Українська | English

Головна » Законодавство » Проекти регуляторних актів НБУ та їх обговорення

Проект постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні"

Відповідно до статей 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою удосконалення та приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів, Національний банк України підготував проект постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (далі – проект).

 

У процесі підготовки зазначеного проекту, враховуючи значний обсяг змін, виникла необхідність створення нового нормативно-правового акта відповідно до сучасних вимог нормотворення.

 

Підставою для розроблення проекту нової редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – нова редакція Положення) є удосконалення порядку ведення касових операцій, зменшення регуляторного впливу на суб’єктів господарювання шляхом надання їм права самостійно розробляти та затверджувати внутрішнім наказом (розпорядженням) порядок оприбуткування готівки в своїх касах; можливості самостійного розроблення та затвердження внутрішнім наказом (розпорядженням) порядку розрахунку ліміту каси підприємства, небанківської фінансової установи та їх відокремлених підрозділів.

 

У зв’язку із зверненням Українського союзу промисловців та підприємців, Української асоціації вторинних металів та ресурсів "УА Вторметресурс" та внесених з 01.01.2017 року змін до статті 165.1.25 Податкового кодексу України пропонується надати право суб’єктам господарювання видавати готівкові кошти під звіт на закупівлю брухту чорних металів і брухту кольорових металів на строк не більше 30 робочих днів від дня їх видачі.

 

Також враховуючи звернення та пропозиції, що надійшли від суб’єктів господарювання в умовах дії чинного Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320 (із змінами), новою редакцією Положення пропонується вирішити окремі нагальні питання ведення касових операцій суб’єктами господарювання.

 

Аналіз регуляторного впливу цього проекту, нова редакція Положення, порівняльна таблиця.

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 02 серпня 2017 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.

 

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Департамент грошового обігу Національного банку України.

Електронна адреса: 11emis@U0H0.

 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   30.06.2017