Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2016 рік

Національний банк затвердив порядок застосування санкцій за Законом України "Про фінансову реструктуризацію"

18.10.2016

 

Закон України "Про фінансову реструктуризацію" уповноважив Національний банк застосовувати санкції до банків за порушення вимог цього Закону. Відповідний порядок застосування санкцій затверджено постановою Правління НБУ від 13 жовтня 2016 року № 392.

 

Пропозиції щодо застосування до банків санкцій можуть бути подані до НБУ боржником, або спеціальними органами, які створюються на виконання Закону України "Про фінансову реструктуризацію": спостережною радою, секретаріатом чи арбітражним комітетом (ініціатори).

До такої пропозиції додається опис вчиненого банком порушення та копії підтвердних документів (за їх наявності), засвідчених ініціатором. Подані документи розглядає відповідний структурний підрозділ НБУ, який готує та подає до Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем проект відповідного рішення. Саме цей Комітет центрального банку приймає відповідне рішення щодо застосування санкцій.

 

Для встановлення факту порушення уповноважений структурний підрозділ НБУ звертається до банку, щодо якого надійшла пропозиція про застосування санкції, для надання пояснень та/або копій підтвердних документів.

 

При цьому, ненадання банком у встановлений строк пояснень та/або копій підтвердних документів на запит уповноваженого структурного підрозділу не є підставою для неприйняття Комітетом з питань нагляду рішення про застосування до банку відповідної санкції.

 

Національний банк приймає таке рішення протягом 30 календарних днів із дня отримання від ініціатора повного пакета документів.

 

Визначення суми штрафу та його сплата до Державного бюджету України здійснюється у гривні. У свою чергу банк протягом п’яти робочих днів із дня сплати штрафу має письмово повідомити про це уповноважений структурний підрозділ НБУ. Крім того, банк має надати засвідчену банком копію документа, що підтверджує таку сплату.

 

Оскарження дій щодо накладення санкцій здійснюється у судовому порядку.

 

Нагадаємо, Закон України "Про фінансову реструктуризацію" передбачає накладення на банки штрафів за такі порушення:

 

• ненадання залученим кредитором фінансування боржнику при наявності затвердженого плану реструктуризації – штраф у розмірі 5% суми ненаданого фінансування

• примусового вилучення майна боржника та майна, переданого третіми особами в забезпечення виконання зобов’язань боржника; дій із заволодіння майном боржника чи отримання контролю над майном боржника під час дії мораторію – штраф у розмірі вартості майна, при чому це майно має бути повернуто боржнику

• порушення зарахування зустрічних однорідних вимог – штраф у в розмірі 125% суми вимоги, щодо якої було здійснено зарахування зустрічних однорідних вимог

• порушення умов договору про відстрочку щодо стягнення заборгованості або звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) протягом строку дії договору про відстрочку – штраф у розмірі стягненої заборгованості або вартості предмета застави (іпотеки). При цьому залучений кредитор має повернути суму такої заборгованості або предмет застави (іпотеки) боржнику

• невиконання арбітражного рішення стороною, щодо якої було винесене таке рішення, - штраф у розмірі 1 000 мінімальних заробітних плат.

 

Згідно з законом "Про фінансову реструктуризацію", санкції можуть застосовувати:

 

- Національний банк України - до банків;

- Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг - до інших фінансових установ;

- орган, визначений Кабінетом Міністрів України - до інших осіб.

 

Постанова № 392 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про фінансову реструктуризацію".

 

 

Довідка

Закон України "Про фінансову реструктуризацію", прийнятий 14 червня цього року, покликаний створити надійний та ефективний механізм для позасудового вирішення питання проблемних боргів між кредиторами та підприємствами. Процедура фінансової реструктуризації передбачає добровільну, а не обов’язкову участь підприємств, і відбуватиметься на погоджених усіма сторонами умовах. Розроблений юридичний механізм фінансової реструктуризації проблемних кредитів допоможе прискорити одужання фінансового та корпоративного секторів.

 

Цей закон є вимогою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом та однією з цілей Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року.


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   18.10.2016