Українська | English

Головна » Публікації » Вісник Національного банку України

Вересень 2016 р., № 237


Вимоги до статті

Для забезпечення швидкого та якісного опрацювання поданих на розгляд статтей вони повинні відповідати стандартам та вимогам, зазначеним нижче.

Структура:

Кожна стаття повинна містити такі основні частини, як анотація, ключові слова, вступ, огляд літератури, опис даних та методології, результати, висновки, перелік використаної літератури та додатки (таблиці та графіки з назвами і позначеннями одиниць вимірювання).

В анотації коротко вказується предмет (проблема) та мета дослідження, основні методи та результати дослідження (обсяг до 150 слів). Після анотації автор має зазначити не більше 5 ключових слів та до 5 JEL-кодів (JEL Classification Codes Guide).

Текст статті:

- Текст має бути форматовано через півтора інтервали, тип шрифту Calibri, розмір шрифту– 12;

- Обсяг статті не повинен перевищувати 8 500 слів;

- Математичні доведення, а також таблиці з первинними даними необхідно розмістити в додатках з посиланнями на них у тексті;

- Формули й обчислення, рівняння та інші математичні розрахунки, наведені для обґрунтування та підтвердження результатів дослідження, мають бути включені до тексту статті з використанням Microsoft Equation;

- Графіки, формули, таблиці необхідно пронумерувати послідовно за кожним видом інформативного матеріалу з наведенням відповідних посилань на них у тексті;

- Графіки та великі таблиці необхідно розмістити в кінці статті у додатках з відповідними посиланнями на них у тексті.

Статті, які не відповідають стандартам і вимогам, зазначеним вище, не будуть прийняті до розгляду.

Література:

Перелік використаної літератури повинен бути наведений в структурованому вигляді після заголовка Література (вирівнювання по лівому краю, курсив). Кожна позиція в списку літератури повинна мати відповідне посилання в тексті. Перелік літератури повинен містити лише опубліковані статті або роботи, що вже прийняті до публікації. Джерела в списку літератури повинні подаватися в алфавітному і хронологічному порядку (починаючи з найпершої публікації кожного автора). Якщо посилання на оригінал джерела вказано лише українською, російською або іншою мовою з використанням кирилиці, необхідно транслітерувати це джерело латиницею для англомовної версії статті. Використання DOI рекомендується для онлайн публікацій.

Журнали: Прізвище та ініціали всіх авторів, рік публікації (в дужках), назва статті, назва журналу, том, номер, перша та остання сторінки публікації, онлайн посилання або DOI (для онлайн публікацій).

Приклад:

Bernanke B., Boivin J. (2006). Monetary Policy in a Data-Rich Environment. Journal of Monetary Economics, Vol. 50, No. 3, pp. 525-546.

Книги: Прізвище та ініціали всіх авторів, рік публікації (в дужках), назва, видання, видавництво, місце публікації.

Приклад:

Laidler D.E.W. (1993). The Demand for Money: Theories, Evidence, and Problems. Harper Collins College Publishers, New York.

Інші публікації: Прізвище та ініціали всіх авторів, рік публікації (в дужках), назва публікації, том, номер, видавництво, видання, місце публікації.

Приклад:

Flood R., Marion P. (1998). Self-Fulfilling Risk Predictions: An Application to Speculative Attacks. Working Paper, No. 124, IMF, Washington D.C.

  На початок сторінки