Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2010 рік

Про регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників у січнічервні 2010 року, прогнозні показники економічного та соціального розвитку України та грошово-кредитного ринку, Правління Національного банку України звертає увагу на певне покращення макроекономічної ситуації.

 

Реальний ВВП за І квартал 2010 року порівняно з відповідним кварталом 2009 року в постійних цінах 2007 року становив 104,9%. Індекс промислової продукції у січнітравні 2010 року порівняно з січнемтравнем 2009 року становив 112,6%. У травні (третій місяць поспіль) спостерігався профіцит зведеного сальдо платіжного балансу, кумулятивний обсяг якого за п’ять місяців поточного року становив 1,6 млрд. дол. США.

 

Починаючи з лютого 2010 року триває тенденція до зменшення інфляційного тиску, яка проявляється в постійному зменшенні індексу споживчих цін у річному обчисленні. У червні (третій місяць поспіль) була зафіксована дефляція споживних цін. Відносно грудня 2009 року індекс споживчих цін у червні 2010 року становив 103,3% порівняно із 108,6% за аналогічний період минулого року. У розрахунку до відповідного місяця попереднього року індекс споживчих цін у червні 2010 року становив 106,9% порівняно із 115,0% у червні та 112,3% у грудні 2009 року.

 

Попри збереження Кабінетом Міністрів України офіційного прогнозного показника індексу споживчих цін на 2010 рік на рівні 113,1% у розрахунку до грудня 2009 року (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2010 № 281) у 2011 році очікується зменшення цього показника до рівня, меншого, ніж 110% (відповідно до проекту Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2011 рік, наданого Міністерством економіки України в листі від 31.05.2010 № 3001-25/182).

 

Також на рівні, нижчому, ніж 110% очікується значення показника індексу базової інфляції як у 2010, так і в 2011 роцірозрахунку до грудня попереднього року).

 

Покращення макроекономічної ситуації та заходи, які були вжиті Національним банком України для стабілізації грошової одиниці, мали позитивний вплив на стан грошово-кредитної сфери.

 

Зокрема, починаючи з другої половини лютого 2010 року на міжбанківському ринку спостерігалося збільшення пропозиції іноземної валюти, що сприяло зміцненню гривні і дало змогу Національному банку України відновити операції з купівлі іноземної валюти. Курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку впродовж січнячервня 2010 року зміцнився на 1,09% – до 7,9053 грн./дол. США.

 

Також стійкою є тенденція до відновлення ресурсної бази банків. Так у січнічервні 2010 року обсяг коштів населення в банківській системі збільшився на 13,7%, а коштів юридичних осіб – на 6,2%. Левова частка приросту коштів населення та весь обсяг приросту коштів юридичних осіб припадають на депозити в національній валюті, що свідчить про підвищення довіри до гривні, а також про зменшення інфляційних і девальваційних очікувань.

 

Стабільне відновлення ресурсної бази банків та достатній рівень ліквідності на фоні зменшення цінового тиску сприяли зниженню вартості коштів у національній валюті. Як результат середньозважена вартість кредитів у національній валюті зменшилася з 19,6% у грудні 2009 року до 14,1% у червні 2010 року при тому, що середньозважена вартість депозитів у гривні в цей період зменшувалася повільнішез 14,0% до 9,6%.

 

Водночас зазначені позитивні тенденції поки що не активізували процеси кредитування, оскільки фінансовий стан значної кількості підприємствпотенційних позичальників після кризи все ще лишається важким, а вартість кредитних ресурсів (навіть в умовах тенденції до її зниження) – досить високою.

 

Ураховуючи вищезазначене, з метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку та створення стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки, відповідно до статті 25 Закону України "Про Національний банк України", Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004 № 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2004 за № 1092/9691, зі змінами, Правління Національного банку України прийняло постанову від 07.07.2010 № 320 "Про регулювання грошово-кредитного ринку", яка, зокрема, передбачає:

 

1. Установити з 8 липня 2010 року облікову ставку в розмірі 8,5% річних.

 

2. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) оперативно реагувати на зміни ситуації на грошово-кредитному ринку через установлення на відповідному рівні процентних ставок за активними та пасивними операціями Національного банку України.

 

3. Визнати такою, що з 08.07.2010 втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 07.06.2010 № 259 "Про регулювання грошово-кредитного ринку".

 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   07.07.2010