Українська | English

Головна » Публічна інформація у формі відкритих даних » API сторінки

API сторінки

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют та банківських металів

Курс на поточну дату:Курс на дату (задається у форматі YYYYMMDD):Курс на дату по валюті (код валюти літерний, регістр значення не має):

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик

Всі результати розміщення облігації:Розміщення облігацій на дату (у форматі yyyyMMdd):Розміщення облігацій по валюті (можливі значення UAH / USD / EUR, регістр значення не має):Розміщення облігацій щодо валюти на дату:


Український індекс міжбанківських ставок

Індекс міжбанківських ставок за період
(можливі значення для періоду OVERNIGHT / 1WEEK / 2WEEKS / 1MONTH / 3MONTHS, регістр значення не має):


Грошові агрегати

Грошові агрегати та їх компоненти (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.):


Кредити, надані депозитними корпораціями (пілот)

Кредити, надані депозитними корпораціями, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.:

Довідково: Значення полів набору даних.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року. В подальшому планується розмістити ретроспективні дані та додаткові параметри запиту для отримання окремих наборів даних.


Депозити, залучені депозитними корпораціями (пілот)

Депозити, залучені депозитними корпораціями, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.):

Довідково: Значення полів набору даних.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року. В подальшому планується розмістити ретроспективні дані та додаткові параметри запиту для отримання окремих наборів даних.


Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), та цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України) (пілот)

Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), та цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України), у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.):

Довідково: Значення полів набору даних.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року. В подальшому планується розмістити ретроспективні дані та додаткові параметри запиту для отримання окремих наборів даних.


Процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами та новими депозитами (пілот)

Обсяги та процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами, наданими протягом звітного періоду, та новими депозитами, залученими протягом звітного періоду, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (млн. грн.; середньозважені ставки в річному обчисленні, %):

Довідково: Значення полів набору даних.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року. В подальшому планується розмістити ретроспективні дані та додаткові параметри запиту для отримання окремих наборів даних.


Доходи та витрати банків (пілот)

Агреговані дані щодо доходів та витрат банків України (крім Національного банку України) (наростаючим підсумком з початку року, млн. грн):

Примітка. Дані доступні починаючи з січня 2009 року.


Показники фінансової звітності банків України (пілот)

Показники фінансової діяльності (активи, зобов’язання, власний капітал), фінансові результати діяльності банків України у розрізі банків (суми у тис. грн.):

Примітка. Квартальні дані доступні з квітня 2012 року.


Основні показники діяльності банків України (пілот)

Основні показники діяльності банків України (кількість діючих банків, основні статті активів та зобов’язань, розмір капіталу банків, млн. грн.).

Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2015 року.


Платіжний баланс України (пілот)

Дані платіжного балансу України відповідно до КПБ6, стандартна презентація та показники аналітичної форми представлення за функціональними категоріями та за секторами економіки (щомісячні дані, млн. дол. США):

Довідково: Значення полів набору даних.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з січня 2016 року. В подальшому планується розмістити ретроспективні дані та додаткові параметри запиту для отримання окремих наборів даних.


Міжнародна інвестиційна позиція України (пілот)

Показники фінансової діяльності (активи, зобов’язання, власний капітал), фінансові результати діяльності банків України у розрізі банків (суми у тис. грн.):Зовнішні фінансові активи і зобов‘язання України за видами інвестицій, інструментами, секторами та початковим терміном погашення (щоквартальні дані, за станом на кінець періоду, млн. дол. США):

Довідково: Значення полів набору даних.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з 01.01.2016 року. В подальшому планується розмістити ретроспективні дані та додаткові параметри запиту для отримання окремих наборів даних.


Валовий зовнішній борг України (пілот)

Зовнішні зобов’язання України за початковим терміном погашення, у розрізі секторів економіки та за інструментами (щоквартальні дані, обсяг зобов’язань на кінець періоду, млн. дол. США):

Довідково: Значення полів набору даних.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з 01.01.2016 року. В подальшому планується розмістити ретроспективні дані та додаткові параметри запиту для отримання окремих наборів даних.


Короткостроковий зовнішній борг за залишковим терміном погашення (пілот)

Зовнішні зобов’язання України, що мають бути погашені протягом року починаючи зі звітної дати, у розрізі початкового терміна погашення, секторів економіки та за інструментами (щоквартальні дані, обсяг зобов’язань на кінець періоду, млн. дол. США):

Довідково: Значення полів набору даних.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з 01.01.2016 року. В подальшому планується розмістити ретроспективні дані та додаткові параметри запиту для отримання окремих наборів даних.


  На початок сторінки