Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2018 рік

Національний банк урегулював окремі питання застосування заходів впливу до банків

11.06.2018

 

 

Національний банк уточнив та доповнив вимоги до планів фінансового оздоровлення та програм капіталізації, що подаються банками до НБУ.

 

Зокрема, заплановані банками заходи* мають містити строки поступового їх виконання та досягнення встановлених значень нормативів капіталу та інших показників.

 

У разі невідповідності розроблених банком заходів встановленим вимогам, банк зобов’язаний доопрацювати їх з обов’язковим урахуванням пропозицій і зауважень Національного банку та повторно подати на погодження до НБУ протягом 15 днів із дня отримання відповідної вимоги регулятора. Рішення про погодження планів фінансового оздоровлення та програм капіталізації банків прийматиме Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

 

Крім того, для вдосконалення здійснення контролю за виконанням розроблених банками програм капіталізації Національним банком визначені:

      основні принципи складання програми капіталізації;

      критерії оцінки її прийнятності;

      шляхи забезпечення НБУ контролю за виконанням запланованих заходів.

 

Також визначено право Національного банку враховувати вжиті банком заходи, які не були передбачені в програмі капіталізації.

 

Національний банк доповнив підстави застосування заходу впливу до банків у вигляді письмового застереження (за недотримання вимог щодо нагляду на консолідованій основі) та встановив новий критерій для віднесення банку до категорії проблемних − за неподання чи несвоєчасне подання програми капіталізації, плану реструктуризації, плану фінансового оздоровлення, плану заходів щодо усунення допущених банком порушень або за подання до НБУ планів та програм, що не відповідають установленим вимогам.

 

Зазначені зміни внесені до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу постановою Правління НБУ від 07 червня 2018 року № 60, яка набирає чинності з 12 червня.

 * Заходи включають в себе плани фінансового оздоровлення та програми капіталізації

  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   11.06.2018