Стара версія
Українська | English

Головна » Рада Національного банку » Громадська колегія

Громадська колегія

Громадська колегія Ради Національного банку України є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, створеним для забезпечення діалогу з громадськістю під час вирішення питань щодо забезпечення стабільності банківської системи та стійкості грошової одиниці, захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг і подання Раді Національного банку України пропозицій щодо виконання нею своїх зобов’язань (згідно з Рішенням Ради НБУ від 24 листопада 2016 року №2.4).

 

Громадська колегія була утворена як правонаступник Громадської ради Національного банку України, проте з розширеними повноваженнями.

 

Кількісний та персональний склад Громадської колегії визначає та затверджує Рада Національного банку.

 

Склад Громадської колегії формується з числа представників інститутів громадянського суспільства – громадських об’єднань, легалізованих відповідно до законодавства України, які діють не менше ніж два роки, метою діяльності яких є захист інтересів споживачів фінансових послуг.

 

До складу Громадської колегії делегуються:

 

      три представники (як правило – перші керівники) від банківських асоціацій чи об’єднань;

 

      один представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

 

      один представник комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності (за згодою).

 

Участь у роботі Громадської колегії добровільна.

 

Строк повноважень складу Громадської колегії – два роки.

 

  На початок сторінки