Українська | English

Головна » Законодавство » Проекти регуляторних актів НБУ та їх обговорення

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах"

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" та п.14 Плану підготовки проектів регуляторних актів Національного банку України на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Національного банку України від 08 грудня 2017 року № 899-ро, Національний банк України розробив проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" (далі – Проект).

 

Проект підготовлено на виконання вимог пункту 5 статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон), а також з метою удосконалення системи ідентифікації та верифікації фізичних осіб та порядку відкриття і використання рахунків клієнтів банків.

 

Відповідно до пункту 5 статті 9 Закону порядок доручення фінансовими установами третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта може визначатися нормативно-правовими актами суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за відповідними фінансовими установами.

 

Пунктом 721 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 передбачено, що банк має право доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям ‒ резидентам та фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку ‒ фізичних осіб.

 

Також, Проектом надано право банкам на підставі договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, під час відкриття рахунку використовувати інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнтів – фізичних осіб, отриману за допомогою Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України (далі – система BankID) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID.

 

Аналіз регуляторного впливу цього Проекту.

 

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються до 16 липня 2018 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.

 

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Національний банк України, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку.

 

Електронна адреса: 22SPRA@U1H0.

 

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   13.06.2018