Українська | English

Головна » Публікації » Вісник Національного банку України

Вересень 2016 р., № 237


ВИДАВНИЧА ЕТИКА

При розгляді та публікації статей журналом гарантовано дотримання стандартів етики, що запобігають будь-якій неетичній поведінці при ухваленні рішення щодо прийняття або відхилення роботи, її доопрацювання та публікації. Всі автори, рецензенти і члени Редакційної колегії повинні дотримуватися стандартів видавничої етики, зокрема передбачених вимогами Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE).


Етичні правила для авторів

Автори мають гарантувати, що представлений рукопис є оригінальним, не був опублікований раніше, і наданий для розгляду виключно для журналу "Вісник Національного банку України".

Автори засвідчують у титульному файлі, що в надісланій статті використано остаточні та вивірені дані. Рукопис повинен містити достовірні факти та достатньо бібліографічних посилань для обґрунтування висновків.

У разі виникнення потреби в перевірці достовірності даних та/або результатів дослідження, на запит Редакційної колегії автори зобов’язані надати дані, які використовувалися для розрахунків, моделювання та прогнозування.

Будь-яка форма плагіату є неетичною і неприпустимою. У разі виявлення плагіату, стаття буде відхилена без розгляду.

Автор повинен повідомити редакторів журналу і докласти всіх зусиль, щоб виправити помилки, виявлені на будь-якій стадії підготовки статті до публікації.


Етичні правила для редакторів

Остаточне рішення щодо прийняття статті до розгляду та публікації в журналі "Вісник Національного банку України" або її відхилення ухвалюється редакторами з урахуванням важливості, оригінальності, наукового рівня статті, доступності її викладу та актуальності проблеми, що вивчається. Прийняття такого рішення не залежить від особистих переконань та вподобань або статі авторів, їх раси, етнічної приналежності чи національності.

Члени Редакційної колегії мають поважати і захищати конфіденційність рецензентів і авторів.

Редактори повинні забезпечити дотримання законодавства щодо захисту авторських прав.

Редактори повинні вжити всіх заходів з метою уникнення конфлікту інтересів рецензентів і авторів.


Етичні правила для рецензентів

Всі рукописи, які надходять на розгляд, повинні розглядатися як конфіденційні.

Рецензенти повинні уникати використання інформації, отриманої в процесі експертної оцінки дослідницької роботи, для отримання особистої вигоди.

Рецензенти повинні відмовитися від оцінювання статті в разі неможливості якісного проведення рецензування через різні причини (наприклад, якщо вони не мають необхідного досвіду або не мають доступу до необхідних даних).

Рецензенти повинні висловлювати свою думку в рецензії чітко, об’єктивно та конструктивно. Персональна критика авторів і необґрунтовані судження недопустимі.

Рецензенти повинні інформувати редакторів про ознаки плагіату у поданих до розгляду роботах.

Рецензенти повинні зазначити всі потенційні прояви конфлікту інтересів.

Рецензентами не можуть бути:

- керівники організацій, навчальних закладів, співробітники відділів, лабораторій або інших підрозділів, в яких працюють автори;

- підлеглі або родичі авторів;

- співавтори раніше опублікованих та надісланих на розгляд статей;

- наукові керівники авторів.

  На початок сторінки