Стара версія
Українська | English

Головна » Інформаційні матеріали » Офіційні повідомлення » Архів » 2018 рік

Національний банк пропонує розглянути зміни до нормативно-правових актів щодо відкриття та ведення рахунків клієнтів банків та здійснення безготівкових розрахунків

24.09.2018

 

 

З метою удосконалення порядку відкриття та ведення рахунків клієнтів банків Національний банк розробив та пропонує для громадського обговорення проект постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – Проект).

 

Цей документ розроблено на виконання вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги"[1] (далі – Закон) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання" (далі – Закон про захист прав дитини).

 

Так, Законом запроваджено нові види електронного підпису – кваліфікований електронний підпис та удосконалений електронній підпис[2].

 

Також Законом про захист прав дитини внесені зміни до Законів України "Про банки і банківську діяльність" та "Про виконавче провадження", згідно з якими банки зобов’язані під час відкриття або закриття рахунків фізичним особам перевіряти наявність інформації про внесення відомостей про них до Єдиного реєстру боржників, а у разі наявності такої інформації повідомляти органи державної виконавчої служби або приватних виконавців про відкриття/закриття рахунків таким клієнтам у день відкриття/закриття рахунку.

 

Зокрема Проектом врегульовуються такі питання:

-         порядок використання електронних підписів на електронних документах (у тому числі на електронних розрахункових документах);

-         установлення обов’язку банкам надсилати повідомлення до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців про відкриття/закриття рахунків – фізичних осіб, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру боржників;

-         скасування норми щодо подання до банку картки зі зразками підписів фізичними особами-підприємцями/фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність/фізичними особами-нерезидентами - інвесторами;

-         надання права уповноваженому працівнику банку засвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця на розпорядження його поточним рахунком довіреними особами, якщо така довіреність складається в банку (у присутності власника рахунка та довірених осіб);

-         використання рахунку умовного зберігання (ескроу) під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомості;

-         надання права зараховувати національну валюту на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, отриману на території України за допомогою увезеного згідно із законодавством України електронного платіжного засобу, емітованого банком-нерезидентом, через банкомат/платіжний термінал уповноваженого банку.

 

Проектом пропонується внести зміни до:

-         Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492;

-         Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516;

-         Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22.

 

Аналіз регуляторного впливу Проекту.

 

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються до 24 жовтня 2018 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.

 

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Національний банк України, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку.

 

Електронна адреса: 22SPRA@U1H0.

 

 

Проект розміщено для громадського обговорення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, оскільки відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" він має оприлюднюватися з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

 [1] який набирає чинності з 07 листопада 2018 року

[2] у зв’язку із втратою чинності Закону України "Про електронний цифровий підпис"


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   24.09.2018