Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2010 рік

Про регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників у січні липні 2010 року, прогнозні показники економічного та соціального розвитку України та грошово-кредитного ринку, Правління Національного банку України звертає увагу на певне покращення макроекономічної ситуації.

 

Індекс промислової продукції в січнічервні 2010 року порівняно з січнемчервнем 2009 року становив 112%. У червні (четвертий місяць поспіль) спостерігався профіцит зведеного сальдо платіжного балансу, кумулятивний обсяг якого за перше півріччя поточного року становив 4,4 млрд. дол. США.

 

Починаючи з лютого 2010 року триває тенденція до зменшення інфляційного тиску, яка проявляється в постійному зменшенні індексу споживчих цін у річному обчисленні. У липні (четвертий місяць поспіль) була зафіксована дефляція споживних цін. У розрахунку до відповідного місяця попереднього року індекс споживчих цін у липні 2010 року становив 106,8% порівняно із 115,5% у липні та 112,3% у грудні 2009 року.

 

Попри збереження Кабінетом Міністрів України офіційного прогнозного показника індексу споживчих цін на 2010 рік на рівні 113,1% у розрахунку до грудня 2009 року (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2010 № 281) у 2011 році очікується зменшення цього показника до рівня, нижчого, ніж 110% відповідно до проекту Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2011 рік (лист Міністерства економіки України від 31.05.2010 № 3001-25/182).

 

Крім того, на рівні, нижчому, ніж 110% очікується значення показника індексу базової інфляції як у 2010, так і в 2011 роках (у розрахунку до грудня попереднього року).

 

Покращення макроекономічної ситуації та заходи, які були вжиті Національним банком України для стабілізації грошової одиниці, мали позитивний вплив на стан грошово-кредитної сфери.

 

Зокрема, починаючи з другої половини лютого 2010 року на міжбанківському ринку спостерігалося збільшення пропозиції іноземної валюти, що сприяло зміцненню гривні і дало змогу Національному банку України відновити операції з купівлі іноземної валюти.

 

Також стійкою є тенденція до відновлення ресурсної бази банків. Так у січнілипні 2010 року обсяг коштів населення в банківській системі збільшився на 17,7%, а коштів юридичних осіб – на 9,1%. Левова частка приросту коштів населення та весь обсяг приросту коштів юридичних осіб припадають на депозити в національній валюті, що свідчить про підвищення довіри до гривні, а також про зменшення інфляційних і девальваційних очікувань.

 

Стабільне відновлення ресурсної бази банків та достатній рівень ліквідності на фоні зменшення цінового тиску сприяли зниженню вартості коштів у національній валюті. Як результат середньозважена вартість кредитів у національній валюті зменшилася з 19,6% у грудні 2009 року до 13,5% у липні 2010 року.

 

Водночас зазначені позитивні тенденції поки що не активізували процеси кредитування, оскільки фінансовий стан значної кількості підприємствпотенційних позичальників після кризи все ще залишається важким, а вартість кредитних ресурсів (навіть в умовах тенденції до її зниження) – досить високою.

 

Ураховуючи вищезазначене, з метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку та створення стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки, відповідно до статті 25 Закону України "Про Національний банк України", Положення про процентну політику Національного банку України, рішенням Правління Національного банку України (постанова від 09.08.2010 № 377 Про регулювання грошово-кредитного ринку") з 10 серпня 2010 року розмір облікової ставки знижено з 8,5% до 7.75% річних.

 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   09.08.2010