Українська | English

Головна » Законодавство » Проекти регуляторних актів НБУ та їх обговорення

Проект Змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

Відповідно до вимог статті 7 Закону України “Про Національний банк України” однією з функцій, які виконує Національний банк України, є встановлення для банків правил проведення банківських операцій.

 

На сьогодні загальні правила щодо здійснення банками операцій за документарними акредитивами в іноземній валюті передбачені Положенням про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 514 (зі змінами) (далі – Положення № 514), а в національній валюті – главою 8 “Розрахунки за акредитивами” Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 № 22 (зі змінами). 

 

Підготовка Проекту здійснювалась в рамках спільного проекту Національного банку України та Незалежної асоціації банків України “Paperless” з метою удосконалення порядку здійснення банками операцій за документарними акредитивами та урахування сучасних тенденцій на ринку таких операцій.

 

Проектом запропоновано викласти Положення № 514 у новій редакції та врегулювати, зокрема, питання щодо:

 

        визначення порядку здійснення банками операцій за документарними акредитивами у національній та іноземних валютах в одному нормативно-правовому акті Національного банку України;

        адаптації порядку здійснення банками операцій за документарними акредитивами в національній та іноземній валютах до сучасної міжнародної практики здійснення операцій за документарними акредитивами; 

        зменшення кількості паперових документів, які використовуються при оформленні банками та їх клієнтами операцій за документарними акредитивами в національній та іноземній валютах;

        використання електронних документів на всіх етапах здійснення банками та їх клієнтами операцій за документарними акредитивами в національній та іноземній валютах;  

        зменшення кількості формальних інструкцій у порядку роботи за документарними акредитивами.

 

Аналіз регуляторного впливу цього проекту.

 

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 04 серпня 2017 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.

 

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України.

 

Електронна адреса: 682TRP@U0H0

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   03.07.2017