Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2017 рік

Національний банк України посилює вимоги до інформаційної безпеки та кіберзахисту в банках України

04.10.2017

 

 

Правління Національного банку України 28 вересня 2017 року прийняло постанову № 95, якою затвердило Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України (далі – постанова № 95).

 

Постановою № 95 вперше передбачається регулювання Національним банком питань безпеки інформації та кіберзахисту банківської системи України шляхом визначення обов’язкових вимог щодо організації заходів інформаційної безпеки, які поетапно мають впроваджуватися банками:

1-й етап (основний – впровадження базових заходів інформаційної безпеки) – до 01 березня 2018 року,

2-й етап (впровадження додаткових заходів – для підвищення рівня зрілості інформаційної безпеки) – до 01 вересня 2019 року.

 

Зокрема вказані заходи безпеки інформації включають в себе:

-          захист від зловмисного коду,

-          заходи безпеки при використанні електронної пошти,

-          контроль доступу до інформаційних систем банку,

-          заходи безпеки в мережі банку,

-          криптографічний захист інформації тощо.

 

Також постановою № 95 визначається поняття критичних бізнес-процесів банку з точки зору інформаційної безпеки та сфера застосування банками системи управління інформаційною безпекою (СУІБ).

 

Крім того, відповідно до провідного світового досвіду з питань інформаційної безпеки, документ передбачає призначення в банках відповідальної особи за інформаційну безпеку (Chief Information Security Officer, CISO) та наділення її повноваженнями, достатніми для прийняття управлінських рішень. Також банки повинні сформувати окремі підрозділи з інформаційної безпеки виключно зі штатних працівників банку, які безпосередньо підпорядковуються CISO.

 

Імплементація норм постанови № 95 дасть можливість:

-          посилити вимоги до захисту інформації в інформаційних системах банків з урахуванням актуальних кіберзагроз;

-          визначити принципи управління інформаційною безпекою в банках;

-          визначити принципи криптографічного захисту інформаційних систем Національного банку України;

-          установити обов’язкові мінімальні вимоги щодо організації заходів із забезпечення безпеки інформації;

-          установити вимоги до інформаційних систем банків, що взаємодіють з інформаційними системами Національного банку України.

 

Документ прийнято з метоюф удосконалення вимог до захисту інформації в інформаційних системах банків з урахуванням актуальних кіберзагроз. Його норми відповідають принципам права Європейського Союзу та зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

 

Постанова № 95 визначає принципи забезпечення та управління інформаційною безпекою, які базуються на нових, уведених в дію з 01 січня 2017 року, національних стандартах України з питань інформаційної безпеки[1], та принципах забезпечення інформаційної безпеки і кіберзахисту, що притаманні міжнародній практиці.

 

Постанова № 95 набирає чинності з 01 березня 2018 року, крім розділу V "Додаткові заходи безпеки інформації", вимоги якого наберуть чинності з 01 вересня 2019 року.

 [1] ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 "Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги", ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 "Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки"


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   04.10.2017