Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2016 рік

Затверджено критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України

04.10.2016

 

 

 

Правління Національного банку України 28 вересня 2016 року прийняло постанову № 389 “Про затвердження Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України (далі – Постанова № 389).

 

Нагадаємо, що у серпні 2016 року затверджено Концепцію організації готівкового обігу в Україні, якою передбачено перехід на делеговану модель готівкового обігу. Наразі тривають зустрічі з банківсько спільнотою з цього приводу.

 

Відповідно Національний банк розміщуватиме свої запаси банкнот і монет в сховищах уповноважених банків.

 

Постановою № 389 визначено критерії, за якими здійснюватиметься відбір банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, та порядок визначення статусу уповноважених банків.

 

Зокрема для відбору банків застосовуватимуться такі критерії:

1)            держава володіє часткою статутного капіталу понад 75% або контрольний пакет яких належить міжнародним фінансовим та банківським установам, які мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу від міжнародно-визнаних рейтингових агенцій. Банки, які відповідають цьому критерію, не залучатимуться до зберігання запасів готівки Національного банку, якщо щодо них або до власників істотної участі в них, або до пов’язаних з ними осіб, або до їх кінцевих бенефіціарних власників застосовано санкції іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейським Союзом чи Україною;

2)             які здійснюють на підставі письмового дозволу Національного банку України операції “Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів” не менше ніж 10 років.

 

Статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, визначається рішенням Правління Національного банку України.

 

Також Постановою № 389 визначаються підстави для позбавлення банку статусу уповноваженого. Йдеться про невідповідність банку вищезазначеним критеріям та порушення ним умов договору про зберігання запасів готівки чи  вимог нормативно-правових актів Національного банку.

 

Постанова № 389 набирає чинності з 5 жовтня 2016 року.

 

Довідково.

 

Звернення банків для надання статусу уповноваженого має містити  інформацію про:

1) частку статутного капіталу, якою володіє держава в зазначеному банку, або належність контрольного пакета акцій банку міжнародним фінансовим та банківським установам, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних  світових рейтингових компаній;

2) застосування протягом останніх 12 місяців Україною, іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи Європейського Союзу санкцій до власників істотної участі в банку  або до пов’язаних  з ними осіб;

3) застосування Національним банком протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

4) наявність письмового дозволу на здійснення банком перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

5) наявність у власності банку державних облігацій України, які не обтяжені будь-якими іншими зобов’язаннями, що можуть бути передані у забезпечення Національному банку;

6) досвід роботи банку з організації касового обслуговування та здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

7) обсяги касових оборотів банку та здійснення перевезення банком валютних цінностей та інкасації коштів за три останніх роки;

8) обсяги отриманих підкріплень та зданих надлишків банкнот і монет від/до підрозділів Національного банку за три останніх роки;

9) відповідність технічного стану сховищ вимогам нормативно-правових актів Національного банку з наданням копій відповідних сертифікатів;

10) наявність розгалуженої мережі відокремлених підрозділів банку (із представництвом у кожному регіоні) на території України;

11) можливий обсяг запасів готівки  для передавання на зберігання відповідно до класу опору сховищ та ліквідного забезпечення;

12) прогнозні обсяги підкріплення запасів готівки у сховищах банку, вивезення надлишків придатної та не придатної до обігу готівки із запасів готівки  на зберіганні до Національного банку;

13) прогнозні обсяги підкріплення операційної каси та вкладення з операційної каси до запасів готівки Національного банку;

14) можливу структуру клієнтської бази із числа підрозділів банків України.

Національний банк України розглядатиме звернення банків з урахуванням цих критеріїв, протягом 30 календарних днів із дня його отримання та, у разі відповідності, надаватиме їм статус уповноваженого. З уповноваженими банками укладатиметься договір про зберігання запасів готівки Національного банку України.

 


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   04.10.2016