Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2017 рік

Національний банк України затвердив зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків

15.02.2017

 

Правління Національного банку України 13 лютого 2017 року прийняло постанову № 9 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

 

Цією постановою внесені зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368, та до постанови Правління НБУ від 19.11.2015 № 806 "Про розрахунок банками України нормативу капіталу з урахуванням кредитного ризику".

 

Зокрема, змінами до Інструкції № 368:

    уточнено, що для визнання непокритого кредитного ризику при розрахунку регулятивного капіталу розмір кредитного ризику визначається відповідно до Положення про визначення розміру кредитного ризику (постанова Правління НБУ від 30.06.2016 № 351). Це положення замінило Положення про порядок формування банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (постанова Правління НБУ від 25.01.2012 № 23);

    резерви під заборгованість за активними операціями I категорії якості вилучено як складову додаткового капіталу. На сьогодні банки формують резерви за фінансовими активами відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Такі резерви створюються з метою визнання зменшення корисності фінансових активів банку і не є загальними резервами (general provisions), які у відповідності до Базельських стандартів можуть включатися до регулятивного капіталу;

    виключено вплив фактору розривів довгострокової ліквідності для розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу. Обсяг активних операцій, які здійснені з перевищенням строків розміщення над строками залучення коштів (зважених на коефіцієнт 50%) надалі не буде додаватися до зважених за ступенем кредитного ризику активів. Така зміна покликана чітко розмежувати підходи до регулювання ліквідності та платоспроможності банків;

    передбачено, що при розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу застосовується нульовий коефіцієнт зваження за ступенем кредитного ризику для всіх активів за операціями з такими міжнародними установами як, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація;

    уніфіковано правила розрахунку нормативів кредитного ризику (Н7, Н9) для спеціалізованих ощадних банків.

 

Постанова № 9 набирає чинності з 16 лютого 2017 року.


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   15.02.2017