Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2010 рік

Про регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників у січнітравні 2010 року, прогнозні показники економічного та соціального розвитку України та грошово-кредитного ринку, Правління Національного банку України звертає увагу на певне покращення макроекономічної ситуації.

 

За попередньою оцінкою ВВП за I квартал 2010 року (у постійних цінах 2007 року) порівняно з I кварталом 2009 року збільшився на 4,8%. Обсяги виробленої промислової продукції за січеньквітень 2010 року порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилися на 12,6%. У квітні другий місяць поспіль спостерігався профіцит зведеного сальдо платіжного балансу, кумулятивний обсяг якого за 4 місяці поточного року становив 0,6 млрд. долША.

 

Починаючи з лютого 2010 року триває тенденція до зменшення інфляційного тиску, яка проявляється у постійному зменшенні індексу споживчих цін як у розрахунку до попереднього місяця, так і в річному обчисленні. У травні другий місяць поспіль була зафіксована дефляція споживних цін. Відносно грудня 2009 року індекс споживчих цін у травні 2010 року становив 103,7% порівняно із 107,4% за аналогічний період минулого року. У розрахунку до відповідного місяця попереднього року індекс споживчих цін у травні 2010 року становив 108,5% порівняно із 114,7% у травні та 112,3% у грудні 2009 року.

 

Попри збереження Кабінетом Міністрів України офіційного прогнозного показника індексу споживчих цін на 2010 рік на рівні 113,1% у розрахунку до грудня 2009 року (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2010 №281) у 2011 році очікується зменшення цього показника до рівня, меншого, ніж 110% (відповідно до проекту Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2011 рік, наданого Міністерством економіки України в листі від 31.05.2010 №3001-25/182). Такі оцінки динаміки споживчої інфляції у 2011 році збігаються з поточними оцінками експертів міжнародних фінансових організацій, які співпрацюють з Україною в рамках відповідних програм.

 

Також на рівні, меншому, ніж 110% очікується значення показника індексу базової інфляції як у 2010, так і в 2011 роках (у розрахунку до грудня попереднього року).

 

Покращення макроекономічної ситуації та заходи, які були вжиті Національним банком України для стабілізації грошової одиниці, мали позитивний вплив на стан грошово-кредитної сфери.

 

Зокрема, починаючи з другої половини лютого 2010 року на міжбанківському ринку спостерігалося збільшення пропозиції іноземної валюти, що сприяло зміцненню гривні і дало змогу Національному банку України відновити операції з купівлі іноземної валюти. Курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку впродовж січнятравня 2010 року зміцнився на 0,9% до 7,9202 грн./дол. США.

 

Також стійкою є тенденції до відновлення ресурсної бази банків. Так у січнітравні 2010 року обсяг коштів населення в банківській системі збільшився на 10,8%, а коштів юридичних осіб – на 6,4%. Левова частка приросту коштів населення та весь обсяг приросту коштів юридичних осіб приходиться на депозити в національній валюті, що свідчить про підвищення довіри до гривні, а також про зменшення інфляційних та девальваційних очікувань.

 

Стабільне відновлення ресурсної бази банків та достатній рівень ліквідності на фоні зменшення цінового тиску сприяли зниженню вартості коштів у національній валюті. Як результат середньозважена вартість кредитів у національній валюті зменшилася з 19,6% у грудні 2009 року до 14,6% у травні 2010 року при тому, що середньозважена вартість депозитів у гривні в цей період зменшувалася повільнішез 14,0% до 11,0%.

 

Водночас зазначені позитивні тенденції поки що не активізували процеси кредитування, оскільки фінансовий стан значної кількості підприємствпотенційних позичальників після кризи все ще лишається важким, а вартість кредитних ресурсів (навіть в умовах тенденції до її зниження) – ще досить значною.

 

Ураховуючи вищезазначене, з метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку та створення стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки, відповідно до статті 25 Закону України "Про Національний банк України", Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004 № 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2004 за № 1092/9691, зі змінами, Правління Національного банку України прийняло постанову від 07.06.2010 №259 "Про регулювання грошово-кредитного ринку», яка, зокрема, передбачає:

1. Установити з 8 червня 2010 року облікову ставку в розмірі 9,5% річних.

2. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) оперативно реагувати на зміни ситуації на грошово-кредитному ринку через установлення на відповідному рівні процентних ставок за активними та пасивними операціями Національного банку України.

3. Визнати такою, що з 08.06.2010 втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 10.08.2009 № 468 "Про регулювання грошово-кредитного ринку".

 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   07.06.2010