Українська | English

Головна » Фінансовий моніторинг » Заходи впливу

Національний банк у червні продовжив застосовувати заходи впливу до порушників законодавства у сфері фінансового моніторингу

27.06.2018

прес-реліз

 

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у червні 2018 року застосував до ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" заходи впливу у вигляді:

 

а) штрафу в розмірі 5 000 000,00 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягає зокрема в проведенні (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) за рахунками пов’язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (більше 7 мільярдів гривень) фінансових операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

 

Зазначені кошти пройшли транзитом через Банк та були переведені у готівку в інших банках, зокрема за рахунками юридичних осіб, які також надали до відповідних банків документи, що містять ознаки підробних/фіктивних;

 

б) письмового застереження за:

несвоєчасне надання на запит Національного банку інформації/подання Національному банку недостовірної звітності;

неналежне виконання Банком обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, у тому числі клієнтів банку – публічних діячів або пов’язаних з ними осіб;

неналежне виконання Банком обов'язку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку ризиків клієнтів;

несвоєчасне повідомлення відповідального працівника банку про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу.

 

Крім того, у зв’язку з незабезпеченням належного виконання керівниками ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" своїх посадових обов'язків, що призвело до порушень банком вимог законодавства та здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та наразило Банк на репутаційні ризики та ризики юридичної відповідальності Національний банк України прийняв рішення вимагати заміну:

 

голови правління цього банку у зв’язку з незабезпеченням належної організації внутрішньої системи суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

 

члена правління банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу у цьому банку, зокрема, за незабезпечення здійснення належного управління ризиками легалізації кримінальних доходів та не вжиття достатніх, оперативних та належних заходів з метою зменшення ризиків використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів.


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   27.06.2018