Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини » Архів » 2017 рік

У черговому випуску Вісника НБУ – про незалежність центробанку, поведінкові фінанси та моделювання дефолту

07.04.2017

прес-реліз

 

Березневий випуск журналу "Вісник Національного банку України" присвячений актуальним темам регуляторної діяльності центрального банку та прикладним аспектам впливу окремих макроекономічних чинників на поведінку економічних агентів.

 

Зокрема, у працях дослідників ґрунтовно розглянуто два ключові підходи до забезпечення незалежності центрального банку. По-перше, досліджено поведінкові особливості мотивації дій економічних агентів. По-друге, змодельовано вплив кредитних ризиків на ефективність діяльності банків та фірм, що є їхніми позичальниками.

 

Опубліковані у новому випуску статті містять науково-обґрунтовані висновки та практичні рекомендацій за такими темами:

 

• Роль незалежності центрального банку у забезпеченні фінансової стабільності

 

У статті "Незалежність центральних банків та фінансова стабільність: ортодоксальний та гетеродоксальний підходи" доктор економічних наук, член Ради НБУ Віктор Козюк вивчає умови, за яких незалежність центрального банку дає йому змогу ефективно виконувати функцію щодо забезпечення фінансової стабільності. Автор розглядає два основні підходи до становлення незалежності центральних банків: ортодоксальний та гетеродоксальний. На думку дослідника, ортодоксальний підхід є внутрішньо суперечливим. Адже, з одного боку, незалежність центрального банку може негативно впливати на рівень його відповідальності, а з іншого – наявність дефляційних ризиків суперечить принципам забезпечення цінової стабільності. Гетеродоксальний підхід передбачає більшу відповідальність центробанків за фінансову стабільність та потребує якісного інституційного середовища. Наголошуючи на необхідності збереження пріоритетності мандата щодо забезпечення цінової стабільності, автор звертає увагу на те, що питання забезпечення фінансової стабільності мають бути чітко інституціоналізовані. Це сприятиме захисту незалежності центрального банку.

 

• Історичні передумови розвитку та сучасний стан поведінкових фінансів

 

Представник школи бізнесу та управління Таллінського технологічного університету Павло Ілляшенко у статті "Поведінкові фінанси: історичний огляд і основні засади" досліджує вплив ідеологічних або політичних чинників на поведінку економічних агентів.

 

На думку дослідника, такий вплив не завжди є очевидним, проте він позначається на якості рішень, прийнятих економічними агентами. В оглядовому дослідженні розглядається розвиток теорії поведінкових фінансів та її психологічних засад. За його результатами отримано переконливі аргументи щодо дихотомії між поведінковими і класичними фінансами.

 

• Вплив ймовірності дефолту на динаміку економічних процесів

 

У статті "Моделювання послідовності подій дефолту в закритій економіці за допомогою моделі узгодження запасів і потоків" представлено результати наукового дослідження головного економіста департаменту банківського нагляду НБУ Ігора Волошина. У межах дослідження автор розробив комплексну модель узгодження запасів і потоків закритої економіки. Модель побудована на основі послідовного розгляду ланцюжка подій – від дефолту фірм через ліквідаційний розпродаж товарів за зниженими цінами до списання непрацюючих кредитів.

 

Розроблена дослідником модель дає змогу системно аналізувати динаміку економічних процесів і вивчати вплив таких ключових параметрів, як – імовірність дефолту, швидкість ліквідаційного розпродажу товарів, рівень відновлення кредитів, процентні ставки за кредитами та депозитами на ефективність діяльності банків і фірм.

 

Наголошуємо, що опублікований випуск Вісника НБУ є вже сьомим в рамках оновленого формату журналу. З вересня 2015 року журнал публікується на сторінках офіційного інтернет-представництва НБУ зі щоквартальною періодичністю в електронному форматі українською та англійською мовами.

 

Редакційна колегія видання запрошує науковців, експертів, фінансистів та представників банківської академічної спільноти долучитися до наукових пошуків в межах тематики журналу та надсилати дослідницькі матеріали для розгляду і публікації на адресу: journal@bank.gov.ua.

 

Детальну інформацію про видання та вимоги до статей можна отримати за посиланнями:

 

"Вісник Національного банку України"

 

Visnyk of the National Bank of Ukraine

 


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   07.04.2017