Стара версія
Українська | English

Головна » Статистика » Організація статистичної звітності » Реєстр показників статистичної звітності

Загальний перелік файлів статистичної звітності відповідно до додатка 6 до Правил № 120
Баланс Національного банку України: до, під час та після кризи

01X "Дані про залишки на рахунках"

02X "Дані про обороти та залишки на рахунках"

07X "Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

08X "Дані про цінні папери, випущені банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

12X "Дані про касові обороти банку"

13X "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку"

1CX "Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі"

1PX "Дані про фінансові операції банку з нерезидентами"

20X "Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України"

25X "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках"

26X "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків"

27X "Дані про рух коштів на розподільчих рахунках"

2BX "Дані про структуру внутрішньої системи фінансового моніторингу"

2FX "Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу"

2HX "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу"

2JX "Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою"

2KX "Дані про рахунки осіб, до яких Україною застосовані санкції"

2PX "Дані про фінансові операції з нерезидентами"

2RX "Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів"

36X "Дані про дотримання граничних строків розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності"

39X "Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою"

3AX "Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)"

3BX "Дані про фінансову звітність підприємств ‒ боржників банку"

3DX "Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами"

3EX "Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами"

3GX "Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та національних операторів поштового звʼязку"

3HX "Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій"

3KX "Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)"

3MX "Дані про надходження/переказ безготівкових коштів в Україну/з України"

3PX "Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою"

3VX "Дані про підприємства ‒ боржники банку"

42X "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента"

48X "Дані про двадцять найбільших учасників банку"

4BX "Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами"

4CX "Дані про пов’язаних із банком осіб"

4DX "Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки"

4EX "Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо послуг, наданих платіжним системам та їх учасникам"

4PX "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом"

6BX "Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями"

6CX "Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків"

6DX "Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції"

6EX "Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів"

6FX "Дані про контрагента/пов’язану з банком особу"

6HX "Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/
пов’язаними з банком особами"

6GX "Дані за договором за активними операціями з контрагентами/
пов’язаними з банком особами"

6IX "Дані за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами"

6KX "Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)"

73X "Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів"

79X "Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку"

81X "Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках"

88X "Дані про роботу ліквідаційної комісії банку"

8BX "Дані про окремі показники"

95X "Дані про афілійовані особи банку"

97X "Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку"

9AX "Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці"

A0X "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням"

A4X "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках"

A7X "Дані про структуру активів та зобов’язань за строками"

C5X "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів"

D0X "Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом"

D2X "Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків"

D4X "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України"

D5X "Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"

D6X "Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)"

D9X "Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку"

E7X "Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку"

E8X "Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку"

E9X "Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків"

F0X "Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою"

F1X "Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну"

F4X "Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

F5X "Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками"

F8X "Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними"

F9X "Дані про операції довірчого управління"

I5X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"

I6X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)"

 

  На початок сторінки