Стара версія
Українська | English

Головна » Платіжні системи та розрахунки » Безготівкові розрахунки » Операції банків з векселями, чеками, гарантіями та акредитивами

Операції банків з векселями, чеками, гарантіями та акредитивами

Загальні правила щодо відкриття, авізування, супроводження, виконання та закриття документарних акредитивів та резервних акредитивів, що здійснюють банки для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, представництв юридичних осіб – нерезидентів під час їх розрахунків у національній та іноземній валюті або для забезпечення виконання їх зобов’язань за договорами, оформленими відповідно до вимог законодавства України або за документами, що мають силу договору та/або для власних потреб встановлюються Положенням про порядок здійснення банками операцій за акредитивами, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 514 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 року за № 1213/8534 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11 квітня 2018 року № 38).

 

Акредитив – грошове зобов’язання банку-емітента виконати зобов’язання проти належного представлення.

 

Загальний порядок, умови надання та отримання банками гарантій/контргарантій та їх виконання регулюється Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 41/10321 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5).

 

Гарантія – є одним із видів забезпечення виконання зобов’язання. За гарантією банк-гарант гарантує перед кредитором виконання боржником свого зобов’язання.

 

Єдині правила та порядок проведення уповноваженими банками та фінансовими установами операцій з чеками в іноземній валюті на території України встановлюються Положенням про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року № 520 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за № 152/5343 (зі змінами).

 

Загальні правила, порядок проведення і здійснення банками операцій з простими та переказними векселями, що видані та підлягають оплаті на території України в національній валюті, встановлюються Положенням про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 16 грудня 2002 року № 508 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 року за № 174/7495 (зі змінами).

 

Загальні вимоги Національного банку України до оформлення клієнтами доручень на переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів, їх виконання уповноваженими банками й іншими фінансовими установами, порядку зарахування коштів в іноземній валюті встановлюються Положенням про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 910/15601 (зі змінами).

Положення також визначає особливості ініціювання банком переказу коштів в іноземній валюті з рахунків умовного зберігання (ескроу), здійснення уповноваженим банком арешту та примусового списання коштів в іноземних валютах та банківських металів з рахунків клієнта і з кореспондентських рахунків уповноваженого банку - резидента та нерезидента, відкритих в іншому уповноваженому банку-резиденті.

  На початок сторінки