Українська | English

Головна » Публічна інформація у формі відкритих даних » API сторінки

API сторінки

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют та банківських металів

Курс на поточну дату:

Довідково: Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdfКурс на дату (задається у форматі YYYYMMDD):

Довідково: Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdfКурс на дату по валюті (код валюти літерний, регістр значення не має):

Довідково: Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик

Всі результати розміщення облігації:Розміщення облігацій на дату (у форматі yyyyMMdd):Розміщення облігацій по валюті (можливі значення UAH / USD / EUR, регістр значення не має):Розміщення облігацій щодо валюти на дату:


Довідково: Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Український індекс міжбанківських ставок

Індекс міжбанківських ставок за період
(можливі значення для періоду OVERNIGHT / 1WEEK / 2WEEKS / 1MONTH / 3MONTHS, регістр значення не має):


Довідково: Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Грошові агрегати

Грошові агрегати та їх компоненти (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.):


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка. Дані доступні з грудня 2002 року. В подальшому планується розмістити ретроспективні дані та додаткові параметри запиту для отримання окремих наборів даних.


Кредити, надані депозитними корпораціями

Кредити, надані депозитними корпораціями, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.):


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року.


Депозити, залучені депозитними корпораціями

Депозити, залучені депозитними корпораціями, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.):


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року.


Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), та цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)

Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), та цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України), у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення (залишки коштів на кінець періоду, млн. грн.):


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року.


Процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами та новими депозитами

Обсяги та процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами, наданими протягом звітного періоду, та новими депозитами, залученими протягом звітного періоду, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (млн. грн.; середньозважені ставки в річному обчисленні, %):


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка. Наразі дані доступні з серпня 2016 року.


Доходи та витрати банків

Агреговані дані щодо доходів та витрат банків України (крім Національного банку України) (наростаючим підсумком з початку року, млн. грн):


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка. Дані доступні починаючи з січня 2009 року.


Показники фінансової звітності банків України

Показники фінансової діяльності (активи, зобов’язання, власний капітал), фінансові результати діяльності банків України у розрізі банків (суми у тис. грн.):


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка. Квартальні дані доступні з квітня 2012 року.


Основні показники діяльності банків України

Основні показники діяльності банків України (кількість діючих банків, основні статті активів та зобов’язань, розмір капіталу банків, млн. грн.).


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2015 року.


Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника (пілот)

Показники кредитів, наданих банками фізичним та юридичним особам (крім банків, бюджетних установ та кредитів під інвестиційний проект): обсяг заборгованості за основним боргом та нарахованими доходами станом на звітну дату, млн. грн.


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

Примітка. Дані доступні зі звітної дати 01.09.2017.

Дані про обороти і залишки на рахунках банків (пілот)

Дані про обороти і залишки на рахунках банків (дебетовi обороти за мiсяць, кредитовi обороти за мiсяць, активнi залишки на кiнець мiсяця, пасивнi залишки на кiнець мiсяця, млн. грн.).


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка. Щомісячні дані доступні з серпня 2017 року.

Структурні підрозділи банків України

Перелік структурних підрозділів банків України на поточну дату:


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf


Платіжний баланс України (пілот)

Дані платіжного балансу України відповідно до КПБ6, стандартна презентація та показники аналітичної форми представлення за функціональними категоріями та за секторами економіки (щомісячні дані, млн. дол. США):


Довідково: Значення полів набору даних для стандартної (розширеної) форми представлення даних.pdf

                  Значення полів набору даних для стандартної форми представлення даних.pdf

                  Значення полів набору даних для аналітичної форми представлення даних (за інструментами).pdf

                  Значення полів набору даних для аналітичної форми представлення даних (за секторами).pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка: щомісячні дані з 01 січня 2010 року.


Міжнародна інвестиційна позиція України (пілот)

Зовнішні фінансові активи і зобов‘язання України за видами інвестицій, інструментами, секторами та початковим терміном погашення (щоквартальні дані, за станом на кінець періоду, млн. дол. США):


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка: квартальні дані з 01 січня 2001 року.


Валовий зовнішній борг України (пілот)

Зовнішні зобов’язання України за початковим терміном погашення, у розрізі секторів економіки та за інструментами (щоквартальні дані, обсяг зобов’язань на кінець періоду, млн. дол. США):


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка: квартальні дані з 01 січня 2004 року.


Короткостроковий зовнішній борг за залишковим терміном погашення (пілот)

Зовнішні зобов’язання України, що мають бути погашені протягом року починаючи зі звітної дати, у розрізі початкового терміна погашення, секторів економіки та за інструментами (щоквартальні дані, обсяг зобов’язань на кінець періоду, млн. дол. США):


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf

Примітка: квартальні дані з 01 січня 2011 року.


Ціни

Індекси споживчих цін за товарними групами (щомісячні дані, до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року, кумулятивно; до грудня попереднього року, %)

Індекси споживчих цін за регіонами (щомісячні дані, до попереднього місяця; до грудня попереднього року, %)


Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2007 року.


Індекси споживчих цін за товарними групами (річні дані, грудень до грудня попереднього року; рік до попереднього року, %)

Індекси споживчих цін за регіонами (річні дані, грудень до грудня попереднього року, %)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з 2007 року.


Базовий індекс споживчих цін (щомісячні дані, до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року, кумулятивно; до грудня попереднього року, %)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2010 року.


Індекси цін виробників промислової продукції за видами промислової діяльності (щомісячні дані, до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року, кумулятивно; до грудня попереднього року, %)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2013 року.


Індекси цін виробників промислової продукції (річні дані, грудень до грудня попереднього року; рік до попереднього року, %)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з 2013 року.


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf


Економічна активність

1. Валовий внутрішній продукт: за видами економічної діяльності, за доходами, за категоріями кінцевого використання (щоквартальні дані, щорічні дані; у фактичних цінах (млн. грн.), відсоток до підсумку, до попереднього року у постійних цінах 2010 року (%); до відповідного періоду попереднього року у постійних цінах 2010 року, %).

Примітка. Дані наведено з 2010 року за методологією СНР 2008 у відповідності до КВЕД 2010.


2. Внутрішня торгівля: роздрібний товарооборот підприємств, оборот роздрібної торгівлі (щомісячні дані, щорічні дані; обсяг, млн. грн.; до попереднього місяця (%); до відповідного місяця попереднього року (%); обсяг кумулятивно, млн. грн.; до відповідного періоду попереднього року (%); до попереднього року, %).

Примітка. Дані наведено з 2010 року.


3. Будівництво: обсяг виконаних будівельних робіт, індекс будівельної продукції (щомісячні дані; обсяг (млн. грн.), до відповідного періоду попереднього року (%), до попереднього місяця (%), до відповідного місяця попереднього року, %).

Примітка. Дані наведено з 2010 року.


4. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами діяльності (щорічні дані; щомісячні дані-кумулятивно з початку року; млн.грн.).

Примітка: Щомісячні дані наведено з січня 2012 року, щорічні – з 2011 року.


5. Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячні дані; до попереднього місяця (%); до відповідного місяця попереднього року (%); до відповідного періоду попереднього року, %).

Примітка: Дані наведено з січня 2013 року.


6. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва: в цілому, рослинництво, тваринництво (щомісячні дані; кумулятивно з початку року, до відповідного періоду попереднього року, %).

Примітка: Дані наведено з січня 2014 року.


7. Обсяг продукції сільського господарства (щомісячні дані; кумулятивно з початку року, у фактичних цінах, млрд. грн.).

Примітка: Дані наведено з січня 2014 року.


8. Індекси сільськогосподарської продукції: в цілому, рослинництво, тваринництво (щорічні дані; до попереднього року, %).

Примітка: Дані наведено з 2011 року.


9. Валова продукція сільського господарства: в цілому, рослинництво, тваринництво (щорічні дані, млн. грн.).

Примітка: Дані наведено з 2011 року.


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf


Ринок праці

Заборгованість із виплати заробітної праці; заборгованість із виплати заробітної праці економічно активних підприємств, за видами економічної діяльності (щомісячні дані, станом на перше число наступного місяця, млн. грн).

Примітка. Наразі дані доступні з січня 2013 року.

Нарахована заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячні дані, за звітний місяць, грн).

Примітка. Наразі дані доступні з січня 2013 року.

Індекси реальної заробітної плати (щомісячні дані, у % до попереднього місяця, у %до відповідного місяця, у % до відповідного періоду).

Примітка. Наразі дані доступні з січня 2003 року.

Економічно активне населення; безробітне населення (за методологією МОП); зайняте населення; економічно неактивне населення (у віці 15-70 років), (щоквартальні дані, в середньому за період, кумулятивно з початку року, тис. осіб).

Примітка. Наразі дані доступні з І кварталу 2004 року.

Фонд оплати праці штатних працівників (щоквартальні дані, кумулятивно з початку року, млн. грн).

Примітка. Наразі дані доступні з І кварталу 2013 року.

Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf


Державні фінанси

Показники Державного бюджету України та Зведеного бюджету України:

(щомісячні дані кумулятивно з початку року, млн. гривень)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2011 року.Показники Державного бюджету України та Зведеного бюджету України:

(річні дані, млн. гривень)

Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2011 року.Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf


Ліквідність банківської системи та чинники її змін (пілот)

Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни (щоденні дані, млн. грн.):

Примітка. Дані доступні за період починаючи з 02 серпня 2017 року.

Операції за попередній робочий день оновлюються до 11:00 наступного робочого дня.


Довідково: Значення полів набору даних.pdf

                  Технічна інструкція щодо REST API OpenData.pdf


  На початок сторінки