16

7

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

1 172

445

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2018

-204

853

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

2 955

762

** Резервні активи

млн дол. США

4 кв. 2018

4 170

-1 246

*Помилки та упущення

млн дол. США

4 кв. 2018

40

827

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

квітень 2019

20 524.72

20 632.87

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

квітень 2019

19 424.39

19 603.94

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

квітень 2019

0.33

0.33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

квітень 2019

95.91

1.69

* Золото

млн дол. США

квітень 2019

1 004.09

1 026.91

* Інші резервні активи

млн дол. США

квітень 2019

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

квітень 2019

20 524.72

20 632.87

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

4 кв. 2018

133 384

129 400

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

154 966

154 124

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

4 кв. 2018

-21 582

-24 724

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

4 кв. 2018

114 707

114 192

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

4 кв. 2018

40 128

38 284

 Центральний банк

млн дол. США

4 кв. 2018

7 938

6 749

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

4 кв. 2018

5 797

5 806

* Інші сектори

млн дол. США

4 кв. 2018

51 430

53 536

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

4 кв. 2018

9 414

9 817

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

 

Детальніша інформація розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Статистика".

 

  На початок сторінки