Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2018 рік

Національний банк пропонує до обговорення проект Положення про ліцензування банків

17.07.2018

 

Національний банк розробив і пропонує до обговорення проект Положення про ліцензування банків.

 

Підготовка цього документу зумовлена необхідністю подальшого приведення норм про ліцензування банків у відповідність до європейського законодавства та стандартів Базельського комітету з банківського нагляду.

 

В проекті  Положення переглянуто підходи до регулювання більшості процесів ліцензування. Основним принципом, який закладено, є максимально можливий перехід від формалістичного принципу в підході до ліцензування до сутнісного та ризик-орієнтованого. Ці зміни мають стати одним із елементів переходу Національного банку до комплексного ризик-орієнтованого нагляду за банками та запровадження процесу наглядових перевірок та оцінки.

 

Документ  запроваджує перебудову критеріїв оцінки ділової репутації та професійної придатності керівників, репутації та фінансового чи майнового стану власників банків, спроможності банку здійснювати свою діяльність з урахуванням бізнес-моделі і профілю ризиків у його діяльності та інших факторів, що впливають на банк.

 

В основу функціонального оновлення правового регулювання ліцензування банків, передбаченого проектом Положення, покладено такі принципи:

·          економічної обґрунтованості вимог до банків, їх власників і керівників;

·          співмірності адміністративних вимог і регуляторних цілей, які досягаються шляхом установлення таких вимог;

·          комплексного аналізу ризиків банку та його власників під час прийняття рішення щодо банку;

·          підвищення ролі та відповідальності самого банку в моніторингу дотримання ним, його власниками та керівниками ліцензійних умов;

·          максимально можливого спрощення формальних вимог до заявників із дотриманням принципу обґрунтованого сумніву, за наявності якого з окремих питань регулятор має право запитати додаткову інформацію та документи;

·          права заявника надати регулятору додаткові пояснення та документи за можливості прийняття негативного рішення щодо нього;

·          поєднання принципу колегіального прийняття рішень Національного банку щодо ключових питань діяльності банку та оперативного вирішення більш простих питань шляхом прийняття рішення уповноваженими особами регулятора.

 

Виконання вимог проекту Положення в разі його прийняття буде обов’язковим для банків і сприятиме підвищенню рівня захисту законних інтересів вкладників і кредиторів банків.

 

 


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   17.07.2018