Українська | English

Головна » Рада Національного банку » Новини Ради » Архів » 2017 рік

Рада Національного банку України схвалила Оцінку діяльності Правління Національного банку щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності

05.07.2017

прес-реліз

 

4 липня 2017 року відбулося засідання Ради Національного банку України (далі – Рада). За його результатами, виконуючи свої конституційні повноваження і законодавчі вимоги, Рада схвалила Оцінку діяльності Правління Національного банку України (далі – Правління) щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності.

 

Відкриваючи засідання Голова Ради Богдан Данилишин зазначив: “Відповідно до статті 9 Закону України “Про Національний банк України” Рада оцінює діяльність Правління щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення щодо яких є обов’язковими для Правління. Одним із таких питань є розвиток банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності. Оцінка діяльності Правління з цього питання здійснена за період з 2015 року по теперішній час”.

Доповідь щодо зазначеного питання здійснила заступник Голови Національного банку  Катерина Рожкова, а співдоповідь – член Ради Віктор Козюк.

 

На засіданні було зазначено, що упродовж останніх років банківська система України зазнала докорінних змін. Це частково зумовлювалося несприятливою економічною кон’юнктурою на тлі військового конфлікту та втрати значної частини економічного та інфраструктурного потенціалу, більш ніж трикратним падінням курсу гривні, і, як наслідок, значними втратами платоспроможності бізнесу та населення. Це серед іншого різко загострило старі проблеми вітчизняного банківського сектору.

 

Вищезазначене мало наслідком системну банківську кризу 2014-2016 років, яка призвела до немалих фінансових втрат держави, бізнесу, населення, про що свідчать офіційні оцінки Національного банку, згідно з якими прямі фіскальні витрати України на подолання наслідків кризи банківського сектору вже сягнули 14% ВВП, що перевищує відповідні витрати понесені під час фінансово-економічної кризи 2008-09 років, тоді як загальні втрати економіки від кризи наразі становлять 38% ВВП.

 

За таких обставин Національний банк вдався до проведення “очищення” банківського сектору. Так за період 2014 – 2016 років було визнано неплатоспроможними 90 банків, активи яких до кризи становили близько третини активів усієї банківської системи.

 

Крім того, за кризових умов було націоналізовано найбільший банк країни ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”. У результаті входження держави до капіталу ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” її частка в банківському секторі України сягнула більше половини, зокрема за чистими активами – 56%, за депозитами населення – 62%, що є одним з основних системних ризиків банківської системи.

 

Водночас за таких умов відбулися суттєві зміни в підходах щодо функціонування банківської системи України. Зокрема, при звуженні кредитного портфеля банки зміщують акценти у своїй діяльності від виконання класичних банківських функцій до концентрації на  обслуговуванні фінансових потоків державного бюджету. Як наслідок, процентні доходи, а не комісійні, становлять більше половини загального обсягу доходів банківської системи. У процентних доходах зростає частка коштів, отриманих за цінними паперами, зокрема державними, та депозитними сертифікатами Національного банку.

 

Відхід від класичної моделі функціонування банківської системи несе низку ризиків для подальшого розвитку фінансового сектору України. Так у поточному році спостерігаються ознаки посилення попиту на кредитні ресурси в роздрібному сегменті. Крім того, прогнози щодо економічного зростання дають підстави очікувати подальше пожвавлення кредитування реального сектору. Однак концентрація банків на інвестуванні коштів у державні цінні папери призводить до зниження кредитного потенціалу банківської системи. За зростаючого попиту на кредити це може мати наслідком витіснення регульованого кредитного ринку нерегульованим, що за своєю природою є джерелом фінансових криз.

 

Рада констатувала, що наявні кредитний, валютний, процентний ризики та ризик ліквідності залишаються високими та системними у банківському секторі економіки.

Значну увагу під час обговорення Рада приділила питанню роботи державних банків і напрацюванню пропозицій та рекомендацій Правлінню та Уряду України, зокрема щодо:

-          концепції стратегії розвитку державних банків, у тому числі бізнес-моделей їх подальшої діяльності;

-          підвищення ефективності корпоративного управління в державних банках;

-          проблеми управління активами.

 

Також на Раді було обговорено питання щодо:

-          необхідності відновлення довіри до банків та залучення коштів населення в банківську систему;

-          заходів щодо повернення втрат економіки держави за наслідками банківської кризи;

-          наслідків для національної економіки після оновлення (очищення) та подальших кроків регулятора щодо розвитку банківської системи;

-          упередження вразливості банківської системи від зовнішніх факторів;

-          заходів зі структурного оновлення банківської системи;

-          напрацювання Правлінням разом з Урядом України незворотних підвалин для зростання національної економіки.

 

Було зазначено, що поточна ситуація актуалізує розроблення та вжиття низки заходів щодо поліпшення умов розвитку банківського сектору України, на що і спрямовані рекомендації Ради Правлінню та Уряду України, схвалені на засіданні.

 

Текст Рішення Ради та Рекомендацій опублікований за посиланням.

 

 

 


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   05.07.2017