Українська | English

Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика » Грошово-кредитна статистика » Архів основних тенденцій грошово-кредитного ринку » 2014 рік

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за травень 2014 року

У травні відбулося зростання залишків в національній валюті на депозитних рахунках юридичних осіб та зниження середньозважених ставок за ресурсами, наданими на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті.

 

Так обсяг депозитів юридичних осіб у національній валюті у травні зріс на 2,3 % (з початку року зменшився на 3,9 %) – до 162,2 млрд. грн., тоді як відповідні депозити фізичних осіб за місяць знизилися  на 2,9 % (з початку року на 15,4 %) до 214,5 млрд. грн. Загальний обсяг депозитів у національній валюті в травні зменшився на 0,7 % (з початку року на 10,8 %) до 376,7 млрд. грн.

 

Протягом травня також знизився обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 5,0 % (з початку року на 21,4 %) – до 24,2 млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб – на 5,9 % (з початку року на 22,6 %) до 17,8 млрд. дол. США, юридичних осіб – на 2,4 % (з початку року на 17,9 %) до 6,4 млрд. дол. США.

 

Зменшення банківських депозитів супроводжувалося збільшенням обсягу готівки поза банками на 3,4 % (з початку року на 20,6 %) до 286,7 млрд. грн. Обсяг грошової маси в травні зріс на 0,1 % (з початку року на 4,8 %) – до 952,8 млрд. грн. Монетарна база за місяць збільшилася на 1,2 % (з початку року на 11,7 %) – до 342,9 млрд. грн.

 

Протягом травня залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 1,7 % (з початку року на 5,0 %) – до 567,3 млрд. грн., у тому числі юридичних осіб – на 1,5 % (з початку року на 5,2 %) до 450,2 млрд. грн., фізичних осібна 2,6 % (з початку року на 3,9%) – до 117,1 млрд. грн.

 

Залишки за кредитами в іноземній валюті знизилися (у доларовому еквіваленті) на 1,6 % (з початку року на 4,0 %) – до 37,0 млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб – на 1,4 % (з початку року на 8,7 %) до 7,6 млрд. дол. США, юридичних осіб – на 1,6 % (з початку року на 2,7 %) до 29,4 млрд. дол. США.

 

Ураховуючи це, Національний банк України уживав системних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи та підтримку її ліквідності.

 

Так обсяг рефінансування банків Національним банком України в травні становив 18,3 млрд. грн. (з початку року – 104,8 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за цими операціями за травень становила 16,40 % річних (з початку року – 13,93 % річних).

 

Одночасно протягом місяця Національний банк України набув у власність державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 12,45 млрд. грн. (з початку року 43,6 млрд. грн. та 5,0 млн. дол. США). Операції з продажу ним зі свого портфеля цінних паперів України в поточному році не проводилися.

 

Крім того, у 2014 році Національний банк України здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, у межах якого було куплено та продано державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 1,0 млрд. грн. відповідно. У травні операції з купівлі та продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування не проводилися.

 

Водночас з метою абсорбування ліквідності Національний банк України проводив операції з мобілізації коштів – їх обсяг у травні становив 112,9 млрд. грн. (з початку року – 498,2 млрд. грн.). Майже всі операції були операціями овернайт. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у травні становила 4,57 % (з початку року – 2,89 % річних).

 

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в травні зменшився на 15,8 % (з початку року на – 23,0%) – до 25,5 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками відповідно до встановлених нормативів, на 05.06.2014 становив 35,8 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 7,0 млрд. грн.

 

У травні порівняно з квітнем вартість ресурсів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті знизилася до 8,69 % річних (з 9,08 % у квітні). Також спостерігалося зменшення вартості ресурсів за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам в іноземній валюті, до 8,53 % (з 9,34 %) та збільшення в національній валюті до 17,66 % річних (з 17,52 % у квітні). Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті за цей період зросла до 12,77 % річних (з 12,60 % у квітні), в іноземній – до 6,67 % (з 6,54 %).

 

У травні оголошувалися аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), номінованих як у національній валюті, так і в доларах США. За їх результатами до Державного бюджету України за місяць надійшло 2,3 млрд. грн. та 0,25 млрд. дол. США (з початку року 23,6 млрд. грн. та 0,45 млрд. дол. США відповідно). Середньозважена дохідність ОВДП під час їх первинного розміщення в травні становила: у національній валюті 16,38 % річних, у доларах США – 3,00 % (з початку року – 13,52 % та 3,88 % відповідно).

 

У 2014 році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України “Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” від 12.02.2014 № 40 та від 29.05.2014 № 151) на загальну суму 21,1 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 14,27 % річних. У травні було здійснено випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на суму 10,0 млрд. грн. із дохідністю 14,30 % річних.

 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 34,25 млрд. грн., у тому числі погашення 22,70 млрд. грн., сплата купонного доходу 11,55 млрд. грн.

 

 

Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)

 

Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

 

  На початок сторінки